Eendaagse training: begeleiden van sociaal zwakke gezinnen

mei 22
Tijd: 10:00 tot 17:00
Type: Training

Sociaal zwakke gezinnen kampen vaak met meervoudige en complexe problemen die onderling verweven zijn. Zo kan het gaan over opvoedingsproblematiek, werkloosheid en financiële problemen, individueel functioneren van gezinsleden of de relatie tussen de (ex-)partners. 

In veel gezinssituaties is er sprake van cognitieve beperkingen gecombineerd met beperkingen in hun sociale aanpassingsvermogen. Deze uiten zich niet zelden in gedragsproblemen die moeilijk te begeleiden zijn en tegelijk veel overlast veroorzaken zowel voor henzelf als voor hun omgeving. Wanneer er dan ook nog sprake is van bijkomende psychiatrische problematiek dan zien we vaak een toename van probleemgedrag. 

De mate waarin sociaal zwakke gezinnen behoefte hebben aan ondersteuning varieert en is afhankelijk van het functioneren, de leefomgeving en bijkomende problematiek zoals leerproblemen of psychiatrische problematiek. 

Hulpverleners ondervinden vaak moeilijkheden in de begeleiding van deze gezinnen. Wanneer het niet lukt om een vertrouwensvolle werkrelatie op te bouwen, dan blijft ontwikkeling uit en zijn confrontaties onvermijdelijk. Het adequaat begeleiden van sociaal zwakke gezinnen vraagt dan ook een grote mate van zelfkennis en omgevingsbewustzijn. Maar HOE doe je dat?

In deze training ligt de focus op gerichte kennis-, houdings- en vaardigheidsaspecten om vervolgens de overstap te maken naar casuïstiek met medewerking van de bekende ervaringsdeskundige Lucie Kessens. Aan het eind van de dag heeft de cursist een gepersonaliseerde workflow ontwikkeld. De werkzame factoren die worden behandeld zijn evidence based onderzocht en worden gekoppeld aan best practice werkmodellen en de meest recente richtlijnen over het werken met multiprobleemgezinnen.

Een speciaal ontworpen checklist voor het in kaart brengen, classificeren en beschrijven van multi-problem-problematiek, maakt deel uit van deze dag. Daarnaast ontvangen de cursisten een reader waarin praktische handvatten zijn opgenomen voor het werken in de praktijk.

Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Coördinator

Mooie training! Waar kan ik informatie terugvinden mbt inschrijven?

Communicatie- / internetmedewerker

Wat fijn dat je zo enthousiast bent! Aanmelden kan via deze link:

http://www.ces-educatie.nl/aanbod/202/eendaagse-training-begeleiden-van-sociaal-zwakke-gezinnen.html

Helemaal onderaan vind je de knop 'aanmelding', die verwijst je door naar het inschrijfformulier.

Beleidsmedewerker

'In veel gezinssituaties is er sprake van cognitieve beperkingen'

Beste lezer,

Naast mij ligt het studieboek 'Staatkunde, Nederland in drievoud'. De Jong en Schuszler maken hierin de grondslagen van de moderne staat inzichtelijk. Zij concentreren zich daarbij op de relatie tussen de staat en het recht. Verschillende opvattingen worden gepresenteerd die de lezer in staat moeten stellen zelfstandig de essentiële vraagstukken te analyseren in de relatie tussen staat en samenleving.

In dit boek stellen de samenstellers dat de nieuwe problemen en misstanden voor een deel ook reeds lang bestaande problemen zijn, maar nu in toenemende mate zichtbaarheid krijgen. Een deel van deze ontwikkelingen is het gevolg van een ongebreideld nastreven van eigenbelang door de diverse actoren. 

De vraag die gesteld kan worden: "Hoe gedraagt zich de staat ten opzichte van de samenleving?" Geruime tijd is de vraag steeds nadrukkelijker gesteld of de verschillende nationale, universele en collectieve arrangementen en de omvangrijke overheidsinmenging nog wel doeoltreffend en doelmatig zijn. 

De bedoeling van de rechtsstaat dat de individuele vrijheid wordt gegarandeerd is als gevolg van regelgeving en bestuur voor sommige burgers en doelgroepen in het geding, wordt zelfs door maatregelen en besluiten die de wetgever neemt ondermijnt. Vanuit de gemeente gaat een zelfde werking uit (gedrag en gedragsbeïnvloeding). 

Ik heb ook 'multi-problemen', maar omdat de Krijgsmacht mij tot tweemaal toe een voorstel heeft gedaan, mag men zich afvragen of dit aan mij ligt, of dat ik in een 'slangenkuil' ben beland. 

Afgezien van het feit dat een aantal gezinnen deze ondersteuning nodig heeft, moeten wij oppassen dat onze bril niet ingekleurd wordt door de opleiding met als gevolg dat ons beoordelingsvermogen verminderd! 
In de afgelopen jaren heb ik toch met enkele regelmaat gemerkt dat bij een aantal zorgvragers niet de juiste diagnose werd gesteld. Een gebrek aan zelfkennis in combinatie met een cognitief tekort van de beoordelaar(s) en behandelaar(s) maakte dat de problematiek groeide en/of onnodig lang duurde. Mede hierdoor hebben een aantal medemensen de hoogstpersoonlijke keuze gemaakt van zelfdoding.

Contextuele therapie wordt niet in alle gevallen geboden; ook wordt het gedrag van mensen uit de ongeving niet altijd behandeld. De bejegening naar de 'sociaal zwakke gezinnen' vanuit de omgeving alsook de overheid of zorgverlendende instantie is met enige regelmaat ook a-sociaal of 'sociaal zwak' te noemen. Dit komt mede voort uit de regeldruk en 'tijdnood'. Soms ook, zo heeft mijn dochter het ervaren in de periode rondom de echtelijke scheiding, is er sprake van bemoeizorg. Een jongere die weinig zelfkennis heeft komt dan ook in de greep van maatschappelijke dienstverleners, wanneer ook geen van de ouders dit opmerkt. 
'Advocaten' dienen soms ook andere belangen en 'wijze raad' is ook bij de 'professionals' soms ver te zoeken.

Blijf waakzaam! 

Auteur-journalist

Mooi onderwerp! Misschien interessant: ik heb vijf jaar lang de gedwongen opvoedondersteuning aan een gezin gevolgd en daar een boek over gepubliceerd, 'Achter de voordeur'. Werkloosheid, schulden, zwakbegaafdheid... De hulpverleners deden enorm hun best en toch ging er veel mis. Na afloop kijk ik met hen en de ouders terug en bedenken we hoe deze hulp beter zou kunnen. 

Trefwoorden voor dit item

gezinsbegeleidinggezinshulpverleninggezinsondersteuningmultiprobleemgezinnensociaal zwakke gezinnen
Organisatie: L Speelman Coaching
Functie: Beleidsmedewerker
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Onderzoek en advies
Organisatie: ECB/CES
Functie: Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: Maxima Zorg
Functie: Coördinator
Sector / werkveld: Jeugdgezondheidszorg, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg
Organisatie: Marijke Nijboer Tekst & Communicatie
Functie: Auteur-journalist
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord