Kek: signalering problemen kinderen

Preventie en vroegtijdige signalering problemen bij basisschoolleerlingen.

Samenvatting

Kek staat voor korte en krachtige dienstverlening aan kinderen in de basisschoolleeftijd (vier tot en met twaalf jaar) die opvallend gedrag vertonen. Kek helpt de omgeving van het kind om het kind beter te begrijpen en versterkt gezinnen en scholen met vaardigheden en kennis. Het doel van Kek is om stagnatie in de ontwikkeling van het kind te voorkomen. 

Dankzij een samenwerking tussen Karakter en 's Heeren Loo worden kennis en vaardigheden op het gebied van Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) en Licht Verstandelijk Beperking (LVB) met Kek optimaal ingezet. 

Wat levert het op?

Kinderen krijgen dankzij Kek eerder de hulp die zij nodig hebben. Daarmee kunnen langdurige en intensieve zorgtrajecten in sommige gevallen worden voorkomen. Ouders voelen zich dankzij Kek gehoord. Met de juiste kennis en vaardigheden leren zij gedrag herkennen en ermee om te gaan. De aanpak wordt bepaald in overleg met school. Scholen kunnen dankzij Kek weer onderwijs aanbieden zoals onderwijs bedoeld is, met een passende benadering voor elk kind. 

Hoe is de opzet?

Kek helpt scholen en gezinnen om problemen van kinderen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. De ontwikkeling van het kind staat daarbij voorop. De kortdurende ondersteuning van Kek is erop gericht om kinderen, ouders en scholen binnen drie maanden weer verder te helpen. Hiervoor heeft Kek een zestal diensten ontwikkeld voor het signaleren en oplossen van problemen. 

De dienstverlening van Kek bestaat uit:

 • Kek-Check: een gratis signaleringskaart.
 • Kek-Helpt: adviestraject voor het concreet maken van de hulpvraag.
 • Kek-Kijkt: observatie thuis, in de klas, BSO of op de sportclub.
 • Kek-Legt uit: praktische intensieve pedagogische thuisondersteuning in samenwerking met school.
 • Kek-Traint:  trainingen voor leerkrachten en andere professionals.
 • Kek-Verbindt: netwerkversterkingsmodule.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Succesfactoren

 • Vroegtijdige signalering. Kek is in staat binnen een korte tijd een scherpe en heldere analyse te maken van de zorgen en hulpvraag, zodat problemen vroeg gesignaleerd worden.
 • Praktische vertaalslag. Kek maakt een concrete vertaling naar de praktijk met praktische handvatten.
 • Snelle en gerichte inzet. Kek streeft ernaar om gezin en school binnen drie maanden verder te helpen. De snelle en gerichte inzet van de diensten worden positief ervaren.
 • Samenwerking met school. De samenwerking tussen thuis en school dragen bij aan een brede en doeltreffende aanpak.
 • Eigen regie. Kinderen en gezinnen worden versterkt met de benodigde kennis en vaardigheden, maar houden zelf de regie.

Risicofactoren

 • Een mogelijk knelpunt van Kek is de financiering. Binnen het gemeentelijke beleid is er nog veel onduidelijk als het gaat om de financiering van methodes voor preventie en vroegsignalering. 

Wat kost het?

Kijk voor meer informatie over tarieven op de website van Kek. Er zijn mogelijkheden om Kek via gemeenten en samenwerkingsverbanden te financieren.

Meer weten over dit project?

Projectwebsite: www.samenkek.nl

Contact

Organisatie: Kek

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Kek
Functie: Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord