Buurtteams Jeugd en Gezin - Utrecht

Ondersteuning bij vragen over opvoeding

Samenvatting

Het buurtteam biedt gezinnen ondersteuning bij vragen over opvoeden, huisvesting, financiën en onderlinge relaties. De leden van het team beschikken over uiteenlopende expertises maar als generalist pakken ze elk probleem op. Het buurtteam beoordeelt zelf of het gespecialiseerde zorg moet inschakelen. Vaak is een advies van de specialist aan het team al genoeg. Door deze manier van werken wordt er nauwelijks nog verwezen naar geïndiceerde zorg.

Wat levert het op?

Door de snelle, laagdrempelige beschikbaarheid van hulp en de generalistische manier van werken wordt zowel de kwaliteit van de hulpverlening verbeterd als de kosten die daarmee gemoeid zijn verlaagd. Het aantal hulpverleners in en rond een gezin wordt verminderd en het aantal doorverwijzingen naar de zware en specialistische hulpverlening wordt terug gedrongen.

Hoe is de opzet?

Buurtteams zijn aanwezig, zichtbaar en vindbaar op scholen en in de wijk. Het gezin en de wijk staan voorop: wanneer er signalen en aanmeldingen zijn, pakken buurtteams ze snel op. Vaak is er al een eerste gesprek binnen 24 uur. Er wordt gekeken naar wat een gezin zelf goed kan en alles is er op gericht om de eigen regie van het gezin te behouden en herstellen.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

  • De directe beschikbaarheid en gemakkelijke bereikbaarheid (in de eigen buurt) van de gezinswerkers versterken de laagdrempeligheid.
  • De gezinswerkers leren van elkaar, houden elkaar scherp en voorkomen zo dat er blinde vlekken optreden.
  • De buurtteams zijn gepositioneerd tussen de lichte opvoedondersteuning en de (zeer) specialistische zorg. Ze bestrijken dus een groot gebied en vangen een groot deel van de huidige (ambulante) geïndiceerde jeugdhulp op.
  • De professionaliteit van de gezinswerker is de basis van de nieuwe werkwijze.Kwaliteit van de gezinswerkers is daarmee een kritische succesfactor.
  • Het is voor professionals lastig om, zeker daar waar het gaat om het kostenaspect, de afweging te maken voor het wel of niet inschakelen van aanvullende (specialistische) hulp.

Wat kost het?

Zowel de gemeente, de provincie als de betrokken organisaties stellen financiering beschikbaar voor uitvoering van de buurtteams. De precieze kosten voor een stadsbrede dekking zijn nog niet bekend en hangen mede af van de grootte van de teams en hun verzorgingsgebied.

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord