Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling

snelle en integrale aanpak van kindermishandeling

Samenvatting

De multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling is een verzamelnaam voor uiteenlopende initiatieven. In het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling in Friesland en Kennemerland wordt op één locatie, onder één dak samengewerkt bij (ernstige vermoedens van) kindermishandeling. Hulp aan het kind en diens familie en omgeving staat centraal en wordt rondom hen georganiseerd. De hulp wordt snel uitgevoerd binnen zorg- en justitieinstellingen, zodat het kind eerder en beter in veiligheid gebracht wordt. Een kind/gezin wordt gevolgd om zeker te stellen dat het integrale behandelplan wordt uitgevoerd.

Wat levert het op?

Bij de versnelde en integrale benadering door het MDC-K is de bedoeling dat er binnen twee weken een plan van aanpak is en dat de hulpverlening binnen vier weken start. Deze opzet geeft een tijdwinst van gemiddeld 23 weken ten opzichte van de traditionele ketenbenadering.

Hoe is de opzet?

Het MDC-K opereert op regionaal niveau. Er zijn instanties uit verschillende sectoren betrokken zoals politie, justitie, jeugdzorg en jeugd- én volwassenen geestelijke gezondheidszorg. Instanties uit deze sectoren organiseren de aanpak integraal rondom kind en gezin.

Het proces voor de aanpak van kindermishandeling bestaat uit vier fasen:

  • het casusoverleg MDC-K biedt na de melding (fase 1)
  • een multidisciplinaire en intersectorale, snelle en zorgvuldige onderzoek- en diagnostiekfase (fase 2)
  • waardoor in korte tijd een plan van aanpak wordt ontwikkeld (fase 3)
  • de casus wordt gevolgd vanaf de eerste melding tot en met de uitvoering plan van aanpak (fase 4).

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Succesfactoren:

  • snellere aanpak
  • gezamenlijk taken uitvoeren en voor elkaar waarnemen
  • meer één taal spreken

 
Faalfactoren en knelpunten
 
Het doel vanMDC-K is een locatie opzetten waar dagelijks een team beschikbaar is of opgeroepen kan worden. Nu is het MDC-K een wekelijks casusoverleg van experts; de caseload is inmiddels zo hoog dat het aanpakken van de casus aan anderen binnen de instellingen moet worden overgedragen, wat het tempo kan gaan beperken.

Wat kost het?

De instellingen financieren de deelname aan het MDC-K uit eigen middelen. Er is een eenmalige ontwikkelingsbijdrage van VWS waarvan bijvoorbeeld bij het MDC-K Kennemerland een notulist en een onafhankelijk voorzitter gefinancierd worden voor een jaar. Voor de gezamenlijke locatie is geen geld beschikbaar. De MDC-K's zijn bezig fondsen hiervoor te werven.

Contact

Organisatie: Jeugdriagg/KJTC/Academische Werkplaats aanpak Kindermishandeling
Naam: A.J.M. (Janet) van Bavel

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord