Samen Oplopen

Informele en formele zorg samen in een gezin met veel problemen

Samenvatting

Samen Oplopen koppelt 'stevige burgers' aan gezinnen met veel problemen tegelijk. De vrijwilligers zijn mensen die hun leven in balans hebben. Zij lopen een tijdje mee met ouders en kinderen met veel zorgen en stress. Zij sluiten aan op hun behoeften, zoals goede vrienden voor elkaar doen.

Een professionele hulpverlener bewaakt de grenzen van de vrijwilliger en 'ontzorgt' door zelf kortdurend generalistische hulp te verlenen in het gezin of op te schalen naar passende hulpverlening.

Wat levert het op?

 • Preventie
 • Besparing in de zorg
 • Tevreden gezinnen
 • Verbinding in de samenleving
 • Samenwerking formele en informele zorg

Gezinnen komen uit de negatieve spiraal door het breed meedenken en -doen van medeburgers.

 • Steun vanuit de kern waar een kind opgroeit: in en met het gezin
 • Breed in de doelgroep en aanpak
 • Hulp gebaseerd op vertrouwen en vriendschappelijk contact
 • Zo nodig kortdurende professionele hulp door een deskundige, eigen coördinator
 • Zorg op maat
 • Nauwe samenwerking tussen informele en formele zorg (coördinatoren en professionals CJG en sociaal team)
 • Sociale netwerken breiden uit.

Hoe is de opzet?

Een match tussen vrijwilliger en gezin wordt gemaakt op grond van wat een vrijwilliger kan en wil en wat een gezin nodig heeft.

De vrijwilligers luisteren, coachen, helpen het sociaal netwerk te vergroten, ondernemen activiteiten, gaan mee naar instanties, spelen met de kinderen, helpen Nederland en de Nederlandse taal te begrijpen, en denken en doen mee in opvoeding en bijvoorbeeld financieel beheer.

De matches worden begeleid door de professionele coördinator, die de veiligheid en kwaliteit bewaakt. Er zijn thema- en intervisieavonden.

Voor de gezinnen kunnen activiteiten georganiseerd worden, zoals themaochtenden, uitwisselen van goederen en feesten. Indien mogelijk worden gezinnen zelf ergens ingezet als vrijwilliger.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Succesfactoren

Samen Oplopen is voor de gemeenten een oplossing in de transformatie: een brug tussen formele en informele zorg.
Gezinnen zijn blij met deze vorm van hulpverlening en het blijkt te werken.
Er is zorg voor multiprobleem- en vluchtelinggezinnen buiten kantoortijden.
De zorg is generalistisch, vraaggericht en in de eigen omgeving.

Risicofactoren

Door transformatie heeft elke gemeente een andere zorgstructuur. Gemeenten hebben te maken met veel projecten. Dit maakt zorg en welzijn onoverzichtelijk en versnippert de financiering.

Wat kost het?

Fondsen willen een pilotfase van drie jaar helpen financieren. Verwacht wordt dat de gemeenten per jaar tevens een groeiend aandeel in de kosten op zich nemen en na een succesvolle implementaie de kosten gaan dragen.

De kosten zijn 2.400 euro per gezin per jaar.

Overig

Een voordeel is dat er weinig verschillende gezichten komen in dat ene gezin: vrijwilliger, professional en ouder kennen elkaar en werken samen om stress en problemen te verminderen.

Wij richten ons op gezinnen en alleenstaande jongeren tot 24 jaar. Deze manier van werken is ook geschikt voor gezinnen en jongeren met een vluchtelingenstatus, de zogenaamde nieuwkomers.

Meer weten over dit project?

Projectwebsite: www.samen-oplopen.nl/

Contact

Organisatie: Stichting Samen Oplopen
Telefoonnummer: 0681136075

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Stichting Samen Oplopen
Functie: Directeur
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord