Blogboek

Samenvatting

Een online applicatie waarmee ouders en hulpverleners met elkaar kunnen communiceren over de ontwikkeling van het kind. Als beheerder nodigt de ouder betrokkenen uit, zoals leerkracht, mantelzorger en therapeut.

Wat levert het op?

  • Versterkt de eigen kracht van gezinnen
  • Faciliteert een goede samenwerking van betrokkenen rondom het kind.
  • Elkaar op de hoogte houden kost ouders en hulpverleners minder tijd.

Hoe is de opzet?

De ontwikkelaar heeft Blogboek opgezet na eigen ervaringen in de jeugdhulp. Het is bedoeld voor ouders en betrokkenen van kinderen die extra ondersteuning krijgen.

Ouders kunnen zelf een Blogboek aanmaken op Blogboek.com en betrokken hulpverleners hierbij uitnodigen. Deelnemers plaatsen berichten over de voortgang en dagelijkse ontwikkelingen. Daarnaast kunnen zorg- en behandelplannen gedeeld worden. Ouders kiezen zelf wie wat mag zien.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Succesfactoren:

  • Tijdwinst voor alle betrokkenen
  • Ontwikkeling vanuit ervaringsdeskundigheid
  • Afstemming met ouders over de gebruikersvriendelijkheid en functionaliteiten
  • Regie ligt bij ouders

Faalfactoren:

  • Niet alle ouders durven of kunnen zelf het netwerk rond het kind uitnodigen voor Blogboek
  • Blogboek moet actief gebruikt worden om tot succesvolle afstemming te komen
  • Sommige gebruikers zijn bang dat het digitale contact de persoonlijke afstemming vervangt

Wat kost het?

In de gratis versie kunnen naast de ouders twee betrokkenen toegang krijgen. Zijn er meer betrokkenen dan zijn de kosten € 50 (inclusief BTW) per jaar. De kosten kunnen voor rekening van een ouder komen. Ook kan een organisatie of gemeente een aantal Blogboeken afnemen. Hierover worden dan aparte afspraken gemaakt.

Blogboek wordt medegefinancierd door Rabobank Foundation, VSB Fonds en stichting Agis.

Meer weten over dit project?

Projectwebsite: www.blogboek.com

Contact

Organisatie: Inklus
Naam: Sanne-Lot van Ulzen
Telefoonnummer: 0625040825

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.

Blogboek is ontwikkeld vanuit de dagelijkse praktijk, ik (mede-ontwikkelaar) ben namelijk zelf OOK moeder ván.
Het is begonnen vanuit het idee om de afstemming rondom een kind met een handicap te verbeteren, maar toen de beweging van de transitie op gang kwam (en passend onderwijs en de motivatie van ouderbetrokkenheid) bleek Blogboek ook goed te passen binnen de jeugdzorg.
Blogboek is een middel om samen te werken, om ook gebruik te maken van de kennis van de ouder, om eenvoudige en op het moment dat het past, een multidisciplinair gesprek te hebben. Blogboek brengst alle huidige communicatie (mail, papier, telefoon etc) samen.
Maar... Blogboek blijft een middel. Ik zou graag willen weten van alle professionals die dit lezen (uit zorg en onderwijs) wat er nodig is van een hulpverlener en van een organisatie om Blogboek te kunnen gebruiken.
Bij hulpverlener denk ik dan met name aan vaardigheden. Ik stel me namelijk voor dat een hulpverlener een ouder helpt om het werken met Blogboek op gang te krijgen, om zo de empowerment te vergroten. Maar wat voor hulpverlener is dat? Heeft de hulpverlener dan andere competenties nodig dan nu? Welke zijn dat dan? Zijn er nog andere zaken nodig?
Bij organisatie denk ik aan faciliteiten en bevoegdheden. Is het zo dat een organisatie eerst centraal moet beslissen of Blogboek gebruikt mag worden (ik hoop het niet, want het is toch van de ouder?), is er ruimte om te communiceren met ouders? Andere zaken?

HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord