Verbinding Veilig Thuis en Sociale Wijkteams - Leiden

Verbetering van de afstemming tussen Veilig Thuis en Sociale Wijkteams

Samenvatting

Verbinding! is een kortdurend project waarbij intensief geïnvesteerd is in verbetering van de samenwerking en afstemming tussen Veilig Thuis en Sociale Wijkteams (SWT) /Jeugd- en Gezinsteams (JGT) in de gemeente Leiden. Onder leiding van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) zijn in drie bijeenkomsten met vertegenwoordigers van alle partijen de knelpunten geïnventariseerd en concrete en werkbare oplossingen uitgewerkt.

Wat levert het op?

Samenwerkingsafspraken over: *de overdracht van Veilig Thuis naar SWT/JGT zonder dat Veilig Thuis een eigen onderzoek heeft gedaan. Wie informeert het gezin, wie bepaalt de keuze voor SWT of JGT, vormen van ondersteuning op verzoek door Veilig Thuis e.d., * de route bij crisis

De opdrachtverlening aan SWT/JGT wordt aangepast conform deze afspraken. Een mooi voorbeeld van samenwerking is dat de brief die Veilig Thuis zal sturen naar een gezin, is opgesteld door de coaches van de SWT.

Schaalscore door deelnemers aan het eind:
Heb je vertrouwen in de verbinding?: Scores 7 of 8 op een schaal van 0-10.

Hoe is de opzet?

Er zijn drie bijeenkomsten georganiseerd, over een periode van twee maanden. De eerste bijeenkomst was nodig om contact te leggen en een eerste inventarisatie te doen van de knelpunten. In de tweede bijeenkomst werd de vinger op de zere plek gelegd. Tussen de tweede en derde bijeenkomst werden oplossingen voorbereid. In de derde bijeenkomst werden de afspraken gepresenteerd en werd de opbrengst gevierd.

Aan de bijeenkomsten namen deel: medewerkers en coaches van SWT en JGT, medewerkers van Veilig Thuis en beleidsverantwoordelijke ambtenaren van de gemeente Leiden. De bijeenkomsten werden voorbereid en geleid door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Succesfactoren:

  • De positieve inzet van de gemeente.
  • Gezamenlijke voorbereiding door alle partijen.
  • De betrokkenheid van de deelnemers.
  • De inbreng van de coaches van de SWT/JGT.
  • Van elke bijeenkomst is een verslag gemaakt, wat naar alle teams is gestuurd, en ook naar de regiogemeenten. Hierdoor is iedereen steeds geïnformeerd.
  • Begeleiding door een onafhankelijke partij (het NJi).

Risicofactoren:

  • Met de andere gemeenten uit het werkgebied van Veilig Thuis moeten nog soortgelijke worden gemaakt.

Wat kost het?

Deze investering in de samenwerking bracht kosten met zich mee voor de onafhankelijke begeleiding vanuit het NJi, zaalhuur en aan het eind taart voor alle deelnemers om de opbrengst te vieren.

Het NJi heeft het programma voor de drie bijeenkomsten opgesteld en heeft een draaiboek beschikbaar. De gemaakte werkafspraken zijn eveneens beschikbaar als voorbeeld.

Contact:

Gemeente Leiden: Anita van Zeijl, e-mail:  a.van.zeijl@leiden.nl  
Veilig Thuis Zuid Holland Midden: Annette Martens, e-mail amartens@ggdhm.nl

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord