Intensieve Pedagogische Thuishulp en Wrap Around Care - Zeeland

Afname van residentiƫle hulp

Samenvatting

Door de inzet van wraparound care en intensieve pedagogische thuishulp worden gezinnen sneller geholpen. Gezinnen worden door middel van IPT in staat gesteld hun eigen problemen weer op te lossen. De gezinnen krijgen slechts één hulpverlener toegewezen krijgen die hen gedurende het hele proces begeleidt, de zorg coördineert en zo nodig andere hulp inschakelt. Nieuw aan dit model is dat er wordt gewerkt aan het afbouwen van de residentiële zorg en dagbehandeling. In Zeeland zijn instellingsplaatsen inmiddels al met de helft verminderd.

Wat levert het op?

De inzet van wraparound care en intensieve pedagogische thuishulp bij gezinnen is bedoeld voor het herstel van het normale leven van gezinnen. De mogelijkheden die ze zelf hebben worden (weer) benut om de actuele en eventuele latere problemen zelf aan te pakken. Residentiële zorg en dagbehandeling worden hiermee afgebouwd; inmiddels zijn instellingsplaatsen al met de helft verminderd. Hulpverlening komt sneller op gang; de gemiddelde duur tussen indicatiestelling en hulpverlening was 9 weken.

Hoe is de opzet?

Wanneer gezinnen een indicatie voor jeugdhulp van Intervence (voorheen Bureau Jeugdzorg) ontvangen of aangemeld worden via een CJG, komen zij in aanmerking voor IPT. Het IPT-model houdt in dat ieder kind of jongere met zijn gezin een vaste hulpverlener toegewezen krijgt die drie taken heeft:

  • Het geven van intensieve hulp in de eigen leefsituatie volgens een met het gezin overeengekomen plan, waarin specifieke doelen zijn opgenomen.
  • Het inschakelen van hulpverleningsmodulen (verblijfsfuncties, specifieke hulpverleningsactiviteiten) van aanbieders jeugdhulp en/of andere instanties bij de uitvoering van het plan.
  • Het coördineren van alle vormen van zorg en hulp aan het gezin.

De taken zijn zo intensief dat is gekozen voor een gemiddelde caseload van 8 gezinnen per IPT-er.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Jo Hermanns van de Universiteit van Amsterdam werd gevraagd een visie te schrijven. Deze visie is cruciaal geweest in het verder creëren van draagvlak.

Hulpverleners voelen zich meer verantwoordelijk voor het coördineren van de hulp en nemen meer initiatieven bij het inschakelen van derden.

De afstemming met andere organisaties is beter. Hierdoor ontstaat er een gemeenschappelijke visie.

Tijdens het implementatietraject vanaf 2006 is veel ervaring opgedaan en veel geleerd. Dit heeft meerdere aandachtspunten opgeleverd voor de implementatie. Zie de uitgebreide beschrijving.

Wat kost het?

De frictiekosten bij de ombouw naar het IPT-model zijn voor een groot deel gefinancierd door de provincie Zeeland. Daarnaast heeft Juvent zelf geïnvesteerd in uitrol van het IPT-model.

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord