Themis: inburgering en participatie

Een pedagogische benadering van inburgering en participatie, gericht op vrouwelijke migranten.

Samenvatting

Inburgering wordt vaak benaderd vanuit de theorie. In Themis wordt het leerproces omgedraaid. Wat vinden deelnemers belangrijk?

Op basis van ervaringen met ruim 100 niet-westerse vrouwelijke deelnemers gaat het programma in op gezondheid, communicatie en opvoeding. Om het leerproces op gang te krijgen wordt onder meer gebruik gemaakt van spelend leren en rollenspellen. 'Empowerment' en het versterken van zelfvertrouwen zijn een belangrijk onderdeel van het programma. Ook is er binnen een veilige sfeer ruimte voor het delen van ervaringen, bijvoorbeeld op het gebied van de opvoeding van kinderen. 

Wat levert het op?

Deelname aan Themis leidde tot een stijging van één taalniveau en één participatieniveau.

 • Deelnemers die begonnen op taalniveau A0 (volledig analfabeet) eindigden op A1-niveau.*
 • Deelnemers die begonnen op A1-niveau stegen naar A1+ of A2-niveau.*
 • Deelnemers die voorheen volledig geïsoleerd leefden kunnen na de cursus gebruik maken van het openbaar vervoer, communiceren met hun huisarts en de leerkracht van hun kind, en zich mondeling redden in het dagelijkse leven.
 • Deelnemers die voorheen weinig opvoedvaardigheden hadden reageren minder impulsief en negatief op hun kinderen.

*Op de CEFR-schaal

Hoe is de opzet?

Themis richt zich op vrouwelijke, laagopgeleide migranten. Veel deelnemers hebben een niet-westerse afkomst en zijn analfabetisch. Doel van het programma is het verbeteren van sociale integratie, participatie en het versterken van de eigen kracht van de vrouwen.

Het programma leent zich ook voor andere doelgroepen die moeilijk leerbaar zijn. De materialen worden in dat geval aangepast aan de doelgroep.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Succesfactoren

 • Het programma heeft aantoonbaar goede resultaten.
 • Het programma volgt een pedagogische benadering.
 • Deelnemers 'leren leren': speels en gezamenlijk.
 • Deelnemers krijgen nieuwe perspectieven.
 • Deelnemers werken met rolmodellen.

Risicofactoren 

 • Thuissituatie van deelnemers. Deelnemers hebben vaak te maken met remigratie, verhuizingen en veranderingen in de gezinssamenstelling.
 • Gezondheid van deelnemers. Deelnemers kampen onder meer met psychiatrische problematiek en psychosomatische klachten.
 • Uitval van deelnemers gedurende het jaar.
 • Beschikbaarheid en niveau van de juiste begeleiding. Begeleiders moeten hbo-niveau hebben en in staat zijn te leren werken met een participatieve methode.

Wat kost het?

Het programma moet begeleid worden door een sociaal-agogisch begeleid(st)er vanuit de eigen gemeente of regio. Na eenmalige scholing (2 dagdelen + blended learning) kan de cursus onbeperkt kan worden ingezet. Cursusmaterialen zijn gratis beschikbaar.

De scholing kost € 2.500,- per beroepskracht (btw vrijgesteld).

Meer weten over dit project?

Contact

Organisatie: APParent R&D / Vantrood Educational Services
Telefoonnummer: 06 20141087

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: APParent R&D / Vantrood Educational Services
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Sector / werkveld: Onderwijs, Onderzoek en advies
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord