School2Care - Amsterdam

onderwijs, jeugdzorg en begeleide vrijetijdsbesteding inéén

Samenvatting

School2Care is een 12-uursvoorziening waarin onderwijs, jeugdhulp en begeleide vrijetijdsbesteding samenkomen. Nieuw aan School2Care is dat het zowel de school als de vrije tijd en de thuissituatie van de jongere raakt. School2Care richt zich op jongeren van 12 tot en met 17 jaar met kenmerken van ernstige gedragsproblemen gecombineerd met veelvuldig schoolverzuim. Met de aanpak probeert School2Care te voorkomen dat leerlingen helemaal uitvallen of afglijden en geplaatst moeten worden in de gesloten jeugdzorg. Met de aanpak van School2Care kan een jongere thuis blijven wonen.

Wat levert het op?

School2Care helpt de leerlingen de draad weer op te pakken. Ze volgen lessen in een kleine klas, totdat ze terug kunnen naar hun oude of een andere school. De coach ondersteunt ook hun ouders zodat er thuis meer rust komt. Verder stimuleert School2Care leerlingen in hun vrije tijd positieve bezigheden te vinden. Als de doelen zijn behaald, worden leerlingen stap voor stap terug naar hun eigen omgeving begeleid. Ook daarna volgt de coach, zo lang als dat nodig is, nog een tijd hoe het met ze gaat.

Hoe is de opzet?

School2Care biedt een 12-uurs programma (van 8.00 tot 20.00 uur). Alle activiteiten binnen School2Care zijn gericht op leren. Het pedagogisch klimaat kenmerkt zich door een duidelijk gestructureerde setting met heldere afspraken, sterk onderwijs, en voldoende aandacht en ruimte voor persoonlijke relaties tussen leerling en coach. De coach bij School2Care is zowel docent als hulpverlener van vier à vijf leerlingen.

Een leerling stroomt als de doelen behaald zijn terug naar de school van herkomst of er is in overleg met betrokkenen een nieuwe bestemming gevonden. Tijdens de fase na School2Care blijft de coach de leerling, ouders en eventueel school begeleiden. Betrokken partijen zijn: Altra, Spirit, De Bascule (GGZ), Esprit, het samenwerkingsverband Amsterdam, Jeugdbescherming Regio Amsterdam, de leerplicht Amsterdam en het ROC.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Succesfactoren:

  • Eén plan voor een jongere vanuit de verschillende betrokken partijen: dus gericht op één zelfde resultaat en gezamenlijke doelstelling
  • De coach is de leerkracht en hulpverlener, hierdoor wordt het effect van de relatie zoveel mogelijk gebruikt
  • Er wordt door het geven van workshops gewerkt aan talentonwikkeling, in de hoop bij te dragen aan een zinvolle vrije tijdsbesteding na school
  • Werken met drang en dwang, in afstemming met casemanager en leerplicht wordt een plan gemaakt wat consequenties zijn als jongeren niet meewerken
  • Leerlingen waarvan vast staat dat ze geen startkwalificatie kunnen behalen, worden begeleid naar een arbeidstraject

Knelpunten

  • De interventie zwakt af als de jongere of omgeving niet meewerken. Het is erg van belang dat de omgeving, ouders en professioneel netwerk zich verbinden aan het plan. Daar wordt veel aandacht aan besteed binnen de samenwerking.

Wat kost het?

School2care wordt gefinancierd vanuit verschillende geldstromen. Onderwijsmiddelen vanuit het samenwerkingsverband en subsidie vanuit de gemeente en jeugdzorg. Specifieke vragen over de begroting kunnen gesteld worden aan de contactpersoon van School2Care.

Meer weten over dit project?

Projectwebsite: www.altra.nl/school2care/

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord