Praktijkvoorbeelden

Hier vind je praktijkbeschrijvingen van lokale en landelijke initiatieven gericht op de transformatie van de jeugdhulp. Zoals: een nieuwe aanpak in de jeugdbescherming, generalisten die ambulante jeugdhulp verlenen zonder indicatie, een integrale aanpak van onderwijs, jeugdzorg en begeleide vrijetijdsbesteding.

Samen Oplopen

Samen Oplopen koppelt 'stevige burgers' aan gezinnen met veel problemen tegelijk. De vrijwilligers denken en doen mee met van alles in hun leven. De professionele coördinator bewaakt de grenzen van gezin en vrijwilliger.
320

Hoe overleef ik mijn (pleeg)ouders

In vijf groepsbijeenkomsten spreken pubers over wonen in een pleeggezin en omgaan met de eigen ouders, en over wat dit betekent voor de ontwikkeling van hun identiteit.
826

Impulsklas

Op basisscholen zijn steeds meer kinderen met extra ondersteuningsbehoeften door de komst van passend onderwijs. De Impulsklas leert de school beter omgaan met leerlingen die meer dan gemiddeld van een leerkracht vragen, en leerlingen de ondersteuning te
659

Trajectvoorziening

De trajectvoorziening helpt scholen bij het bieden van extra ondersteuning aan leerlingen. Ook ondersteunt de trajectvoorziening docenten. Bijvoorbeeld bij het omgaan met leerlingen met problemen, klassenmanagement of differentiatie in de klas. Voor ouder
3628

De Waag - Groesbeek

De Waag is een woon-, behandel en onderwijsarrangement voor jongeren met een IQ tussen 40 en 60 met bijkomende psychiatrische problematiek, zoals autisme, ADHD, hechtingsstoornis of ODD. De Waag biedt wonen, behandeling en onderwijs onder één dak.
1708

Eigen Toekomst Plan

Het Eigen Toekomst Plan ondersteunt gezinnen bij het maken van een familiegroepsplan en het organiseren van hulp uit het sociale netwerk. Met het Eigen Toekomst Plan leren gezinnen om samen met mensen uit hun sociale omgeving zelf het hoofd te bieden aan
2008

Ouderbegeleiding na besluit pleegzorg

De interventie 'Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit' helpt ouders om de plaatsing van hun kind in een pleeggezin te verdragen. Ouders krijgen steun bij de verwerking van hun verlies en het realiseren van een passende nieuwe rol als ouder.
2588

Themis: inburgering en participatie

Themis is een pedagogisch-didactisch programma voor vrouwelijke migranten dat gericht is op het bevorderen van sociale integratie en participatie. Ook de opvoeding van kinderen komt aan bod. In het leerproces staat de belevingswereld van de deelnemers cen
3878

Loes.nl: online opvoedplatform

Loes.nl is een website voor ouders met een overzicht van lokale jeugdhulp en opvoedinformatie. Op Loes.nl werken Twentse gemeenten en Stichting Opvoeden.nl samen om ouders zo goed en efficiënt mogelijk te helpen met opvoeden.
4090

Integrale jeugdhulp autisme en gedragsstoornissen

Yulius en Horizon Jeugdzorg en Onderwijs hebben de handen ineen geslagen om kinderen tussen 8 en 14 jaar met autisme en ernstige gedragsproblemen optimale hulp te bieden.
1240
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord