Organisatienetwerk Kindermishandeling - Gelderland

Hulp aan mishandelde kinderen hun ouders

Samenvatting

Het Organisatienetwerk Kindermishandeling is een samenwerkingsverband van 35 instellingen op het terrein van zorg, welzijn en veiligheid in Gelderland. Het organisatienetwerk biedt hulp aan mishandelde kinderen en hun ouders, het gaat vaak om gezinnen met complexe problemen. In het organisatienetwerk is de expertise gebundeld. Met elkaar wordt per gezin een samenhangende analyse en aanpak gemaakt. Daarbij is de insteek: één gezin, één analyse, één plan, één regisseur.

Wat levert het op?

Uit de eerste monitoring van de casuïstiek van 10 gezinnen blijkt dat gezinnen zijn blij met de erkenning van de complexiteit van hun problematiek en voelen zich gehoord. Zij voelen zich meer eigenaar van hun veiligheids- en herstelplan. Ook signaleren zij sneller wanneer zij terugvallen in ongewenst gedrag en zijn door de werkwijze minder bang voor eventuele negatieve gevolgen van hun openheid hierover (dwang en uithuisplaatsing kinderen).

Professionals ervaren minder handelingsverlegenheid, zijn zich sneller bewust van hun 'blinde vlekken' en inefficiënte werkwijze. Zij zijn enthousiast omdat zij 'het goede' (outcome) kunnen doen en niet alleen 'het goed doen' (output).

Hoe is de opzet?

Het organisatienetwerk wordt ingeschakeld wanneer hulpverleners met gezinsleden en netwerk dichtbij het gezin concluderen dat de problemen complex zijn en op elkaar inhaken en/of dat de behandelresultaten tegenvallen.

De insteek van het organisatienetwerk is om dwang en drang zoveel mogelijk te voorkomen. Dat gebeurt door in een zo vroeg mogelijk stadium deze gezinnen samenhangende hulp te bieden.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Succesfactoren:

  • Gezamenlijk perspectief en respectvolle samenwerkingscultuur
  • De juiste partners en samenwerkingsafspraken
  • Duidelijke regie en mandaat
  • De aanwezigheid van een coördinator
  • Gezamenlijke deskundigheidsbevordering
  • Systemische evaluatie en kwaliteitsverbetering

Knelpunten:

  • Contractering van het outcome-gerichte aanbod in een output-gerichte financieringsstructuur.
  • Aansluiting en afstemming met wijk- en sociale teams in hun startfase.
  • Aantonen van doelmatigheid op duurzame veiligheid.

Wat kost het?

De eerste fase van het organisatienetwerk is gefinancierd door de provincie Gelderland, het ministerie van VWS en V&J en een eigen bijdrage van de betrokken instellingen. Vanaf januari 2015 wordt ernaar gestreefd om het Organisatienetwerk Kindermishandeling in de reguliere begroting huiselijk geweld en kindermishandeling van de regiogemeente Arnhem op te nemen.

Meer weten over dit project?

Contact

Organisatie: Veilig Thuis Midden Gelderland
Naam: Anita Kraak

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord