Toeleiding naar bovenschoolse ondersteuning - Breda

gemeentelijke jobcoaches begeleiden jongeren naar opleiding of werk

Samenvatting

Bossche jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie worden door de gemeente begeleid naar een betere toegang en instroom in opleiding en werk. Dit gebeurt door gemeentelijke jobcoaches en jongerenwerkers.

Wat levert het op?

77% van de deelnemende jongeren stroomt uit naar opleiding en/of werk. Deze resultaten zijn zichtbaar in leerlingenvolgsysteem van de gemeente.

Hoe is de opzet?

 • De meeste jongeren komen van 8.30 tot 15.00 uur gedurende maximaal 3 dagen per week.
 • Ze volgen een gezamenlijk groepsprogramma met daarnaast individuele coaching.
 • Het dagprogramma is gericht op sociale vaardigheden, talentontwikkeling en voorbereiden op uitstroom naar school en/of werk. De groepsactiviteiten worden deels uitgevoerd door T.O.M.-coaches, deels door externe deskundigen.
 • Deelname is vrijwillig. Jongeren melden zichzelf aan, worden door anderen aangemeld of worden door de gemeente actief benaderd.
 • Er is een integrale benadering gekozen: jongeren komen meestal omdat er verschillende problemen spelen. Begeleiding vindt plaats richting opleiding en werken maar betreft ook zorg, wonen, financiën, relaties, vaardigheden.
 • Werken in groepsverband geeft een positief ontwikkelingsklimaat.
 • De vertrouwensband is het middel om met de jongeren tot resultaten in onderwijs en arbeidsmarkt te komen.
 • Er zijn 5 coaches, waarvan 2 afkomstig uit jongerenwerk Divers. Ze begeleiden 150 jongeren per jaar (18 - 23 jaar).
 • TOM heeft een intensief netwerk van bedrijven en instellingen die met hen zorgen voor plaatsing, begeleiding en ondersteuning van de jongeren die instromen.
 • Nazorg is een belangrijk onderdeel van de aanpak. Na uitstroom is contact met T.O.M. zeer gewenst. Hiervoor worden verschillende activiteiten en social media ingezet.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Succesfactoren:

 • T.O.M is onderdeel van de dienst jeugd en onderwijs van de gemeente en er is een directe verbinding met het overige gemeentelijk beleid.
 • opbouwen van een lange termijn relatie en onderhouden met de jongeren
 • zowel individuele als groepsgerichte brede benadering
 • goede contacten met andere stakeholders

 
Faalfactoren en knelpunten:

 •Veel jongeren ervaren problemen in de thuissituatie. De meesten wonen bij hun ouders. Het is moeilijk om de problemen thuis aan te pakken.
•Maatwerk bieden binnen een groepsaanpak vraagt om voortdurend alert zijn en bijstellen. Dit vraagt veel van coaches.
•Samenwerking met jongerenwerk en werken in de wijk door bijvoorbeeld sociale wijkteams is nog volop in ontwikkeling.

Wat kost het?

Middelen voor T.O.M. komen uit het RMC-budget vanuit OCW aangevuld met gemeentelijke middelen. Waar mogelijk, gebruik maken van incidentele middelen (jeugdwerkloosheid, Europese subsidies e.d.).

Globale kosten:
- Coaches (4,5 fte): €270.000
- Trainingen door externen: €70.000
- Huisvesting: €50.000
- Individuele kosten: €50.000
- Onvoorzien: €10.000

Totaal: €450.000 Inkomsten: €25.000

Meer weten over dit project?

Projectwebsite: www.tomdenbosch.nl/

Contact

Organisatie: Traject Op maat (T.O.M.)
Naam: Tom Peer

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker

Mag ik wat vragen stellen?
Waar in Zuid-Holland wordt ReSet nu uitgevoerd, en door wlke organisaties? Gaat de aanmelding via de CJG's of een andere weg? Wordt er een nameting gedaan naar de langeretermijneffecten?

Beste Nettie,

Je vragen over ReSet kun je stellen aan Geeske Hoogenboezem van JSO: g.hoogenboezem@jso.nl, telefoon 0182-547888.

Succes,

Nienke Nuyens, NJi

Organisatie: Stichting Lokalis
Functie: Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker
Organisatie: Traject Op maat (T.O.M.)
Functie: Coördinator
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord