Praktijkvoorbeelden

Hier vind je praktijkbeschrijvingen van lokale en landelijke initiatieven gericht op de transformatie van de jeugdhulp. Zoals: een nieuwe aanpak in de jeugdbescherming, generalisten die ambulante jeugdhulp verlenen zonder indicatie, een integrale aanpak van onderwijs, jeugdzorg en begeleide vrijetijdsbesteding.

Integrale Vroeghulp met innovatie Vroeg, Voortdurend, Integraal - Diverse gemeenten

Het doel van de netwerken Integrale Vroeghulp (IVH) is zorgintensieve kinderen vroegtijdig te signaleren de juiste ontwikkelingsstimulering te bieden.
5096

Blogboek

Een online applicatie waarmee ouders en hulpverleners met elkaar kunnen communiceren over de ontwikkeling van het kind.
4749

Betere toegang tot de jeugdzorg met E-diagnostiek - CURIUM Leiden

Door web-based interviews kan de gespecialiseerde GGZ de huisarts en het CJG ondersteunen bij het beslissen over hulp.
4476

School2Care - Amsterdam

School2Care is een 12-uursvoorziening waarin onderwijs, jeugdhulp en begeleide vrijetijdsbesteding samenkomen.
5827

Signs of Safety - Drenthe

Signs of Safety is een preventieve benadering van kindermishandeling waarin de eigen kracht van ouders centraal staat.
4395

CJG4Kracht - Apeldoorn

Het doel van CJG4kracht is om vrijwillige hulp aan huis voor gezinnen met vragen op meerdere levensgebieden zo snel en zo effectief mogelijk toegankelijk te maken vanuit het CJG.
5726
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord