Integrale jeugdhulp autisme en gedragsstoornissen

Samenwerking tussen Yulius en Horizon voor integrale jeugdhulp.

Samenvatting

Op locatie het Bergse Bos in Rotterdam werken Yulius en Horizon Jeugdzorg en Onderwijs samen aan integrale zorg voor kinderen met autisme en ernstige gedragsproblemen. Met deze samenwerking wordt invulling gegeven aan een van de pijlers van de stelselwijziging jeugd: integrale hulp voor jeugd. Tot voor kort vielen kinderen met autisme en ernstige gedragsproblemen tussen wal en schip omdat de financiering voor jeugd-ggz en jeugdhulp gescheiden was. De combinatie van jeugd-ggz en jeugdzorg zorgt voor betere en effectievere zorg, en kinderen worden niet langer van instelling naar instelling doorverwezen.

Wat levert het op?

In september 2014 is een pilot gestart met een behandelgroep van tien kinderen tussen de 8 en 14 jaar. Na gebleken succes werd eind mei 2015 een officiële samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Yulius en Horizon. De intensieve behandeling van zowel psychiatrische- als gedragsproblemen zorgt ervoor dat kinderen hun leven weer op de rit krijgen en weer naar school toe gaan. 

Hoe is de opzet?

De kinderen die in aanmerking komen voor deze klinische behandeling hebben naast de diagnose autisme ook psychiatrische problemen en/of ernstige gedragsproblemen. Ze zijn zowel thuis als op school vastgelopen. Door de specifieke expertise van beide partijen samen te brengen zorgen Yulius en Horizon ervoor dat deze kinderen hun leven weer op de rit krijgen. Alle jeugdigen die zijn behandeld in de eerste groep, volgen weer onderwijs. Onlangs is een tweede behandelgroep gestart.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Succesfactoren

Kinderen keren sneller terug naar hun vertrouwde omgeving. De tien deelnemende jongeren aan de eerste groep volgen allen weer onderwijs. Hierdoor kunnen zorgaanbieders meer cliënten helpen.

Risicofactoren

Het is belangrijk om te blijven onderzoeken hoe jeugdzorg en jeugd-ggz het beste geïntegreerd kunnen worden om organisatieoverstijgend te blijven werken.

Wat kost het?

Voor 1 januari 2015 was de financiering voor jeugd-ggz en jeughulp gescheiden. Nu de financiering is overgeheveld naar gemeenten, is het mogelijk deze kinderen vanuit verschillende expertises integrale zorg te bieden. Aan de samenwerking zijn geen extra kosten verbonden.

Meer weten over dit project?

Contact

Organisatie: Yulius

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Yulius
Functie: Communicatie- / internetmedewerker
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord