Cursus positief opvoeden volgens Triple P - Amsterdam

opvoedingsondersteuning voor ouders van kinderen met gedragsproblemen

Samenvatting

Triple P is een programma voor opvoedondersteuning voor alle ouders van kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar. In dit voorbeeld wordt de cursus Positief opvoeden beschreven voor ouders met één of meerdere kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar met (ernstige) gedragsproblemen thuis, op school en/of met leeftijdsgenoten. De cursus wordt samen gegeven door trainers uit verschilllende disciplines en organisaties, zoals opvoedingsondersteuning, jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg en licht verstandelijk beperkten. Hierdoor vindt kennisoverdracht plaats.

Wat levert het op?

 • kleine afname van probleemgedrag bij kinderen en tieners
 • middelgrote afname van gedragsproblemen bij kinderen
 • kleine afname van conflictgedrag bij tieners
 • kleine toename bij prosociaal gedrag
 • middelgrote toename van opvoedcompetentie bij ouders
 • kleine afname in depressieve gevoelens en stress bij ouders
 • kleine tot middelgrote afname van ouderlijke problemen

Hoe is de opzet?

 • De cursus bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten van twee uur en drie telefonische sessies van een half uur.
 • Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt gewerkt met de eigen leerdoelen van ouders.
 • Ouders wisselen ervaringen uit waardoor zij herkenning vinden bij elkaar en van elkaar leren.
 • Ouders wisselen onderling informatie en suggesties uit. Ouders voelen zich gesteund door elkaar.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Succesfactoren samenwerking

 • Omdat alle trainers zijn ingewerkt in Triple P werken ze op dezelfde manier. Hierdoor wordt samenwerking (o.a. bij de uitvoering van de cursus) makkelijker.
 • De trainers verschillende disciplines leren van elkaar; de opvoedondersteuner krijgt bijvoorbeeld meer kennis en ervaring op het gebied van LVB-problematiek.
 • Professionals weten elkaar tussentijds te vinden voor overleg of voor het arrangeren van ondersteuning voor ouders.

Faalfactoren en knelpunten

 • Samenwerken gaat niet vanzelf. Coördinatie is een voorwaarde.
 • Door de vele nieuwe ontwikkelingen lijkt de aandacht voor Triple P te verzwakken, en daarmee de tijdsinvestering/financiën. Professionals worden overspoeld met andere taken, nieuwe pilots en onzekerheden.

Wat kost het?

De cursus Positief opvoeden is kosteloos voor ouders in Amsterdam. De trajecten worden gefinancierd door de deelnemende organisaties. De tijdsinvestering zit in het voorbereiden en het geven van de cursus en werving van ouders. De ureninvestering ligt op ongeveer 35 à 50 uur per trainer. Dit is afhankelijk van de bekendheid van de cursus bij ouders en verwijzers en de ervaring van de trainer. Per cursus nemen 10-12 ouders deel.

Meer weten over dit project?

Projectwebsite: www.positiefopvoeden.nl

Contact

Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Naam: Jacqueline van Rijn

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord