PMTO: dezelfde kwaliteit met minder supervisie

Praktijkvoorbeeld kosteneffectiviteit

Samenvatting

Efficiency van de interventie: vermindering van de kosten van deskundigheidsbevordering met behoud van kwaliteit.

Wat levert het op?

Parent Management Training Oregon (PMTO) is een ambulant, individueel programma voor ouders van kinderen van 4 tot 15 jaar met ernstige externaliserende gedragsproblemen.

PMTO wordt in Nederland uitgevoerd door twaalf instellingen voor jeugdhulp of jeugd-ggz, in teams van minimaal drie en maximaal zeven therapeuten en één supervisor. Jaarlijks verlengen de therapeuten hun certificering als PMTO-therapeut door deelname aan methodische werkbegeleiding, bijscholing en een voldoende beoordeling van hun werk, aan de hand van een video-opname van een bijeenkomst met ouders.

Hoe is de opzet?

PMTO-therapeuten krijgen wekelijks groepsgewijs methodische werkbegeleiding. Dit is voor hen de enige vorm van teamoverleg, begeleiding, supervisie en casuïstiekbespreking. Om de kosteneffectiviteit te verhogen, is besloten voor gecertificeerde therapeuten het aantal bijeenkomsten te halveren, wat in de praktijk betekent dat zij jaarlijks twintig keer werkbegeleiding krijgen.

De verandering is doorgevoerd op verzoek van de uitvoerende instellingen, in goed overleg met de supervisoren die de bijeenkomsten leiden. De supervisoren verwachten dat de kwaliteit van de uitvoering onveranderd hoog blijft.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

De kwaliteit van de uitvoering wordt jaarlijks gemeten door beoordeling van een video-opname van een therapiebijeenkomst, met behulp van een betrouwbaar en gevalideerd systeem, de Fidelity of IMPlementation rating system (FIMP). De FIMP-scores worden bijgehouden door het Kenniscentrum PMTO Nederland. Uit onderzoek in de VS en in Nederland blijkt dat een hogere FIMP-score significant samenhangt met betere behandelresultaten.

De effectiviteit van de behandeling wordt vastgesteld door bij alle behandelingen voor- en nametingen te doen met twee vragenlijsten. De Child Behavior Checklist (CBCL) meet de gedragsproblemen van het kind, zoals de ouders die ervaren. De Opvoedingsbelasting Vragenlijst (OBVL) meet de opvoedingsbelasting die de ouders ervaren.

Wat kost het?

Het lijkt erop dat de effectiviteit van de interventie voor de gedragsproblemen bij het kind en de opvoedingsbelasting bij de ouders behouden blijft, ondanks de vermindering van de methodische werkbegeleiding.

  • Gegevens over de effectiviteit van de interventie laten geen verschil zien tussen de periode medio 2012–medio 2013, met wekelijkse supervisie, en de periode medio 2013–medio 2014, met om de week supervisie.
  • De eerste 25 therapeuten die in beide jaren een video-opname voor herbeoordeling hebben ingeleverd, scoren even hoog op de FIMP als zij deden in 2013 (exacte toetsgegevens: t(24)=-1,15; p=.259).

Op basis van deze gegevens heeft het Kenniscentrum PMTO Nederland besloten de halvering van de eisen voor methodische werkbegeleiding te handhaven.

Kostenbesparing

Van veertig naar twintig keer twee uur methodische werkbegeleiding levert voor een team van vier therapeuten en één supervisor, inclusief voorbereiding en reistijd, een besparing op van driehonderd uur per jaar. De uiteindelijke kostenbesparing hangt af van de inschaling en kan variëren per organisatie.

Risico's

Een mogelijk risico is dat minder groepsgewijze werkbegeleiding leidt tot meer individueel contact ‘tussendoor’ tussen de therapeuten en de supervisor, die doorgaans ook de eindverantwoordelijke is voor de behandeling. Dit kan de gehele kostenbesparing teniet doen.

De aanpak is nu succesvol bij twaalf teams die al vijf tot acht jaar PMTO aanbieden. Als de kostenbesparing direct na de certificering wordt ingevoerd, bestaat het risico dat er wel kwaliteitsverlies optreedt.
Een daaraan gelieerd risico is dat uitvoerende instellingen misschien niet meer bereid zijn de halvering terug te draaien als blijkt dat de kwaliteit van de uitvoering daalt, met als argument: 'Je hoeft geen 10 te halen'.

Neem voor meer informatie contact op met Gonnie Albrecht, Kenniscentrum PMTO Nederland. Het Kenniscentrum PMTO Nederland is ondergebracht bij PI Research in Duivendrecht.

Contact

Organisatie: PI Research
Telefoonnummer: 0643376280

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: PI Research
Functie: Programmaleider Gedragsinterventies / methodiekontwikkelaar
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord