School's cool

Thuismentoren voor kwetsbare brugklassers

Samenvatting

School's cool is een programma waarbij mentoren gekoppeld worden aan scholieren die naar de brugklas gaan. Het gaat om kwetsbare scholieren die extra steun nodig hebben bij de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. De mentoren gaan 1,5 jaar lang wekelijks bij de leerlingen thuis op bezoek en bieden individuele begeleiding. Onderzoek toont aan dat leerlingen door mentorbegeleiding beter met hun problemen kunnen omgaan, beter in hun vel zitten en betere resultaten op school hebben.

Wat levert het op?

Leerlingen leren beter met hun problemen omgaan en zitten beter in hun vel. Het opdoen van nieuwe vaardigheden zorgt voor betere resultaten op school. Dit leidt tot meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld

Hoe is de opzet?

De mentor bezoekt de leerling wekelijks thuis tijdens het eerste brugklasjaar. In veel situaties wordt gekozen voor een langere periode, tot halverwege het tweede schooljaar in het voortgezet onderwijs. Doel is dat de leerling na anderhalf jaar in staat is om eigen (school)zaken te regelen.  De begeleiding richt zich daarom naast het vergroten van de studievaardigheden ook op sociale vaardigheden, het vergroten van zelfvertrouwen en het uitbreiden van het netwerk. De mentor vergezelt zonodig de ouders naar ouderavonden en rapportbesprekingen. Ook wijst de mentor de leerling en zijn ouders de weg naar de buitenschoolse activiteitent.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Succesfactoren zijn;

• De één op één relatie.
• De duur van het mentoraat (minstens anderhalf jaar).
• De start op jeugdige leeftijd.
• De verhoogde ouderbetrokkenheid door het wekelijkse huisbezoek.
• De duidelijke doelstelling van het mentoraat naar de schoolcarrière.
• De positieve benadering van het kind en zijn prestaties door de mentor.
• De persoonlijke en deskundige begeleiding die de mentor ontvangt.

Knelpunten zijn;

  • Duurzame financiering en ondersteuning.
  • Te weinig bekendheid van School’s cool.
  • Imago School’s cool: beeld is dat mentoraat goed is voor leren en huiswerk maken. Te weinig bekend dat mentoraat ook goed is voor beheersing van de Nederlandse taal en voor de persoonlijke ontwikkeling.
  • Voor leerlingen die een vervolg op het mentoraat nodig hebben, is er niet altijd een vervolg mogelijk.

Wat kost het?

De kosten per leerling-mentorkoppel variëren per School’s cool vestiging. Op jaarbasis gaat het gemiddeld om 1600 euro per koppel. Uit een kosten-baten analyse blijkt dat de aanpak van School’s cool maatschappelijk rendabel is. De maatschappelijke kosten-baten verhouding is 1,1. Dat wil zeggen dat iedere geïnvesteerde euro meer dan 1 euro oplevert aan baten.

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Trainer-schrijver-Master Ecologische Pedagogiek- leerkracht-counsellor

Terwijl ik leerkracht was van een groep 7/8 heb ik een e-boek geschreven (in het Engels) over Oplossingsgericht mentorschap. Ik heb ook workshops gegeven aan mentoren in het vo en mbo "Mentorschap is Meesterschap". Het e-book ga ik binnenkort vertalen in het Nederlands.  Bij een aantal leerlingen zou een soortgelijk project starten. Ik hoop dat het goed gegaan is, het is een belangrijke steun voor deze kinderen. Met vriendelijke groet en veel succes gewenst, Ella de Jong        http://www.elladejong.com

Organisatie: Ella de Jong - Bureau Uil
Functie: Trainer-schrijver-Master Ecologische Pedagogiek- leerkracht-counsellor
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Jeugd-ggz, Jeugdzorg, Onderwijs
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord