Jeugd- en gezinswerker - Eindhoven

generalistische hulp in gezin en school

Samenvatting

In de functie van de jeugd- en gezinswerker komen de taken van opvoedingsondersteuning, schoolmaatschappelijk werk en gezinsondersteuning samen. Deze ‘nieuwe’ hulpverlener is beter in staat de situatie te overzien en door te pakken waar dat nodig is. De jeugd- en gezinswerker is zichtbaar en herkenbaar om de toegankelijkheid voor gezinnen te vergroten

Wat levert het op?

 • Klantgerichter werken: één gezin, één plan, één hulpverlener.
 • Meer gedeelde verantwoordelijkheid met betrokken partners.
 • Efficiëntie
 • Minder coördinatie en minder schotten in het traject
 • Aanbieden van een breed groepsgericht aanbod: bevorderen van zelfhulp en eigen kracht.
 • Minder doorverwijzingen doordat één medewerker verschillende taken heeft.

Hoe is de opzet?

De taken van de jeugd- en gezinswerker zijn: procesmatig hulpverlenen, brugfunctie tussen SPIL(SPelen, Integreren en Leren) en jeugdhulpverlening, coördinatie, consultatie en advies, presentie en groepsaanbod.

De jeugd- en gezinswerker is zichtbaar en herkenbaar op plekken waar jongeren en ouders vaak komen. De kernopgave is om te gaan met deze diversiteit aan vragen, alle betrokkenen rondom het gezin mogen ook hun vragen stellen aan de jeugd- en gezinswerker. De werker moet in staat zijn keuzes en afwegingen te maken om de juiste oplossing en/of aanpak te kiezen.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

 • De professionals zijn zichtbaar en herkenbaar in de wijk en op school.
 • De professional kan efficiënter werken omdat deze bekend is met de geschiedenis van het gezin.
 • Het dekkend netwerk op alle basisscholen in Eindhoven zorgt ervoor dat ieder kind en iedere ouder in Eindhoven in beeld is.
 • Er is veel aandacht voor monitoring.
 • De professionele ruimte is groot: minder vanuit protocol, meer vanuit oplossing.
 • Om deze werkwijze toe te passen dient voldaan te worden aan voorwaarden in samenwerking met het onderwijs en de gemeenten. De invulling hiervan verschilt per regio.

Wat kost het?

Het plan wordt uitgevoerd met bestaande middelen, dit zijn de fulltime uitvoerend werkers. Er wordt urenberekening gemaakt per school op basis van het aantal leerlingen en type school. Deze berekening is leidend voor de indeling van het team.

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord