Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

Welke betekenis kan kracht-  en vechtsport hebben voor jongeren? 

Benieuwd? Kom dan naar het congres 'Vechtende Jongeren' op woensdag 15 november in Utrecht! 

We trappen plenair af met verschillende experts uit de wetenschap en uit de praktijk. Zij laten hun licht schijnen over de problematiek van jongeren uit krachtwijken. Vervolgens word je aan de hand van verschillende workshops meegenomen in de beschikbare kennis over de waarde van vechtsport voor jongeren. We gaan met elkaar in gesprek over wat je vanuit beleid, onderzoek en praktijk kunt met de kennis die we nu in huis hebben. We sluiten af met borrel terwijl we uitkijken op een worsteltraining. 

Onderzoekers, docenten MBO, HBO en WO, beleidsmedewerkers, vechtsport trainers, GGD- medewerkers en andere geïnteresseerden, meld je aan via

https://www.kenniscentrumsport.nl/actueel/agenda/2735-congres-vechtende-jongeren/

U bent de eerste om te reageren.

Inschrijving Training Tienerouders geopend!

Fiom start weer een training tienerouders. Speciaal voor hulpverleners die in hun werk te maken hebben met tienermoeders en jonge ouders. De tweedaagse training, die op donderdag 9 en 30 november plaatsvindt, is gericht op professionals die (gaan) werken met tienerouders. Het is een basistraining die zich richt op het versterken van de kennis, houding en vaardigheden van de hulpverlener in de begeleiding van tienerouders.

Voor meer informatie en inschrijving: https://fiom.nl/producten-en-diensten/cursussen-en-trainingen/training-tienerouders 

U bent de eerste om te reageren.

Blik op Hulp publiceerde een artikel over een proefschrift dat aantoont dat opgeblazen complimenten schadelijk kunnen zijn voor de zelfwaardering van kinderen:

http://blikophulp.nl/zelfbeeld-van-kinderen/

U bent de eerste om te reageren.

30 jaar Spelend leren thuis

Het gezinsgerichte programma Opstap voor ouders met kleuters bestaat 30 jaar. Inmiddels heeft het NJi ook programma's voor ouders met jongere kinderen: Instapje (1-2 jaar) en Opstapje (2-4 jaar). En daarnaast een variant in combinatie met vve-programma's: VVE Thuis (3-6 jaar).

Ruim 100.000 gezinnen hebben al meegedaan aan deze programma's. En momenteel doen 10.000 gezinnen mee. De ouders doen thuis activiteiten met hun kind en lezen voor. En met effect: de ontwikkeling van kinderen wordt versterkt en de ouder-kindinteractie verbeterd.

Meer informatie vindt u op onze website.

https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Methodieken-en-instrumenten/Stapprogrammas-en-VVE-Thuis

U bent de eerste om te reageren.

Een soepele overgang van jeugd naar volwassenheid in de jeugdbescherming? Pilotregio's gezocht!

Het NJi is op zoek naar gemeenten die willen inzoomen op huidige en nieuwe werkwijzen bij de begeleiding van jongeren met structureel complexe problematiek die voor hun 18e te maken hadden met een maatregel en na hun 18e nog ondersteuning kunnen gebruiken. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van lokale cijfers (CBS microdata). Geinteresseerd? Zie de bijlage voor meer informatie en neem contact op met Josine Holdorp (030-230 6875/ j.holdorp@nji.nl of Iryna Batyreva (030-230 6417/ i.batyreva@nji.nl).

U bent de eerste om te reageren.

Sommige mensen hebben een vastomlijnde opvatting over waar ze wel en niet goed in zijn. Andere mensen geloven dat ze door veel te oefenen beter kunnen worden in bepaalde dingen. Dat noemen we een verschil in mindset. Het moge duidelijk zijn dat, wanneer je iemand iets wil leren, het voordelig is wanneer diegene er vertrouwen in heeft dat oefening kunst baart. Floor Raeijmaekers deelt in Blik op Hulp 6 praktische tips voor het ombuigen van van een “fixed mindset” in een “growth mindset”.

U bent de eerste om te reageren.

Op 5 oktober 2017 organiseren HAN, RU en Academische Werkplaats Inside-Out in Nijmegen het 34e symposium  Jeugd- & Gezinsonderzoek. Thema: Werken aan werkrelaties: Waarde en waan van alliantie tussen cliënten en jeugdhulpverleners
Informatie/inschrijving: www.ru.nl/jeugd-en-gezinsonderzoek 

U bent de eerste om te reageren.

Online opvoedinformatie volgens het evidence-based-practice-model.

Toen Els Verkerk in 2011 met Stichting Opvoeden.nl begon was dat vanuit de overtuiging dat ouders de beste informatie over opvoeden verdienen. Maar hoe stel je vast wat de beste opvoedinformatie is? Over welke onderwerpen moet het gaan? Voor welke leeftijden? In welke situaties hebben ouders speciale behoeften? Hoe verspreid je de informatie onder zo veel mogelijk ouders? De ambitie lijkt misschien eenvoudig, maar de uitvoering blijkt complex. Het is heel boeiend om hier als onderzoeker bij betrokken te zijn en steeds weer te merken dat een onderzoekende houding de basis vormt van het werk van de stichting. In mijn blog lees je meer over de werkwijze van Stichting Opvoeden: https://stichtingopvoeden.nl/nieuws/blogchristanieuwboer/

U bent de eerste om te reageren.

VACATURE ervaren gezinswerker, Utrecht 
(reageren t/m 3 september 2017)

De Utrechtse buurtteams jeugd & gezin van Lokalis zijn bijna op volle sterkte. We hebben nog plek voor een aantal ervaren gezinswerkers. 

Meer informatie is te vinden via onze website 

U bent de eerste om te reageren.

Hallo allemaal! Voor Stichting Pleegwijzer zijn we op zoek naar een organisatietalent met secretariële vaardigheden (+/- 10 uur per week). Ben of ken jij iemand die hier interesse in zou kunnen hebben?

U bent de eerste om te reageren.

Online special Symposium Pleegzorg en Gezinshuizen
Op 1 juni vond het Symposium Pleegzorg en Gezinshuizen plaats in Ede. Pleegzorgtijdschrift Mobiel was erbij, samen met jongeren van de WAT?!, om verslag te doen van een bijzondere dag. Van onze bevindingen maakten we een extra editie van ons online magazine, met steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland. 
Je kunt het tijdschrift lezen (en delen!) via:
http://magazine.mobiel-pleegzorg.nl/special-symposium-pleegzorg-en-gezinshuizen

U bent de eerste om te reageren.

Afwisselend, praktijkgericht en inhoudelijk. Dat vonden deelnemers na de IAG-platformbijeenkomst op 26 juni. Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

U bent de eerste om te reageren.

In 2016 is het aantal nieuwe pleeggezinnen met 450 afgenomen. Dat is een daling van 15% in vergelijking met 2015.  Pleegzorg Nederland is een onderzoek gestart naar de oorzaak hiervan en om meer inzicht te krijgen in de beweegredenen van mensen die geen verdere stappen te zetten in de procedure om pleegouder te worden nadat zij een informatieavond hebben bezocht.

Mijn reflectie. Ik ben benieuwd naar de oorzaken van de afname van nieuwe pleeggezinnen. Waarom zetten mensen geen verdere stappen na een informatieavond? Is wellicht het ‘plafond’ bereikt van het potentieel van pleeggezinnen in onze samenleving? Schrikt de huidige procedure mensen af of wordt er teveel gevraagd? Hebben mensen het gevoel een heel ‘systeem’ ingezogen te worden? De laatste vragen zijn heel subjectief. Als relatieve buitenstaander verbaas ik mij wel eens over alle richtlijnen, protocollen, eisen en systemen, die aanwezig zijn in de jeugdzorg. Natuurlijk, het kan niet zonder, maar is het allemaal niet te zwaar en te ‘institutioneel’?

Mijn ideaal is dat jeugdhulp meer verweven is met de (lokale) samenleving. Hoe dat er precies uitziet kan ik niet precies zeggen, ik heb geen blauwdruk. Jeugdhulp in Gezinsvormen is een van de routes naar zo’n samenleving, waar mensen (gezinnen) elkaar ondersteunen in moeilijke omstandigheden. Daarvoor moet je lokale netwerken bouwen, waar mensen elkaar (leren) kennen en vertrouwen. De gemeente en ‘de’ jeugdzorg kunnen hen daarin ondersteunen en specialistische hulp bieden, waar dat nodig is.

En als dergelijke netwerken van gezinsvormen groeien en verweven zijn in het gewone leven van de hele gemeenschap, dan verwacht ik een meer natuurlijke aanwas van mensen en gezinnen, die zich ook willen inzetten als steungezin, buurtgezin, pleeggezin. Want zij worden als buur, vriend, mede vrijwilliger op de club, winkelier of bestuurder,  aangesproken op de zorg voor hun kinderen. Dat proces kan en moet worden gefacilieerd door de gemeente en jeugdhulp organisaties. Werving krijgt zo een andere inhoud dan uitsluitend een reclamecampagne. Zie ook mijn weblog.

U bent de eerste om te reageren.

Sport- en beweegaanpakken voor jeugd met overgewicht

Kinderen op een gezond gewicht krijgen? Er zijn veel aanpakken ontwikkeld om overgewicht bij kinderen te bestrijden en te voorkomen. Meer beweging is daarvan een belangrijk onderdeel. Net als voeding en de rol van de ouders. In het artikel 'Sport- en beweegaanpakken voor jeugd met overgewicht' vind je effectieve aanpakken voor jeugd met (risico op) overgewicht.

U bent de eerste om te reageren.

Zesdaagse training 'Gezin Centraal'

Vanaf september starten we de training 'Gezin Centraal'. Deze is bedoeld voor jeugd- en gezinshulpverleners die zich verder willen bekwamen in systeem- en oplossingsgericht werken bij gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen.

Het is een training die aansluit bij de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemers. We behandelen de relevante thema's en werkzame bestanddelen van gezinsgerichte jeugdhulp. We bieden tevens gelegenheid om tijdens de trainingen én tussendoor met je eigen leervragen en casuïstiek aan de slag te gaan. De training is SKJ-geaccrediteerd.

Voor nadere informatie is te vinden op www.gezincentraal.nl en in onderstaande brochure.

U bent de eerste om te reageren.

Wisten jullie dat het kenniscentrum Zorg & Welzijn- IAG van de @NHLhogeschool een facebook en linkedin pagina hebben! Speciaal voor weetjes en nieuwtjes van de IAG_opleiding. https://www.facebook.com/kenniscentrumzorgenwelzijn/

https://www.linkedin.com/company-beta/10824299/admin

Aangezien we volgend jaar 25 jaar bestaan als IAG opleiding, we een feestjaar tegemoet gaan, is het zaak om het nieuws rondom de opleiding in de gaten te houden.

U bent de eerste om te reageren.

Op dinsdag 20 juni organiseert Yard Internet een kennissessie over nieuwe samenwerkingsvormen in het sociaal domein. Met sprekers Ed Magnee (Alares) en Wander van Es (Sardes). Er zijn nog een paar plekken vrij. Aanmelden kan via onderstaande link. Vragen? Bel of mail mij gerust.  

U bent de eerste om te reageren.

Kost het regelen van de zorg en ondersteuning aan kinderen met een psychische of lichamelijke aandoening in jouw regio veel tijd en moeite? Heb je behoefte aan handvatten om de zorg voor deze groep beter te organiseren? Samen met Vilans zijn we op zoek naar professionals die willen meedenken in het project ‘Op weg naar integrale zorg en ondersteuning voor kinderen met een chronische aandoening en het gezin in de wijk en op school’. Aanmelden kan tot 9 juni. Kijk voor meer informatie op de site van Vilans:
http://www.vilans.nl/nieuwsoverzicht-gezocht-professionals-die-willen-meedenken.html

U bent de eerste om te reageren.

Scriptie laten nakijken?

Veel studenten hebben moeite met de taal in hun scriptie. Denk bijvoorbeeld aan allochtone studenten, dyslecten, studenten die hun scriptie in het Engels schrijven, etc.

Voor die studenten is een scriptienakijkservice een uitkomst. Een taalkundige maakt de scriptie leesbaar en taalfoutvrij. Daarnaast krijgt de student feedback waardoor hij/zij kan leren van zijn fouten.

Scriptie laten nakijken kan via onze website: https://www.scribbr.nl/

U bent de eerste om te reageren.

Interessant voor een ieder die bezig is met het organiseren volgens de bedoeling terugdringen van verantwoordingsdruk: het verhaal van de JP van den Bent stichting

U bent de eerste om te reageren.
Functie(s): Eindredacteur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Communicatie
Functie(s): Communicatieadviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Kennisinstituut voor professionals in de jeugdsector
Functie(s): Kwartiermaker en projectontwikkelaar
Organisatie: Gezinsvormen.nl
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Functie(s): Directeur Transformatie
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: APParent R&D / Vantrood Educational Services
Sector / werkveld: Onderwijs, Onderzoek en advies
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Redacteur / blogger
Organisatie: Blik op hulp
Sector / werkveld: Journalistiek
Functie(s): Hoofdredacteur
Organisatie: Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Kenniscentrum Sport
Sector / werkveld: sport en bewegen
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: Lokalis
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Manager
Organisatie: NHL Hogeschool
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Jeugdreclassering
Functie(s): Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Rijksuniversiteit Groningen
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie(s): Projectmanager - Adviseur communitymanagement
Organisatie: Yard Internet
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Co-founder
Organisatie: SCRiBBR
Sector / werkveld: Onderwijs
Functie(s): Beleidsmedewerker
Organisatie: Fiom
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Organisatie: Gezin Centraal (www.gezincentraal.nl)
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugd-ggz, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Functie(s): Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Praktikon/RU/HAN
Sector / werkveld: (onbekend)
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord