Praktijkvoorbeelden

Hier vind je praktijkbeschrijvingen van lokale en landelijke initiatieven gericht op de transformatie van de jeugdhulp. Zoals: een nieuwe aanpak in de jeugdbescherming, generalisten die ambulante jeugdhulp verlenen zonder indicatie, een integrale aanpak van onderwijs, jeugdzorg en begeleide vrijetijdsbesteding.

InVerbinding: outreachende hulp in plaats van residentiële behandeling

Kosteneffectiviteit binnen de organisatie: outreachende hulpverlening in plaats van residentiele behandeling.
4121

TRAP, hulpmiddel bij afstemmingsgesprekken in pleegzorg

De TRAP kan de communicatie en samenwerking tussen betrokkenen bij pleegzorg een constructieve wending geven.
3021

Verbinding Veilig Thuis en Sociale Wijkteams - Leiden

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Verbinding! is een kortdurend project waarbij intensief geïnvesteerd is in verbetering van de samenwerking en afstemming tussen Veilig Thuis en Sociale Wijkteams (SWT) / Jeugd- en Gezinsteams (JGT) in de geme
3114

Viersprong: twee interventies vergelijken

Kosteneffectiviteit binnen een organisatie: vergelijking van de kosten en resultaten van twee vergelijkbare interventies.
3930

PMTO: dezelfde kwaliteit met minder supervisie

Efficiency van de interventie: vermindering van de kosten van deskundigheidsbevordering met behoud van kwaliteit.
2095

Eigen Plan

Eigen regie bij mensen zelf -een plan dat werkt- in nauwe samenwerking met betrokken hulpverleners
2339

Bouwen aan herstel

De methode ‘bouwen aan herstel’ is een speels en vernieuwend antwoord op de grote veranderingen die momenteel gaande zijn in de zorg en richt zich op zelfanalyse en zelfmanagement.
1784

Organisatienetwerk Kindermishandeling - Gelderland

De expetise gebundeld op het gebied van kindermishandeling om dwang en drang te voorkomen.
5504

SAM - Amsterdam

Laagdrempelig, digitaal platform waar ouders, verzorgers of jongeren uit Amsterdam terecht kunnen met opgroei- en opvoedvragen.
4278

Beschermen & Versterken - Noord Holland

Beschermen & Versterken is een integrale en oplossingsgerichte aanpak. De basis wordt gevormd door methodieken als Delta en Signs of Safety.
4366
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord