Ordeningsprincipe 'Kind in Fryslân' - Friesland

tool om te bepalen welke hulp nodig is

Samenvatting

Het project 'Kind in Fryslân' heeft een systematiek ontwikkeld om het onderscheid tussen generalistische en specialistische jeugdhulpverlening aantoonbaar te maken. De betrokken partners vullen zorgprogramma's en beslisbomen, korte screeningaanmeldlijsten en/of ondersteunende informatie in. Dan ontstaat er een breed ordeningsprincipe dat professionals samen met cliënten kunnen gebruiken om naar de juiste vorm van zorg te verwijzen.

Hoe is de opzet?

Het ordeningsprincipe is gebaseerd op het Opvoedingsschema van Kousemaker. Via een beslisboom kan een professional in een aantal logische stappen via vragen en keuzemogelijkheden een eerste analyse maken van de aard van de problematiek, draagkracht- /draaglastverhouding en hulpaanbod. Het digitale instrument kan per regio of gemeente verder uitgewerkt worden voor verschillende situaties en gevuld worden met content.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Succesfactoren:

  • Betere samenwerking tussen eerste en tweede lijn
  • Betere samenwerking en afstemming tussen instellingen
  • Het model kan worden aangepast aan de lokale situatie
  • Het model is te gebruiken voor verschillende doelgroepen

Knelpunten:

Het meest complexe aan het werken met het ordeningsprincipe is het 'nieuwe denken' wat van professionals wordt gevraagd. Oude terminologie en oude gewoonten blijken lastig te vervangen door een nieuwe taal en een nieuwe manier van ordenen.

Wat kost het?

Aan het ordeningsprincipe zijn geen kosten verbonden. Het model is hier te vinden. Aan het ontwikkelen van beslisbomen binnen het ordeningsprincipe zitten met name tijdgebonden kosten. Professionals van verschillende instellingen/ketenpartners zullen met elkaar deze beslisbomen moeten opstellen, waarbij zowel in taal als in beslismomenten afstemming noodzakelijk is.

Meer weten over dit project?

Projectwebsite: www.jeugdhulpfriesland.nl

Contact

Organisatie: Jeugdhulp Friesland
Telefoonnummer: 0613111328

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.

Interessant! Is er een document dat ik kan downloaden?

@Irene

Er staat een uitgebreide beschrijving van Kind in Fryslan op www.nji.nl:

http://www.nji.nl/Beschrijving-praktijkvoorbeeld?itemcode=VSP_IPV_12285

(> Dossier Transitie > Praktijk > Praktijkvoorbeelden.)

Dank! In de beschrijving staat een link die niet werkt. Weet jij toevallig de goede link?
Het gaat om:
http://ikpjeugd.nl/kif/

Hoi Irene,

Ik denk dat deze link bedoeld wordt; http://www.ikpfryslan.nl/files/19677/kindinfryslan_rapport_hoofdstuk_ordeningsprincipe.pdf
Hierin staat de beslisboom en zijn meerdere onderdelen toegelicht.

Bedankt voor je reactie, ik zal de link ook in het voorbeeld aanpassen.

Groet!

Organisatie: Jeugdhulp Friesland
Functie: Bestuurder
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord