Minister voor Jeugd en Gezin?

De onderhandeling over de verdeling van ministersposten zijn in volle gang. Vindt u dat er weer een Minister voor Jeugd en Gezin moet komen?

Wat fijn dat je jouw bijdrage wilt geven! Om dat te doen dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.

een ministerie voor jeugd en gezin helpt om meer integraal op te trekken en portefeuile overstijgend te handelen in het belang van de jeugd. 

Een ministerie van jeugd en gezin is belangrijk. Zou preventief moeten kunnen werken. Hulp zonder ziektekostenverzekering of verwijzingen. Hoe?

Preventie van problemen, die niet bespreekbaar zijn bijvoorbeeld op de basisscholen en zwaarder worden en drukken op het gezin. Door een vertrouwenspersoon, lees schoolpedagoog  aan te stellen, zullen ouders dichtbij en drempelloos gebruik maken van de informatie en kennis en op die manier lossen de problemen op. Dus voorkomen van zwaardere zorg, die dan niet meer nodig is. Informatiebijeenkomsten organiseren. Vertrouwen winnen. Het mes snijdt aan twee kanten: ouderbetrokkenheid zal hierdoor vergroten.

Voorwaarden schoolpedagoog: respectvol praktisch empathisch oplossingsgericht en met kennis van opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering en met kennis en ervaring met diversiteit.

Samenwerking met GGD, die het kind en gezin van begin af aan hebben gevolgd. Monitoren belangrijk.

Dat lijkt me een goed plan. Niet om oude godsdienstige denkbeelden weer op te poetsen, maar wel omdat het kerngezin nog steeds en wellicht juist steeds meer de kern is van onze samenleving. Van de systemen moeten we het niet hebben! Kinderen zijn echt volledig afhankelijk van een fijn, warm en liefdevol eigen nest om zich te ontwikkelen. De gezins- en familieverbanden hebben we de laatste decennia bijna helemaal aan de kant geschoven. En dat is een vergissing geweest. Die kunnen we nu nog herstellen. Gezinnen laagdrempelig en uitnodigend ondersteunen in hun opvoedende taak zou ik zeer zeker aanraden. Veel meer dan nu. Opvoeden is de moeilijkste taak in het leven, en enige vorm van informatie, advies of ondersteuning zonder verplichting juich ik dan ook toe. Daarnaast kan het helemaal geen kwaad om een soort meldpunt voor ouders op te richten waar ze, onafhankelijk, hun zorgen kwijtkunnen als ze in de bureaucratie bekneld raken. Bundeling van bestaande expertise (juridisch, financieel, opvoeding, psychische problemen etc.) zou een heel goede rol kunnen zijn voor zo'n Ministerie.

Of er een minister voor jeugd en gezin komt, maakt niets uit. In een artikel in het laatste nummer van Argus (4 oktober) beschrijf ik hoe machteloos de Jeugdwet de minster(s) maakt om iets te doen wanneer gemeentes niet doen wat zij moeten doen.

Ooit was er een ministerie voor jeugd. Ik bedoel niet dat van Rouvoet maar het ministerie van OKW tussen 1945 en 1965. Dat had een nog bredere blik op de vorming van de jeugd. Fraaie historie ende al waer. Zie www.pedeng.nl/minjeugd

Functie(s): Projectleider bevorderen gezonde leefstijl
Organisatie: De Jeugdconsulent
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Onderzoeker 40 jaar jeugdzorg
Organisatie: Zelfstandig
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Directeur
Organisatie: Pedagogisch Engagement
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Adviseur
Organisatie: HARTverwarmendWIjs
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Organisatie: Voorheen Opvoedpoli
Sector / werkveld: (onbekend)
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord