Ouderbegeleiding bij roldifferentiatie

Samenvatting

Ouderbegeleiding bij roldifferentiatie helpt ouders een langdurige pleeggezinplaatsing van hun kind beter te verdragen, door hun rol als ouder en als opvoeder te splitsen. Ouders krijgen steun bij het verwerken van hun verlies en het realiseren van een passende rol als ouder. Hun ouderschap blijft voortbestaan, los van het feit dat de opvoeding elders plaats vindt. Daardoor vermindert het risico van een 'breakdown', een vroegtijdige beëindiging van de pleegzorgplaatsing. Zo'n breuk tussen kind en pleegouders kan de discontinuïteit in het leven van het pleegkind vergroten, het vertrouwen in volwassenen beschadigen en leiden tot gedrags- en hechtingsproblemen.

Wat levert het op?

Uit onderzoek naar onder meer 99 langdurige pleeggezinplaatsingen in de periode 2010-2011 is gebleken dat deze vorm van ouderbegeleiding een positieve bijdrage levert aan verliesverwerking, aan het vormgeven van de nieuwe ouderrol, aan het verdragen van de pleeggezinplaatsing en aan het vermogen van pleegouders om ouders te betrekken bij het leven van hun pleegkind. Daarnaast is verbetering in de samenwerking tussen ouders en pleegouders gerapporteerd. 

Hoe is de opzet?

De ouder wordt betrokken bij alle stappen in het proces van de pleeggezinplaatsing. Nadat het opvoedingsbesluit is genomen en de pleeggezinplaatsing daarmee definitief is geworden, ondersteunt de ouderbegeleider de ouder in diens rol als niet-opvoedende ouder. Een belangrijk platform hierbij is het zorgteam, waar de ouder afspraken maakt over het contact met het kind en meedenkt en meebeslist over belangrijke beslissingen omtrent het kind. Daarnaast is er aandacht voor verliesverwerking, bijvoorbeeld door na te gaan welke betekenis de opvoedingsverantwoordelijkheid had voor deze ouder. De ouderbegeleider is tevens mediator bij problemen in de samenwerking tussen ouders en pleegouders.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Succesfactoren:

  • een goede rolverdeling tussen ouders en pleegouders;
  • geen onderlinge rivaliteit tussen ouders en pleegouders;
  • ruimte voor het pleegkind om loyaal te zijn aan ouders en pleegouders.

Risicofactoren:

  • gedragsproblemen bij het kind;
  • een instabiele omgangsregeling tussen ouders en kind;
  • persoonlijkheids- of verslavingsproblematiek bij ouders;
  • het uitblijvend van een opvoedingsbesluit;
  • een gebrekkige matching tussen ouders en pleegouders;
  • onvermogen van de pleegouders om het ouderschap te delen.

Wat kost het?

De ureninzet is afhankelijk van de intensiteit van de benodigde ouderbegeleiding. Die is vaak langdurig. Soms valt begeleiding van de bezoekregeling hier ook onder.

Contact

Organisatie: Pleegzorg en ouderbegeleiding
Naam: Ge Haans

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Pleegzorg en ouderbegeleiding
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord