Betere toegang tot de jeugdzorg met E-diagnostiek - CURIUM Leiden

expertise van GGZ bij het beslissen over hulp

Samenvatting

Door web-based interviews kan de gespecialiseerde GGZ de huisarts en het CJG op relatief goedkope wijze ondersteunen bij het beslissen over hulp.  Doel is specialistische kennis vanuit de GGZ over psychische stoornissen zo in te zetten dat kinderen met ernstige problematiek zo snel mogelijk de  zorg krijgen die ze nodig hebben.

Wat levert het op?

Uit onderzoek naar de pilot uit 2009 blijkt:

 • dat het aantal onterechte of onnodige verwijzingen naar de specialistische GGZ afneemt
 • dat de wachttijd voor GGZ-behandeling afneemt
 • dat meer kinderen zorg krijgen die aansluit bij hun behoefte
 • dat de webbased werkwijze is goedkoper dan de reguliere aanpak

Hoe is de opzet?

 • Voor kinderen en jongeren waarbij een vermoeden is van problematiek waarvoor inzet van de specialistische GGZ vereist is, wordt eerst een screenende vragenlijst ingevuld: de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ).
 • Als de uitslag van deze vragenlijst boven een bepaald afbreekpunt valt, krijgen ouders, de leerkracht en de jongere een uitnodiging met inlogcodes om thuis via internet een interview in te vullen over de mogelijke problemen die er spelen. Afhankelijk van de problematiek duurt het invullen respectievelijk circa 50, 20 en 30 minuten voor ouders, leerkracht en jongere.
 • De ingevoerde gegevens worden snel en anoniem beoordeeld door ervaren medewerkers uit de gespecialiseerde GGZ. In de beoordeling wordt aangegeven of er sprake zou kunnen zijn van stoornissen bij het kind, aan welke stoornissen hierbij gedacht moet worden en welke zorg voor dit kind en het gezin geïndiceerd lijkt.
 • Deze beoordeling gaat naar de medewerkers van het CJG of huisarts om hen te ondersteunen bij hun besluit over indicatiestelling of verwijzing.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Succesfactoren:

 • Deze werkwijze is aantrekkelijk vanwege het gebruik van het internet, de gebruiksvriendelijkheid van het programma en de geringe tijdsinvestering die noodzakelijk is.
 • Omdat alle gegevens elektronisch opgeslagen zijn en via het internet beschikbaar, wordt ook de onderlinge communicatie en gegevensuitwisseling vergemakkelijkt.
 • De methode is in veel talen beschikbaar. Momenteel wordt een onderzoekproject ingericht om te onderzoeken of het gebruik van de verschillende versies een rol kan spelen in het bereiken van allochtonen.

Knelpunt:

 • Financiering kan een probleem zijn omdat het om anonieme cliënten gaat, waardoor betaling vanuit de Zorgverzekeringswet niet voor de hand ligt.

Wat kost het?

De kosten van het gehele project hangen af van de aantallen kinderen en jongeren waarbij deze werkwijze wordt toegepast. Per kind/jongere liggen de kosten tussen de €300 en €400 euro, inclusief alle overhead, trainings- en voorbereidingskosten. Naarmate de aantallen toenemen, nemen de overheadkosten af.

Contact

Organisatie: Curium-LUMC

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Curium-LUMC
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord