Naschoolse dagbehandeling - Deventer

kinderwerk en jeugdzorg werken samen

Samenvatting

Raster Welzijn en jeugdhulpgaanbieder Lindenhout werken samen in een naschoolse voorziening in Deventer voor kinderen van 6 tot 12 jaar die een indicatie hebben voor jeugdhulp. Dit speciale hulptraject duurt 9 maanden. In die tijd krijgen kinderen hulp van een ambulant hulpverlener, gedragswetenschapper en pedagogen van Lindenhout en van een pedagoog, buurtmoeder en kinderwerkers van Raster.

Wat levert het op?

Lindenhout Jeugd- en Opvoedhulp slaagde er door de samenwerking met het kinderwerk in om de wachtlijst weg te werken. Daarnaast is het behandelingstraject verkort van 12-16 maanden naar 9 maanden, zodat er ruimte is voor meer kinderen en hun ouders.

Kinderen worden na de behandeling gevolgd en gesteund vanuit het kinderwerk. Het imago van jeugdhulp is door dit project positief veranderd. Jeugdhulp wordt als minder bedreigend beschouwd, vanwege het feit dat hulp dichtbij en op maat wordt geboden. Een ander bijkomend resultaat is dat de expertise en gebruikte methoden van het kinderwerk en jeugdzorg elkaar daadwerkelijk aanvullen en versterken.

Hoe is de opzet?

De kinderen verblijven een aantal uren per dag op de naschoolse opvang. Ze komen na schooltijd en worden na de warme maaltijd weer opgehaald. De maaltijd wordt verzorgd door een buurtmoeder, die zorgt voor de huiselijke sfeer en - als moeder uit de buurt - de verbinding tussen de opvang en de wijk is.

Kinderen krijgen gemiddeld negen maanden hulp van een ambulant hulpverlener, gedragswetenschapper en pedagogen van Lindenhout en van een pedagoog, buurtmoeder en kinderwerkers van Raster. De kinderen worden gestimuleerd om gedrag te ontwikkelen dat is afgestemd op de eigen (on)mogelijkheden en ontwikkeling. Daarnaast zijn er net als in de reguliere naschoolse opvang allerlei sociale ontwikkelingsactiviteiten, zoals sport, spel en weerbaarheidstrainingen.

De ouders worden gedeeltelijk ontlast in hun opvoedingstaak en zij leren de beperkingen van hun kind te hanteren of accepteren. Betrokkenheid van het gezin is dan ook belangrijk. Lindenhout zet daarom een ambulant hulpverlener in die het gezin coacht. Raster Kinderwerk beschikt over allerlei methoden om ouders uit te dagen mee te doen, mee te spelen en mee te leren. De kinderwerker houdt ook een extra vinger aan de pols buiten de dagbehandeling. Hij of zij kijkt in welke wijk een kind woont, welke contacten het kind daar heeft en op welke leefgebieden het kind (en ouder) nog extra ondersteuning nodig heeft. Ook kunnen de kinderen na de behandeling naar groepsactiviteiten in de wijk om ze extra te volgen en te laten oefenen met wat ze leren tijdens de dagbehandeling.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Succesfactoren:

  • Jeugdhulpinstellingen hebben vaak geen of weinig aanbod voor hun pupillen als het gaat om vrijetijdsbesteding. Lindenhout Jeugd- en Opvoedhulp verwijst naar trainingen of clubs van het jeugdwelzijnswerk, bijvoorbeeld een meidenclub of een sociale vaardigheidstraining.
  • Raster Kinderwerk is voor de jeugdhulp een 'brug' naar de wijk. Kinderen leren veel tijdens het hulptraject. De kinderwerkers helpen hen dat toe te passen in hun eigen wereld. Parallel aan het hulptraject wordt zo gewerkt aan het versterken van het sociale netwerk.
  • De medewerkers van Raster Kinderwerk kunnen, omdat zij eerst een goede relatie opbouwen, daadwerkelijk bij de mensen achter de voordeur komen. Ze zijn in staat om contact te leggen met de meest kwetsbare groepen.

Wat kost het?

Doordat Raster Kinderwerk niet alleen samenwerkt met de gemeente Deventer maar ook met andere instellingen en organisaties, zijn er meerdere partijen bereid om het kinderwerk te financieren. Dit zijn bijvoorbeeld de gemeente, de woningbouwvereniging, een brede school en een jeugdzorginstelling. Dit brede kader van opdrachtgevers maakt de organisatie minder kwetsbaar en minder afhankelijk van gemeentelijke geldstromen.

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord