CJG-coaches - Haarlem

generalistische hulp in sociale wijkteams

Samenvatting

De CJG-coaches zijn onderdeel van de sociale wijkteams in Haarlem. Het team bestaat uit generalisten vanuit verschillende organisaties en biedt ambulante zorg in de directe omgeving van jongeren en gezinnen. De coaches gaan uit van de kracht van ouders, opvoeders en jeugdigen en hun sociale omgeving. Specialistische zorg wordt er  indien nodig bijgehaald.

Wat levert het op?

  • Tijdswinst
  • Efficiëntie
  • Vertrouwen in de hulp
  • Minder indicaties

Hoe is de opzet?

De CJG-coaches werken vanuit de principes van Wraparound Care. De coach bespreekt met het gezin en de jeugdigen wat nodig is, wat zij zelf kunnen doen, wat hun omgeving kan betekenen, wat de CJG-coach kan doen en welke (specialistische) hulp er eventueel nog bijgehaald moet worden. De CJG-coach kan zelf ondersteuning bieden en hulp verlenen en ook de inschatting maken welke andere (gespecialiseerde) hulp er eventueel ingezet moet worden of welk consult of welke diagnostiek nodig is.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

  • De CJG-coaches krijgen ruimte en instrumenten om hun werk vernieuwend en buiten bestaande kaders uit te voeren.
  • Door de zichtbaarheid van de CJG-coaches in de wijk en op scholen kan de hulp laagdrempelig worden geboden.
  • Ondersteunen in plaats van overnemen.

Wat kost het?

Naast de eigen financiële middelen van de organisaties wordt er een gebruik gemaakt van gemeentelijke bijdragen, inzet binnen middelen van de provincie (jeugd en opvoedhulp en BJZ), middelen vanuit Passend Onderwijs, middelen voor de MEE-transitie. Na 2015 wordt dit project vanuit het nieuwe gemeentelijk jeugd budget gefinancierd.

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord