CJG4Kracht - Apeldoorn

Snelle gezinshulp aan huis

Samenvatting

Het doel van CJG4kracht is om vrijwillige hulp aan huis voor gezinnen met vragen op meerdere levensgebieden zo snel en zo effectief mogelijk toegankelijk te maken vanuit het CJG. Indicatiestelling vindt achteraf pas plaats.

Wat levert het op?

Uit de evaluatie van september 2011-juli 2012 bleek:

 • De hulp start binnen 7-10 dagen na aanmelding en de hulp duurt kort: gemiddeld 4 maanden. Vergeleken met indicaties voor vergelijkbare casuïstiek lijkt de duur van de hulp af te nemen.
 • Het gezin heeft zelf de regie door het gebruik van een gezinsplan, met ondersteuning van één gezinsbegeleider voor alle problemen.
 • De doelgroep van gezinnen met vragen op verschillende levensgebieden wordt met deze aanpak daadwerkelijk en met succes bereikt.
 • De hulp lijkt effectief en wordt hoog gewaardeerd door gezinnen.
 • De hulp lijkt passender doordat ze vraaggestuurd is en niet aanbodgestuurd.

Hoe is de opzet?

In de aanpak zijn de volgende kenmerken bepalend:

 • Indicatiestelling vindt achteraf plaats.
 • De ondersteuning van het gezin is op vrijwillige basis.
 • Het gezin heeft zelf de regie en de eigen kracht van het gezin wordt zoveel mogelijk versterkt.
 • De ambulant begeleider werkt systeem- en handelingsgericht.
 • Hulp vindt plaats in de eigen omgeving van het gezin, op meerdere levensgebieden en zo licht, snel, kort en vroeg als mogelijk.
 • Ambulant begeleiders hanteren een flexibele aanpak per gezin.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Voor de aanpak gelden de volgende aandachtspunten:

 1. Kennis van de basisvoorzieningen (interventiemogelijkheden en expertise) is bij verwijzers en aanbieders van hulp nog niet optimaal. Dat is wel nodig om instroom naar niet noodzakelijke gespecialiseerde jeugdzorg verder te beperken.
 2. Bij aanmelding voor CJG4Kracht nemen verwijzers over het algemeen nog de regie en vullen het aanmeldformulier voor ouders in. Dit spoort niet met de werkwijze CJG4Kracht waarbij ouders de regie c.q. de pen hanteren.
 3. De systeemgerichte werkwijze van CJG4Kracht wrikt met de individuele, kindgerichte werkwijze in de hulpverlening, zoals die bijvoorbeeld in de jeugd-ggz wordt gepraktiseerd.

Wat kost het?

CJG, Bureau Jeugdzorg en een zorgaanbieder hebben capaciteit en expertise ingezet in het kernteam voor de zorgtoewijzing. De verschillende zorgaanbieders hebben de ambulant begeleiders gedetacheerd bij het CJG4krachtteam. De gemeente bekostigde de inhoudelijke aansturing en projectleiding, de trainingen en de methodiekbeschrijving vanuit het CJG.

Meer weten over dit project?

Contact

Organisatie: CJG
Naam: S Blom

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.

Hallo Saskia,
Methodiekboek ziet er mooi uit! Werkwijze staat helder beschreven.
Toch mis ik de inzet van de JGZ, jeugdarts betrekken bij de diagnostiek, som sis er een onderliggend medisch probleem waar een orthopedagoog of BJZ medewerker geen kennis en dus geen zich op heeft. De jeugdverpleegkundige zou ook ambulant begeleider kunnen zijn.
Groet, Betty Bakker

Dag Betty,

Dank voor je bericht. Voordat ambulante hulp ingezet wordt vanuit het CJG is er een traject bij de JGZ aan vooraf gegaan. De toeleiding naar CJG4kracht is zodanig ingericht dat de JGZ eerst in beeld is zodat mogelijke onderliggende medische problematiek is uitgesloten of onderkend.
De jeugdverpleegkundige inzetten als ambulant hulpverlener; dat zou voor een aantal gezinnen (vooral met medische problematiek) zeker een meerwaarde kunnen zijn, was het niet dat we gebonden zijn aan het basistaken pakket.

Vriendelijke groet,
Saskia Blom - Schakel

Hoi Saskia,
Dat basistakenpakket krijgt een update. Vanuit maatwerk is nu al veel mogelijk, denk aan jeugdverpleegkundigen Stevig Ouderschap (6 begeleidende bezoeken tot 1,5 jaar) of Voorzorgverpleegkundigen (60 begeleidende bezoeken tot 2 jaar). Kortom, naar mijn idee nog legio mogelijkheden....
Groet, Betty Bakker

Organisatie: CJG
Functie: Manager
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord