Beschermen & Versterken - Noord Holland

Veiligheid centraal

Samenvatting

Beschermen & Versterken is een integrale en oplossingsgerichte aanpak waarin de veiligheid van het kind centraal staat. De basis wordt gevormd door methodieken als Delta en Signs of Safety. Door de eigen kracht van het gezin en hun netwerk te benutten en te vergroten, wordt het beroep op langdurige en/of gespecialiseerde jeugdhulp teruggedrongen. De aanpak wordt uitgevoerd door jeugd- & gezinsbeschermers.

Wat levert het op?

De aanpak Beschermen & Versterken heeft in de pilotteams in ruim een kwart van de gevallen geleid tot het voorkomen van een (gerechtelijke) maatregel, zoals een ondertoezichtstelling. Door de aanpak worden daarnaast gemiddeld een kwart minder indicaties voor gespecialiseerde jeugdzorg afgegeven.

Hoe is de opzet?

De aanpak richt zich op het waarborgen van de veiligheid van kinderen en op het terugdringen van recidive van jongeren die delicten hebben gepleegd. De jeugd- & gezinsbeschermer:

  • brengt de (on)veiligheid in kaart en draagt zorgt voor een veilige situatie voor de kinderen;
  • formuleert samen met het gezin de doelen en resultaten in een gezinsplan;
  • benut en versterkt de eigen kracht van het gezin zodat het gezin, samen met hun netwerk, zelf de problemen kan oplossen;
  • doet wat nodig is, met het oog op de gestelde doelen en vult zo nodig (specialistische) hulpverlening aan en stemt af met alle betrokken hulpverleners.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Succesfactoren

  • Terugdringen van administratieve lasten
  • Standaardisatie en gebruik formats
  • Klantgerichte, doelgerichte en planmatige trajecten
  • Verbetering van logistieke processen
  • Overlegstructuur (inclusief consultrol gedragsdeskundige)

Wat kost het?

'De Jeugd- & Gezinsbeschermers' (voorheen Bureau Jeugdzorg) heeft de ontwikkeling van de werkprocessen zelf gefinancierd.

Contact

Organisatie: De Jeugd- & Gezinsbeschermers
Naam: Niels Boertje
Telefoonnummer: 0633929851

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord