Impulsklas

Samenvatting

Op basisscholen zijn steeds meer kinderen met extra ondersteuningsbehoeften door de komst van passend onderwijs. Het ontbreekt leerkrachten aan tijd en soms aan vaardigheden om deze leerlingen de ondersteuning te geven die ze nodig hebben. Gedragsproblemen bij leerlingen nemen hierdoor toe, en de relatie tussen school, ouders en leerling verslechtert. De Impulsklas versterkt de relatiedriehoek ouders-school-leerling voor een optimale samenwerking: wederzijds begrip en afstemming tussen de verschillende partijen in het belang van het kind.

Het doel van de Impulsklas is de school beter om te leren gaan met leerlingen die meer dan gemiddeld van een leerkracht vragen, en leerlingen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. De relatiedriehoek ouders-school-kind staat centraal, zodat de verschillende partijen leren hun aanpak op elkaar af te stemmen, en het kind zich begrepen voelt door zijn omgeving.

Wat levert het op?

Leerkrachten krijgen praktische tools die zij direct kunnen toepassen en de kinderen voelen zich écht gezien. Het werken met de vaardigheidskaart geeft inzicht in hoe een kind werkt aan zijn doelen en vorderingen. Soms nemen de problemen al af door het werken met de vaardigheidskaart. Bij anderen zorgt de kaart voor betere afstemming tussen ouders en leerkrachten.

De samenwerking tussen ouders, school, kind en Impulsklas-begeleiders zorgt ervoor dat iedereen zich gehoord voelen. Ook geeft het ouders veel inzicht in de werkwijze van school.

Hoe is de opzet?

De Impulsklas is bedoeld voor leerlingen uit groep drie t/m acht met werkhoudings- en gedragsproblemen. Impulsklassen worden altijd op maat geboden, afgestemd op de organisatie van de school waar ze plaatsvinden.

School, ouders, kind en Impulsklas-begeleiders stellen vooraf doelen op waar het kind aan werkt tijdens de 12 weken Impulsklas. Met een vaardigheidskaart (scorekaart) worden wekelijks de vorderingen bijgehouden. Zo wordt duidelijk op welke momenten het de leerling al lukt om een vaardigheid toe te passen. Er wordt gezamenlijk besproken welke vooruitgang er is geboekt. Doordat ouders en school intensief samenwerken wordt school- en thuissituatie ook beter op elkaar afgestemd.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

  • Het succes van de Impulsklas is mede afhankelijk van hoe de school omgaat met de doelen van de leerlingen en op lange termijn de borging van behaalde successen. Denk hierbij aan overdracht van leerlingen, leerkrachtwisselingen en thuissituatie.
  • Scholen zoeken nog naar de beste financieringsmogelijkheden voor de Impulsklas.
  • Niet alle leerkrachten zijn in staat het kind oplossingsgerichte vragen te stellen. Scholing hierin zou voor een deel van de leerkrachten helpen.

Wat kost het?

De huidige Impulsklassen worden uit onderwijsgelden betaald. Denk hierbij aan samenwerkingsverbanden, besturen, of expertisegelden vanuit Speciaal Basis Onderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO).

Meer weten over dit project?

Projectwebsite: www.impulsklas.nl/

Contact

Organisatie: Impuls organisatie advies
Naam: Katrien Schober

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord