Meeleefgezin

vrijwillige opvang voor kwetsbare gezinnen

Samenvatting

Meeleefgezinnen zijn stabiele gezinnen die vrijwillig een stimulerende omgeving bieden aan een jong kind van een ouder met psychiatrische problemen. Deze steun is voor het jonge kind een beschermende factor ter voorkòming van latere gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Als pleegzorg wordt voorkomen blijft de biologische band in tact en worden de kosten gedrukt.

Wat levert het op?

De uitvoerende professionals zijn enthousiast. En ook van de kant van de behandelaren van vraaggezinnen komen complimenten over de effecten van dit Concept MeeleefGezin. Ook de eerste output van toegepast onderzoek geeft positieve resultaten te zien. Wetenschappelijk onderzoek door het Trimbosinstituut is in voorbereiding.

Hoe is de opzet?

Potentiële meeleefouders krijgen een kennismakingsgesprek en een vervolggesprek aan de hand van een uitgebreide vragenlijst. Op basis daarvan wordt beoordeeld of ze deel mogen nemen aan de training van de Basis GGZ. Een medewerker van een maatschappelijke organisatie koppelt meeleefouders aan het kind en zijn of haar ouders. Met instemming van beide gezinnen vindt kennismaking plaats onder begeleiding van een ondersteuner. Daarna start de wenfase waarin de ondersteuner regelmatig evalueert hoe het gaat.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Succesfactoren

Ouders met psychiatrische kwetsbaarheid worden even ontlast, kunnen herstellen en in hun kracht komen. Zij kunnen hun dagelijkse huishouden en administratie doen en afspraken met instanties beter nakomen. Het draagt ertoe bij dat de stress bij ouders laag kan blijven. Daarmee ontstaat er emotionele ruimte en aandacht in de zorg voor hun kind. Uithuisplaatsing wordt mogelijk voorkomen. Ouders behouden de regie over hun leven en hun gezin.

Wat kost het?

Het startproces in het eerste jaar (werving, informatieavond, screening, training tot en met de match en ondersteuning van de wenfase, toegepast onderzoek en de voortgaande ondersteuning van zeven meeleefgezinnen, inclusief de materialen) is begroot op 50.000,- euro. Het tweede en derde jaar vinden nog gemiddeld vijf ondersteuningscontacten plaats. Vanaf het derde jaar wordt de samenwerking tussen vraaggezin en meeleefgezinnen op eigen kracht voortgezet.

Meer weten over dit project?

Projectwebsite: www.meeleefgezin.nl

Contact

Organisatie: Stichting MeeleefGezin
Telefoonnummer: 0623712494

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Stichting MeeleefGezin
Functie: Infant Mental Health Specialist, directeur
Sector / werkveld: Infant Mental Health Centrum GGz, gepensioneerd
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord