SAVE - Midden Nederland

SAmen werken aan VEiligheid

Samenvatting

Bij SAVE werken de beschermingsorganisaties Samen Veilig Midden Nederland, William Schrikker Groep, Raad voor de Kinderbescherming Midden Nederland samen vanuit interdisciplinair gebiedsgerichte teams. Zo wordt expertise gedeeld en kan in de meeste gevallen één en dezelfde SAVE-(beschermings)werker de contactpersoon blijven voor een gezin, ongeacht de vorm van hulp die het gezin nodig heeft en ongeacht of er sprake is van een juridische maatregel of niet.

Wat levert het op?

Uit de evaluatie blijkt dat er minder uithuisplaatsingen zijn en er wordt minder om een Ondertoezichtstelling (OTS) gevraagd, of deze duren korter. Het is de bedoeling om een praktijk te vestigen waarin het hulpverleningsproces niet de optelsom van de processen van de organisaties is, maar waarbij de organisaties het proces van het gezin als uitgangspunt nemen en volgen.

Hoe is de opzet?

Het SAVE-team treedt weer terug zodra gezin, netwerk en lokale zorg de voorwaarden voor veiligheid en resocialisatie weer geheel zelf kunnen realiseren. Hoe eerder hoe beter. Zo wordt hulp op maat geboden, nooit zwaarder of intensiever dan nodig is.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Omdat er geen schotten zijn, zijn de professionals gericht op het einddoel, op het borgen van veiligheid en het keren van criminele carrières, in plaats van op de grenzen van hun werksoort.
OTS'en en uithuisplaatsingen duren korter omdat er direct vanaf de start met gezin, netwerk en professionals op ingezet wordt deze zo kort mogelijk te laten duren.

Wat kost het?

De organisaties financieren het project zelf. De Provincie heeft een bedrag beschikbaar gesteld voor de ondersteuning door de Eigen Kracht Centrale.

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord