Integrale Vroeghulp met innovatie Vroeg, Voortdurend, Integraal - Diverse gemeenten

zorgintensieve kinderen vroegtijdig signaleren

Samenvatting

Het betreft een ketennetwerk van vroegtijdige signalering, integrale diagnostiek, gezinsondersteuning, onderwijs en zorg voor kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand. Hierbij staat de erkenning van de positie van ouders als regisseur centraal, omdat zij de constante factor in het leven van hun kind zijn en de eerst belangrijke opvoeder. De innovatie Vroeg, Voortdurend, Integraal is een richtinggevend kader voor de samenwerkingsverbanden Integrale Vroeghulp.

Wat levert het op?

  • Een ketennetwerk van vroegsignalering, integrale diagnostiek, gezinsondersteuning, onderwijs en zorg.
  • De erkenning van de positie van ouders als regisseur, omdat zij de constante factor in het leven van hun kind zijn en de belangrijkste opvoeder.
  • Uitmonding van de vroegsignalering en diagnostiek in een voor ouders begrijpelijk en hanteerbaar integraal adviesplan.
  • Beschikbaarstelling van langdurige trajectbegeleiding voor ouders bij de organisatie van passende voorzieningen, gezins- en opvoedingsondersteuning, een samenhangend aanbod van onderwijs- en zorgarrangementen en een soepele toegang tot onderwijs of combinaties van onderwijs en zorg.

Hoe is de opzet?

Binnen Integrale Vroeghulp speelt de zogenoemde of casemanager een centrale rol. Hij of zij komt bij de ouder thuis en verzamelt zoveel mogelijk informatie over het kind en de gezinssituatie. Dit wordt vervolgens besproken in een team van deskundigen. Een team dat in de meeste gevallen bestaat uit een arts, een gedragswetenschapper, een maatschappelijk werker en de casemanager. Meestal is de ouder ook gewoon bij dit gesprek aanwezig. Het team maakt samen met de ouder een plan van aanpak. De casemanager werkt het daarna verder met de ouder uit. Hij of zij coördineert alle hulp, en zorgt ervoor dat de verschillende betrokkenen samenwerken en op de hoogte zijn. Hij of zij begeleidt de ouder tot de vragen beantwoord zijn, de ouder zelf weer verder kan of tot een andere organisatie de begeleiding heeft overgenomen.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Het maken van afspraken met ketenpartners over werkwijze, samenwerking en borging is van groot belang. De tip hierbij is: geef ouders een rol in de keten. Het bereiken van ouders, de ouders de regie geven en laten houden is een succesfactor.

Er zitten knelpunten in de financieringsstructuur. Omdat er zoveel partners in de keten meewerken en de financiering voor iedere organisatie anders is, levert dit knelpunten op.

Wat kost het?

De huidige subsidie aan de samenwerkingsverbanden Integrale Vroeghulp ligt in de Regeling AWBZ en de Ziekenfondswet. Momenteel is er een geoormerkte subsidie voor de aansturing, coördinatie, ondersteuning en het faciliteren van projecten Integrale Vroeghulp door de MEE- organisaties. Op regionaal niveau wordt geïnvesteerd door de deelnemende partners.

Meer weten over dit project?

Contact

Organisatie: Integrale Vroeghulp / VGN / Netwerk gewoon meedoen
Naam: Susan Osterop
Telefoonnummer: 06 132 14 994

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord