Hoe overleef ik mijn (pleeg)ouders

Een lotgenotengroep voor pubers die in een pleeggezin wonen

Samenvatting

Pubers in de pleegzorg wisselen hun ervaring uit over hoe het is om te wonen in een pleeggezin en niet bij hun eigen ouders. Wat is hun plek in het pleeggezin? Vertellen ze leeftijdgenoten of anderen dat ze wonen in een pleeggezin? Wat doen ze als het contact tussen de ouders en de pleegouders slecht is of als ze zich steeds zorgen maken over een ouder die bijvoorbeeld zwerft of die zwakbegaafd of verslaafd is?

Wat levert het op?

Met name het lotgenotencontact is van groot belang: pubers realiseren zich dat ze niet de enige zijn die in een pleeggezin woont. Ze krijgen de kans om onderwerpen te bespreken die ze vaak niet met anderen willen of kunnen delen. Er is veel onderlinge herkenning. De Rading heeft de afgelopen twee jaar vier groepstrajecten georganiseerd. Van de eerste groep hebben drie deelnemers nog steeds contact met elkaar.

Hoe is de opzet?

Groepen van minstens drie en maximaal acht pubers (13 tot 18 jaar) komen vijf avonden bij elkaar voor een gestructureerd programma met veel ruimte voor uitwisseling. Afhankelijk van de groepsgrootte zijn er een of twee begeleiders. De trainers zetten verschillende werkvormen in. Zo wordt met behulp van DUPLO-poppetjes een relatie-opstelling gemaakt van het pleeg- en het eigen gezin en de plek van het pleegkind in dit geheel.
De bijeenkomsten worden afgesloten met een VIP-avond waarop de jongeren iemand meebrengen naar de groep die voor hen belangrijk is.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Als de pubers eenmaal deelnemen zijn ze enthousiast en waarderen ze de kans om hun ervaring te delen met lotgenoten. Juist voor pubers is lotgenotencontact belangrijk, omdat ze bezig zijn met de ontwikkeling van hun identiteit.

Het is lastig om een groep te organiseren. Jongeren melden zich niet makkelijk aan, omdat ze niet weten wat het hen oplevert. De aanmelding verloopt nog vaak via pleegouders. De Rading zoekt naar manieren om jongeren rechtstreeks te benaderen.

Wat kost het?

De groepen vereisen een investering van vijf maal 3,5 uur (voorbereiding en bijeenkomst) per trainer, plus eventueel de huur van ruimte en de kosten van werkmateriaal en andere voorzieningen. De Rading is bereid om in opdracht groepen te begeleiden of om de werkvorm over te dragen. De kosten van dit aanbod worden in goed overleg afgesproken.

Overig

Informatie kan ingewonnen worden bij de trainers Christel Poppeliers en Annemarie Manschot en bij gedragswetenschapper Dorini Janssen van de Rading.

Contact

Organisatie: De Rading

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: De Rading
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord