Samen1plan.nl - diverse gemeenten

Online communiceren over zorg

Samenvatting

Samen1Plan.nl is een praktisch, online communicatiemiddel voor zorgtrajecten waar meerdere hulpverleners betrokken zijn. Samen1Plan.nl is ontwikkeld door en voor hulpverleners in nauwe samenwerking met cliënten. Samen1Plan.nl maakt het mogelijk voor hulpverleners én cliënten om te kunnen communiceren, samen te werken, een gezamenlijk plan te maken en dit bij te houden. De transparantie en duidelijkheid maken dat het gezin of de cliënt vertrouwen kan hebben in de hulpverlening en dat misverstanden worden voorkomen.

Wat levert het op?

Samen1Plan.nl laat de samenwerking tussen verschillende hulpverleners en de cliënt makkelijker en effectiever verlopen. Het systeem biedt overzicht en transparantie voor alle betrokkenen over wie welke rol vervult en wat de doelen en afspraken zijn. Ook wordt de cliënt actief betrokken in het traject en evenals personen in het sociaal netwerk van de cliënt.

Samen1Plan.nl richt zich op cliënten met hulpverleners van meerdere instanties. Dit kunnen cliënten zijn met complexe, psychiatrische problematiek of multiprobleemgezinnen. Vaak zitten deze cliënten voor een langere periode in de hulpverlening, waardoor het vertrouwen in de hulpverlening is afgenomen. Samen1Plan is ook goed inzetbaar gebleken in eenvoudiger contexten, zoals bijvoorbeeld in de samenwerking tussen ouders, kind, leerkracht en hulpverlener.

Hoe is de opzet?

Samen1Plan.nl is voor alle betrokkenen via internet toegankelijk. Binnen Samen1Plan.nl staat de cliënt of het gezin centraal, evenals de voortgang op het gezamenlijke behandelplan centraal. Op de beveiligde website delen de verschillende hulpverleners en cliënt of ouders perspectief, doelen, behandelplan, voortgang, afspraken en een agenda. Op deze manier zijn ouders, cliënten en hulpverleners met een minimum aan inspanning op de hoogte van de actuele status van de cliënt en het behandelplan.

Het netwerk en de hulpvraag van de cliënt bepaalt wie er betrokken zijn binnen Samen1Plan.nl. De beheerder nodigt de betrokkenen uit. Voorbeelden van betrokkenen: ouders, school, gezinsvoogd, ambulant werker, zorgcoördinator, jeugdreclassering, jeugdbescherming, politie, schuldhulpverlening, een oma, een buurman. Een indruk van de betrokken organisaties vindt u op http://samen1plan.nl/referenties

Wat werkt goed? Wat kan beter?

  • Hulpverleners, cliënten, gezinsleden en sociaal netwerk worden betrokken. Het kan overkoepelend over alle organisaties heen worden gebruikt.
  • Alle betrokkenen houden wijzigingen en voortgang op het plan bij waardoor een actuele stand van zaken altijd zichtbaar is.
  • Gemakkelijk in gebruik.
  • De invoering van het werken met Samen1Plan.nl betekent een reorganisatie van werkprocessen en principes. De invoering vraagt een deskundigheid op dat gebied; dit wordt nog vaak onderschat.
  • Vanaf het begin moet er een helder gezamenlijk plan worden opgesteld, anders heeft het Samen1Plan.nl werken een kleinere kans van slagen.

Wat kost het?

Samen1Plan is gratis beschikbaar voor eenieder die ermee wil werken. Dit is mogelijk gemaakt door een Alliantie van partijen die het op zich heeft genomen het Samen1Plan werken landelijk beter voor het voetlicht te brengen. Het betreft de kennisinstellingen Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, de Groninger en Friese Gemeenten, en zorgaanbieders Molendrift, Accare, Jonx (onderdeel van Lentis) en GGZ Friesland/Kinnik.

Meer weten over dit project?

Projectwebsite: www.samen1plan.nl

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.

Ergens anders op deze website heb ik gelezen over blogboek, een zelfde soort online platform voor één gezin. Hebben mensen ervaringen met beide? Wat is het verschil? Wat zijn voor- en nadelen?

@Simon Dat zijn goeie vragen die je stelt, ik denk alleen nog aan de vroege kant. Innovaties hebben eerst de ruimte nodig om zich te bewijzen en gedragen te worden, pas daarna kom je toe aan overdracht enzo.
Ik ben het met je eens dat het belangrijke voorwaarden kunnen zijn, maar ik denk dat de organisaties die je noemt eerst nog veel tijd kwijt zullen zijn om ouders te helpen de regie te krijgen.
Toen de mobiele telefoon gangbaar werd en de providers uit de lucht schoten en 80% een mobieltje had, pas toen werd het mobiele nummer overdraagbaar. Zover zijn we helaas nog niet met zelfmanagement.

Adviseur Gezin, School & Samenleving

Waar ik wel benieuwd naar ben hoe de samenwerking verloopt tussen dit soort initiatieven. Kunnen gebruikers bijvoorbeeld eenvoudig overstappen naar een 'concurrent' met behoud van hun opgebouwde online profiel?! Wordt er gekeken naar betere afstemming op gebied van taal en indeling om dit beter mogelijk te maken?! In hoeverre wordt er gebruik gemaakt van 'open-source' software en manier van werken waardoor er open en transparant kan worden doorontwikkeld en opgedane kennis en kunde kan worden gedeeld? Volgens mij zijn dit namelijk belangrijke kenmerken die een rol zouden moeten spelen in de uiteindelijke keuze van ouders, professionals en gemeenten voor hun online communicatie... #alleensamen

Organisatie: Ontwikkelburo Auxanon
Functie: Adviseur Gezin, School & Samenleving
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies, Ouderschap
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord