Jeugdbeschermingsplein - Rotterdam

Samenvatting

Instellingen die in het vrijwillig en/of het gedwongen kader werken, zetten zich gezamenlijk in om een effectieve drang- en dwangaanpak te ontwikkelen. Kinderen krijgen eerder hulp, samen met hun familie. Op het Jeugdbeschermingsplein wordt een melding binnen twee dagen behandeld. Na behandeling van de melding wordt binnen vijf dagen samen met het gezin bepaald welke hulp ingezet wordt.
 

Wat levert het op?

Uit de evaluaties, waarbij uitvoerders van het jeugdbeschermingsplein zijn bevraagd, blijkt dat het zorgt voor een snellere, betere en zelfs goedkopere hulpverlening.
 

Hoe is de opzet?

 • Alle hulpverleners die werkzaam zijn bij een wijkteam of bij een jeugdhulpinstelling die bij het plein betrokken is, melden hun zorgen over de (fysieke) veiligheid en ontwikkeling van een jeugdige of gezin aan het plein.
 • De steunpunten Veilig Thuis en het team zorgformulieren politie vormen gezamenlijk een meldpunt.
 • Het jeugdbeschermingsplein bestaat uit een jeugdbeschermingstafel en een jeugdbeschermingsteam.
 • De jeugdbeschermingtafel bepaalt welke aanpak (drang of dwang) noodzakelijk is, de urgentie, welke instellingen in het jeugdbeschermingsteam vertegenwoordigd moeten zijn en wie de casusregie uitvoert.
 • Het jeugdbeschermingsteam wordt per casus op maat samengesteld en is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het veiligheidsplan.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

 • Op het plein is het in te zetten maatregelen breed, zoals bestuursrechtelijke en eventueel strafrechtelijke maatregelen. Er is goede afstemming met het veiligheidshuis.
 • Het plein werkt systeemgericht (gehele gezin).
 • Het plein zorgt voor continuïteit van zorg.
 • Het plein zorgt voor een vloeiender op- en afschalen tussen vrijwillig - outreachend - drang - dwangaanpak, waarbij ouders hun rechtspositie behouden.
 • Bij het plein is het lokale (vrijwillige) veld betrokken en werkt de Raad voor de Kinderbescherming op lokaal niveau samen

Faalfactoren en knelpunten

 • Het grote aantal medewerkers dat op een of andere wijze participeert in deze pilot vormt een risico. Van belang is dat medewerkers getraind worden, maar meer nog goed gecoacht worden in de uitvoering van hun werk.
 • In de praktijk zullen naar verwachting knelpunten gaan ontstaan op het gebied van zorglogistiek/wachtlijsten. Kan de afgesproken zorg tijdig en volgens afspraak geleverd worden?

Wat kost het?

De proeftuin wordt bekostigd uit het stadsregionale budget voor proeftuinen. Extra kosten die worden gemaakt dienen door de participanten van de proeftuin te worden betaald.

Meer weten over dit project?

Contact

Organisatie: Peer3

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Peer3
Functie: Adviseur
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord