Zomeractiviteiten voor arm kind?

Kinderen die opgroeien in armoede kunnen vaak niet op zomervakantie. Zijn er in uw gemeente genoeg gratis activiteiten voor hen?

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Clientenraadslid

Er zijn wel activiteiten georganiseerd, maar weten de kinderen het zonder hulp wel te vinden?

Beleidsmedewerker

'Opgroeien in armoede' ...  Als kind redde ik mijzelf (moet ik wel bijzeggen dat ik op het platteland woonde). Een dagje uit, maar nooit weg op vakantie. Is dat armoede ... ? 

Ik liep weleens een werkplaats binnen en keek wat er gedaan werd en soms hielp ik een handje mee. Op mijn vijftiende deed ik al aardig wat werkzaamheden geheel zelfstandig ...   'VERRIJKT ... '

Ik moest 'de weg' zelf vinden ...  Sommige mensen sturen je de goede kant uit en andere een kant die ik niet ambieer.

'Weten de kinderen het zonder hulp wel te vinden?' - Wanneer wij goed hebben opgelet, dan zijn er mensen die helpen, er zijn mensen die zich overal mee bemoeien (maar of het nut heeft is twee ...) en mensen die ons tegenwerken ...

Het is goed om te leren zelfstandig en 'onafhankelijk' te zijn (overleven). Een goed voorbeeld doet goed volgen ... 

Coach en trainer

Voor de arme nederlandse kinderen wordt in de gemeente Amersfoort best veel georganiseerd, maar de AZC kinderen zijn aan hun lot overgelaten en 'hangen' de hele dag rond.

Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker

Er zijn in de grotere gemeenten vaak zomerscholen die bekostigd worden uit het onderwijsachterstandenbeleid. ZIj hebben verschillende doelen: werken aan taal, kennis van de wereld vergroten en kinderen een zinvolle vrijetijdsbesteding bieden. In opdracht van OCW inventariseert Sardes momenteel deze en andere vormen van onderwijstijdverlenging. In het najaar zal het rapport verschijnen. Meer info? k.hoogeveen@sardes.nl 

Beleidsmedewerker

Beste mevrouw Hoogeveen,

Ik lees het volgende: "In opdracht van OCW ... "

Maak ik hieruit op dat het ministerie niet in staat is in te zien wat hun beslissingen tot gevolg hebben en kunnen zij niet vooruit zien? 
Maar, en dit neem ik ernstig op, is het niet zo dat deze kinderen 'oneigenlijk gebruikt worden' om mee te doen aan een Wetenschappelijk Onderzoek?

De schade die veel huishoudens treft komt mede tot stand doordat in de 'rechtsgang' de rechtsregels niet (voldoende) worden betrokken bij het tot stand komen van nieuwe wetten en regels. Door verstoring van het balans tussen wet en rechtsregels (de uitkomsten van dat proces van overheidshandelen wat voor zowel het systeem als het functioneren niet voldoet aan de regels/eisen van de staat (de democratische rechtsstaat)) ontstaat 'armoede'. 

Een citaat uit het boek 'Staatkunde, Nederland in drievoud' maakt het een en ander duidelijk: "Kern van het recht is dan het bestaan van algemeen verbindende rechtsregels, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd. Door algemene rechtsregels vast te stellen wordt voorkomen dat burgers afhankelijk worden van willekeur." 

Er is sprake van scheefgroei en ik sta volledig achter u dat dit rechtgezet dient te worden. Ten gevolge van een falend beleid (maar ook een stelselmatig afwijkend beleid) zijn wij mede ten gevolge van de veranderingen die in de jaren zestig van kracht werden (en het beleid daarna) beland waar wij nu zijn ...  De oorzaak ligt bij 'het openbaar bestuur' (staatkundig) en staat in verband met de rol van de rechter maar is ook de verantwoording van de volksvertegenwoordiging (staatkundig niet (juist) onderlegd) en justitie (misbruik en oneigenlijk gebruik). 

Pffff ...   Recent heb ik Zijne Majesteit voorgesteld om een extraparlementair Kabinet te vormen (met als taak de democratische rechtsstaat te herstellen - zowel het systeem als haar functioneren).

"Die bekostigd worden uit het onderwijsachterstandenbeleid"  -  Kosten voor 'het Rijk' of de gemeente waar hoogopgeleiden van profiteren, terwijl het hoogopgeleiden zijn die de schade veroorzaken ...  maar zichzelf en hun medepartijders belonen. Strikt juridisch gezien is het correct dat men gebruik maakt van deze voorzieningen, maar het druist in tegen de bedoeling van de wetgever (misbruik en oneigenlijk gebruik). - Maar wij zien het niet ... 

Tot slot wil ik het volgende opmerken: "Weggevoerd tot de roof, en de buit wordt verdeeld."  Hoe lang 'kwellen'  wij de medemens nog die (met mooie (doch loze) beloften en onder schone schijn) wordt ingezet tot de zelfverrijking van de ministers, andere leden van de staat, wetenschappelijke onderzoekers, et cetera?  - De Nederlandsche Cultuur ...  bedrijfsblindheid! 

* Hierbij is het niet mijn bedoeling om de goede intenties en de gemeende inzet te ontkrachten.

Neemt niet weg dat de liefde voor 'kapitaal' in dit land maar ook ver daarbuiten (over)heerst ...

Hoogachtend, 

Organisatie: Clientenraad MEE Gelderse Poort
Functie: Clientenraadslid
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Mensen met beperkingen- MEE Clientenperspectief
Organisatie: Inkura
Functie: Coach en trainer
Organisatie: L Speelman Coaching
Functie: Beleidsmedewerker
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Onderzoek en advies
Organisatie: Sardes
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord