Asja

Gespecialiseerde opvang voor slachtoffers van loverboys

Samenvatting

Asja is een gespecialiseerde kleinschalig opvang- en behandelsetting dat zich richt op actuele en onderliggende problematiek van meisjes die via loverboys in de prostitutie terecht zijn gekomen of die het risico lopen daarin te belanden. Het programma is erop gericht de meisjes afstand te laten nemen van dat verleden en een nieuw begin te maken. Afhankelijk van de ernst van de problemen duurt het programma negen tot twaalf maanden.

Wat levert het op?

In het zorgprogramma wordt gestreefs naar drie, samenhangende doelen;

 • Het meisje is veilig en beschermd tegen 'haar foute vriend(en)' en het loverboy-circuit of criminele netwerk waarin ze zich bevond.
 • Het meisje functioneert leeftijdsadequaat.
 • Het meisje heeft een goede uitgangspositie: een gezonde basis voor haar fysieke, sociaal-emotionele, psychische, cognitieve en seksuele ontwikkeling. Problemen, klachten en beperkingen die een leeftijdsadequate ontwikkeling in de weg staan zijn opgelost of hanteerbaar.

Hoe is de opzet?

Er is een groep voor meisjes van 12 t/m 15 jaar, 16 t/m 18 jaar en 19 t/m 23 jaar. Het zorgprogramma is zeer gestructureerd en verdeeld in drie fasen:

 • een stabilisatiefase;
 • een verwerkingsfase;
 • een integratiefase.

In iedere fase zijn er specifieke activiteiten voor de drie pedagogische milieus: thuis, school en vrije tijd. Binnen elk van deze milieus gaat aandacht uit naar: veiligheid, de normale ontwikkeling en
hulpverlening/behandeling. Verder geven professionals in iedere fase geïntegreerde begeleiding, hulpverlening en behandeling. Daarvoor zijn verschillende modules beschikbaar. Echt contact staat centraal. Ook in het contact en de relatie tussen een professional en een meisje gaat het om het om echt contact, warmte, acceptatie en respect.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

 • De expertise van de jeugdzorg/orthopedagogiek is volledig geïntegreerd met de expertise van de kinder- en jeugdpsychiatrie/jeugd-ggz.
 • Er wordt gelijktijdig aan onderliggende problematiek en bovenliggende problematiek gewerkt
 • Bij Asja is er veer aandacht voor de samenwerking met ouders, systeembegeleiding en systeembehandeling.
 • Accent op de toekomst: meiden moeten vanaf dag één naar school en werken aan een diploma of startkwalificatie.
 • De kennis bij professionals van de onderliggende problematiek moet voldoende zijn waardoor deze meisjes en jonge vrouwen vaak niet de noodzakelijke behandeling krijgen of een behandeling die niet 'past' bij hun problematiek. Hier wordt hard aan gewerkt.

Wat kost het?

Op jaarbasis kost een Asja-plaats 75.000 euro. Kosten voor materialen, training, deskundigheidsbevordering en implementatie zijn afhankelijk van de afspraken die met een organisatie worden gemaakt.

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord