Ouderbegeleiding na besluit pleegzorg

Een interventie die ouders ondersteunt na een opvoedingsbesluit over pleegzorgplaatsing.

Samenvatting

Bij veel pleegzorgplaatsingen zijn ouders niet in staat hun kind het gevoel te geven dat het zich mag hechten aan pleegouders. Dat heeft veel invloed op de kans van slagen van een pleegzorgplaatsing. De interventie 'Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit' helpt ouders om de plaatsing van hun kind in een pleeggezin te verdragen. Doordat ouders hun verdriet verwerken en een nieuwe rol vinden in het leven van hun kind, is er meer acceptatie en vermindert het risico op een vroegtijdige beëindiging van een pleeggezinplaatsing.

Wat levert het op?

De Rading deed in 2015 onderzoek naar de interventies die gestart zijn tussen 2010 en 2014. De resultaten van dit onderzoek:

  • Ouders kunnen beter verdragen dat hun kind in een pleeggezin woont en kunnen de plaatsing beter accepteren.

  • Ouders geven het kind meer emotionele toestemming om in het pleeggezin te zijn en een band aan te gaan met pleegouders.

  • Ouders hebben een betere band met hun kind aan het einde van de ouderbegeleiding.

  • De samenwerking tussen pleegouders en ouders is verbeterd.

  • Er is een duidelijke vermindering van de gedragsproblematiek, gemeten met de Child Behavior Checklist (CBCL).

Hoe is de opzet?

De interventie 'Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit' helpt ouders afscheid te nemen van hun oorspronkelijke rol als opvoeder en hun nieuwe rol in te vullen.

De interventie bestaat uit vijftien contacten met ouders, pleegouders en het kind, verdeeld over drie fases. De eerste fase worden samen met ouders doelen opgesteld. In de tweede fase wordt aan de doelen gewerkt. De derde fase is bedoeld als afronding.

De pleegzorgbegeleider spreekt met ouders en pleegouders over belangrijke momenten in het jaar, de invulling van de onderlinge contacten, het omgaan met het verlies van ouderschap en het creëren van een nieuw toekomstperspectief.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Succesfactoren

  • Ouders worden met succes geholpen bij hun rouwproces en voelen zich serieus genomen.
  • Ouders kunnen hun ouderschap beter vormgeven in samenwerking met pleegouders. Dit is in het belang van zowel ouders als het kind.

Risicofactoren

  • De interventie kan niet ingezet worden als het opvoedingsbesluit nog niet genomen is.
  • In sommige situaties is intensieve samenwerking met de ggz een belangrijke voorwaarde voor het bieden van de juiste ondersteuning.
  • Van pleegouders wordt een actieve houding verwacht in de roldifferentiatie en de samenwerking met ouders.

Wat kost het?

Uitvoering van de interventie kost € 2.653,-.

Meer weten over dit project?

Projectwebsite: www.rading.nl

Contact

Organisatie: De Rading

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Maatschappelijk werker

Welke begeleiding voor ouders hebben we het hier eignlijk over? Als oud client met 2 kinderen die in pleegzorg zaten mocht ik absoluut geen contact opnemen met pleegzorg. Op het moment dat ik vragen had en pleegzorg belde, omdat de gezinsvoogdmijn vragen ook niet wilde beantwoorden, werd mij dood leuk verteld dat ik mijn vragen moest richten op de gezinsvoogd. 

Niets overleg met, in mijn geval moeder. Er werden beslissingen gemaakt waar ik buiten gehouden ben. Mijn zoon werd op 16 jarige leeftijd door bjz en pleegzorg in een gezinsvervangende instelling geplaatst waar ik een jaar later achter kwam door de papieren van de rechtbank. Dit terwijl ik hoofdelijk gezaghebbende was van mijn zoon. Een jaar later gebeurt exact het zelfde met mijn dochter werd ik wederom buiten iedere beslissing gehouden welke pleegzorg en bjz maakten. Sterker nog, mijn kinderen zijn door pleegouders en pleegzorg op dusdanige wijze geindoctrineerd dat mijn dochter op haar 18de jaar achternaam heeft laten veranderen in die van haar pleegouders en kreeg ik een mail van pleegmoeder waarin ze me melde, en ik quiteer " jou dochter heeft eindelijk onze achternaam aangenomen. Jij bent een waardeloos product van een moeder en verder kun je lekker doodvallen" Is dat de wijze waarop bjz, pleegzorg en pleegouders met de ouders van hun pupillen en pleegkinderen omgaan? En mijn verhaal staat zeker niet op zichzelf. Duizenden ouders met kinderen onder pleegzorg maken dergelijke zaken mee. 
 

Dus vertelt u mij dan maar eens hoe ouders vertrouwen in pleegzorg moeten krijgen als dit soort praktijken schering en inslag zijn? 

Organisatie: De Rading
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Organisatie: Zelfstandig
Functie: Maatschappelijk werker
Sector / werkveld: Provinciale overheid, Rijksoverheid, Jeugdbescherming, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdzorg, Justitie, Onderzoek en advies
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord