De Waag - Groesbeek

Samenvatting

De Waag is een woon-, behandel en onderwijsarrangement voor jongeren met een IQ tussen de 40 en 60 met bijkomende psychiatrische problematiek, zoals autisme, ADHD, hechtingsstoornis of ODD. Daardoor zijn (ernstige) gedragsproblemen ontstaan. De leerlingen zijn vastgelopen in het (speciaal) onderwijs. De Waag biedt wonen, behandeling en onderwijs onder één dak; de jongere staat centraal. Daardoor kunnen ze begeleiding, behandeling, onderwijs en arbeidstoeleiding (toeleiding naar dagbesteding) via korte lijnen afstemmen. De behandelvisie, begeleidingsvisie en scholing van het personeel wordt gezamenlijk geformuleerd en uitgevoerd. De Waag is een samenwerking tussen Pluryn Werkenrode Groep en De Werkenrode School (Onderwijsgroep Punt Speciaal) in Groesbeek.

Wat levert het op?

 • Het aantal incidenten, fysiek ingrijpen, is verminderd.
 • De intensieve ondersteuning van jongeren kan worden afgebouwd.
 • Zowel cognitief als sociaal-emotioneel een positieve ontwikkeling bij de jongeren.
 • Samenwerking/afstemming tussen onderwijs en wonen gaat steeds beter.
 • De eerste leerling stroomt uit naar dagbesteding buiten het terrein, waar ze uiteindelijk zelfstandig met openbaar vervoer naar toe kan.
 • Enkele leerlingen die voorheen niet meer naar school gingen zijn nu in staat om een (gedeeltelijk) onderwijsprogramma te volgen. Binnen het onderwijsarrangement kunnen we per leerling een onderwijszorgarrangement op maat aanbieden.
 • Gezamenlijke scholing van medewerkers van wonen en onderwijs zorgt voor wederzijdse afstemming en begrip.

Hoe is de opzet?

De Waag werkt volgens een vaste werkwijze, begeleidingsstijl en methodieken die direct bijdragen aan de doelen van het woon-, behandel en onderwijsarrangement. Verantwoordelijkheden en procedure zijn duidelijk omschreven, en in de behandelvisie staat duidelijk waaraan het behandelplan van elke jongere moet voldoen. Ook wordt er periodiek geëvalueerd.
Pluryn meldt jongeren aan voor de Waag, doet de intake, en regelt de plaatsing binnen wonen. Pluryn overlegt ook met de Waag Onderwijs of daar ruimte is; plaatsing binnen onderwijs is een voorwaarde om te wonen binnen de Waag.
Pluryn is verantwoordelijk voor alles rondom wonen en dagbesteding. Werkenrode School is verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod en stage.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Succesfactoren

 • Gezamenlijke visie. Het gezamenlijk ontwikkelen van onze visie zorgt voor een stevige basis.
 • Gezamenlijke scholing. De scholing van medewerkers gebeurt zo veel mogelijk gezamenlijk (wonen en onderwijs). Dat heeft een grote meerwaarde in de afstemming en begrip voor elkaars werksituatie.
 • Speciaal ontwikkeld gebouw. De inrichting van het gebouw heeft een positieve invloed op de leerlingen. Het gebouw heeft veel ruimte en een praktische indeling. Dat geeft leerlingen de vrijheid zich af te zonderen. Ook kan de klas in verschillende groepen opgedeeld in verschillende ruimten werken.

Risicofactoren

 • Samenwerking met ouders verloopt niet altijd goed. Het is soms moeilijk om contact te krijgen en te houden.
 • Samenwerking tussen wonen en onderwijs is soms een knelpunt. Afstemmen gaat steeds beter en de bereidheid is groot, maar het lukt nog niet altijd, vooral waar er geen eenduidige visie is over hoe te handelen bij moeilijke situaties.
 • Ziekte van personeel: werken met invallers zorgt meteen voor onduidelijkheid bij de leerlingen, en minder goede afstemming in het team.

Wat kost het?

 • Werkenrode School heeft plaatsbekostiging. Leerlingen die aangemeld worden op de Waag hebben bekostiging hebben vanuit het samenwerkingsverband. Met de plaatsbekostiging financiert Werkenrode School een leerkracht en onderwijsassistent in een groep van acht leerlingen. Daarnaast is er om veiligheidsredenen een derde persoon in de klas nodig, die betaald wordt vanuit de Zorg Binnen Onderwijs (ZBO)-gelden.
 • Voor leerlingen onder 18 jaar, die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen, hevelt Pluryn de dagbestedingsgelden over naar school.
 • Voor de leerlingen die onder de Jeugdwet vallen, gaan we in overleg met de betrokken gemeentes; tot die tijd wordt dit voorgefinancierd vanuit Werkenrode School.

Contact

Organisatie: clustermanager Pluryn - De Waag
Naam: Marco Seelen

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord