Eigen Plan

Familiegroepsplan

Samenvatting

Eigen Plan biedt ondersteuning bij het maken van een familiegroepsplan. Een onafhankelijke coach gaat bij alle mensen uit het netwerk thuis langs. De betrokken hulpverlener en de Eigen Plan coach werken in het hele traject nauw samen.

Eigen Plan werkt het best als het knelt en snel een oplossing nodig is. Zoals bij complexe echtscheidingen, wanneer Jeugdbescherming ingeschakeld is, bij grote schulden, wanneer er een huisontruiming dreigt of bij langdurige ziekte.

Wat levert het op?

 • ouders / gezinnen nemen (weer) zelf de regie over de situatie
 • ouders / gezinnen weten welke volgende stap ze kunnen zetten
 • ouders / gezinnen voelen (weer) zich gesteund door de mensen die op natuurlijke wijze dichtbij hen staan en de betrokken professionals
 • alle informatie over de situatie is met alle betrokkenen (netwerk en professionals) gedeeld
 • er is draagvlak bij alle betrokkenen voor de gekozen oplossingsrichting en de in te zetten hulp
 • er is duidelijkheid over wat de eigen kring kan doen en wat aan professionals wordt gevraagd
 • wanneer de omstandigheden wijzigen komen alle betrokkenen opnieuw bij elkaar

Hoe is de opzet?

Het uitgangspunt bij de opzet van Eigen Plan is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het reguliere hulpverleningstraject zodat voor ouders / gezinnen een duurzame oplossing gevonden kan worden. Het traject is modulair opgebouwd en bestaat uit verschillende los in te zetten modules.

Een Eigen Plan-traject is succesvol wanneer er een plan is gemaakt dat daadwerkelijk uitgevoerd wordt en zorgt voor een duurzame oplossing. Kinderen kunnen weer veilig opgroeien, bij voorkeur bij hun ouders of in hun natuurlijke omgeving. Een Eigen Plan-bijeenkomst is daarbij een middel en niet een doel op zich.

 http://www.eigen-plan.nl/#part-2343

Wat werkt goed? Wat kan beter?

 • Nauwe samenwerking met de betrokken hulpverleners
 • Veel verantwoordelijkheid bij de Eigen Plan-coach
 • Niet meer doen dan nodig is
 • Regie weer bij mensen zelf, zodat er een draagvlak ontstaat om de problemen gezamenlijk op te lossen.
 • Duurzame Borging zodat er weer verbinding ontstaat met de mensen om je heen
 • Een wijkgerichte aanpak zodat er een veilig sociaal netwerk ontstaat?.
 • Stimuleren / nazorg
  Waar nodig kan de module stimuleren ingezet worden om voortgang te verkrijgen.

Wat kost het?

Een Eigen Plan traject wordt meestal ingekocht door de gemeente en is dan kosteloos voor de betrokken familie. De prijs is afhankelijk van welke module(s) worden ingezet en varieert van €250 tot €3500,-

Meer weten over dit project?

Mail:           contact@eigen-plan.nl
Telefoon:     06-52000360
Website:      www.eigen-plan.nl

Meer weten over dit project?

Projectwebsite: www.eigen-plan.nl

Contact

Organisatie: Eigen Plan
Telefoonnummer: 06-22973186

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Eigen Plan
Functie: Manager
Sector / werkveld: Jeugdzorg
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord