Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

 • Bernard van Leer Foundation, Nederlands Jeugdinstituut, TNO, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en Hogeschool Leiden deden vandaag een oproep aan de landelijke politiek om meer aandacht te besteden aan de eerste kritieke 1001 van het kind

  De afgelopen periode hebben organisaties die betrokken zijn bij interventies rondom positief ouderschap en investeren in de eerste 1001 kritieke dagen van een kind met elkaar de kansen en uitdagingen verkend, om echt bij te dragen aan een gezonde, kansrijke, veilige start van het leven. Gezien de impact die deze eerste fase heeft voor de rest van het leven, stellen we dat er meer aandacht moet worden besteed aan een gezond en stressbestendig lichaam ten tijde van de conceptie, gezonde, veilige zwangerschap, krachtig ouderschap en de eerste levensfase van een kind.

  In aanloop op het Algemeen Overleg Jeugd deze week, vragen wij aandacht voor het belang van integrale aanpakken en de verbinding tussen het sociale en het medische domein. In de position paper die tot stand kwam met input van brede veldpartijen staan de opgaven die wij als betrokkenen in het veld zien, maar vooral ook de kansen en de impact als we met alle betrokkenen de handen in een slaan.

  Als partners dragen we graag bij aan gezonde, kansrijke en veilige nieuwe generaties en daar hebben we de landelijke en lokale politiek ook nodig echt verschil te maken in de eerste levensfase van de nieuwe generaties.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Overzichtsartikel over de kenmerken van een licht verstandelijke beperking en hoe die toch vaak gemist worden:
  http://blikophulp.nl/kenmerken-van-een-licht-verstandelijke-beperking-lvb/

  U bent de eerste om te reageren.
 • Gezocht: Deelnemende organisaties project ‘Lerend transformeren’

  TNO is eind januari 2017 het project ‘Lerend Transformeren gestart. ZonMW financiert dit project. Het project loopt tot augustus 2019. Het doel van het project is om professionals en hun organisaties in het jeugddomein te ondersteunen in het ontwikkelen van een nieuwe werkstijl (‘het nieuwe werken’) gericht op de transformatie. Dat gebeurt door in verschillende organisaties actieonderzoek uit te voeren naar ondersteuningsaanbod. Het gaat bij ondersteuningsaanbod om activiteiten die een organisatie onderneemt om professionals te helpen met het realiseren van de transformatiedoelen. Zoals intervisie, coaching en scholing.

  Hiervoor is TNO nog op zoek naar deelnemende organisaties!
  Organisaties krijgen in dit project de kans nieuw ondersteuningsaanbod te ontwikkelen of bestaand aanbod door te ontwikkelen. En vervolgens te kijken of het aanbod bijdraagt aan het realiseren van de transformatiedoelen.
  De actieonderzoeken beginnen tussen mei en december 2017 en hebben een looptijd van ongeveer een half jaar.
  Er is een vergoeding van €12.500 beschikbaar voor iedere deelnemende organisatie.

  Bent u nieuwsgierig geworden naar dit project of wilt u zich gelijk aanmelden? Lees dan de folder en kijk op www.tno.nl/lerendtransformeren . Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leanthe van Harten (TNO), leanthe.vanharten@tno.nl

  U bent de eerste om te reageren.
 • Dossier over arbeidstoeleiding is vernieuwd

  Het dossier over arbeidstoeleiding van het Nederlands Jeugdinstituut is ingrijpend vernieuwd. De informatie in het dossier is meer toegespitst op de regionale samenwerking die nodig is om kwetsbare jongeren te ondersteunen bij het vinden en houden van werk.

  Het dossier beschrijft de kenmerken van de groepen jongeren die extra hulp nodig hebben op de arbeidsmarkt en de elementen die belangrijk zijn voor een goede begeleiding. Het vertelt gedetailleerd welke partijen bij arbeidstoeleiding betrokken zijn en wat precies hun rol is. De regionale samenwerking die daarbij nodig is, komt uitgebreid aan bod.

  U bent de eerste om te reageren.
 • In de Hambaken Gym vinden jongeren weer toekomstperspectief

  Jongeren in de wijk begeleiden naar een succesvolle toekomst, door de inzet van kickboksen: dat doet Youssef Noudri, verbinder in de wijk De Hambaken in Den Bosch. Lees het vierde artikel in een serie van zes Nederlandse voorbeelden waarbij risico- en kwetsbare jongeren meer perspectief krijgen door middel van vecht-, kracht- en verdedigingssport op:

  U bent de eerste om te reageren.
 • Heb je een suggestie voor mij??
  Ik wil graag een nuttige online training maken. Ik denk aan een Engels talige 'course' waarin ik mensen leer hoe ze op een eenvoudige manier 'troubled youth' kunnen helpen (via mijn ontwikkelde methode "HELP!").
  De methode is gebaseerd op het oplossingsgericht werken en is oa SKJ geaccrediteerd.
  Ik schrijf veel in het Engels en ga naar congressen oa in Canada, vandaar dat ik als eerste aan een Engelstalige versie dacht. (De doelgroep is wereldwijd iets groter dan wanneer ik een Nederlandse versie ga maken :-) )
  Mijn vraag:
  heb je een suggestie voor deze training en/of voor andere onderwerpen? Zou je hem (in het Engels) gaan volgen?
  De methode is SJK + ABvC + BPSW + Registerleraar geaccrediteerd.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Wil je ervaringsdeskundigen inzetten bij jong ouderschap of onbedoelde zwangerschap?

  Lees dan de 4 tips vanuit Programma JOOZ.

  Heb jij zelf ook tips of ervaringen? Dan horen we die graag!

  U bent de eerste om te reageren.
 • Én een leuke vacature voor projectleider bij de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. Zie bijlage!

  U bent de eerste om te reageren.
 • Leuke vacature voor office manager bij de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. Zie bijlage!

  U bent de eerste om te reageren.
 • Je bent jong en depressief - of gewoon neerslachtig? Veel jongeren zouden last hebben van ‘depressieve’ gevoelens en ‘depressieve’ periodes. Waarom de taal van depressie – een psychiatrische benadering – gebruiken voor het gevoelsleven van jongeren, en waar komen die alarmerende cijfers vandaan? Kanttekeningen van een orthopedagoog.

  Er is 1 reactie.
  • Natuurlijk zijn een aantal jongeren bij tijd en wijle in hun tienertijd hoog empfindlich und zum Todesangst betrübt. Als dat van dag tot dag gebeurt is er niet veel aan de hand. Er is wat aan de hand als je de kinderen op de bank ziet zitten en niks durven te zeggen en dan zitten te rillen als ze naar hun ouders opkijken. Er is geen vertrouwen meer en een negatieve spiraal gaat van kwaad tot erger. Geen vertrouwen is de voedingsbodem voor negatieve en depressieve gevoelslevens. Gelukkig zo heeft een groot onderzoek laten zien dat er met de jeugd in zijn algemeenheid geen grote problemen zijn. Eeen vijfde deel is een risico en daar moet IJN mee aan de slag

 • Meedenken over jongerenversies richtlijnen? We zoeken nog professionals voor een focusgroep op 2 februari in Utrecht (18.30-20.30)

  Om als volwaardige partner mee te kunnen praten dienen ouders en jongeren goed geïnformeerd te zijn. Van elke Richtlijn in de jeugdhulp en jeugdbescherming is er daarom informatie voor ouders ontwikkeld. Voor jongeren zijn er inmiddels twee animatiefilmpjes gemaakt, met en door jongeren. Deze filmpjes zijn bedoeld om jongeren te informeren over de richtlijn en de hulp. Bekijk de twee animatiefilmpjes:
  • Richtlijn Pleegzorg https://www.youtube.com/watch?v=MFD7LpWld2E
  • Richtlijn Residentiele jeugdhulp (Wonen op een groep) https://www.youtube.com/watch?v=OosDgjRlf7w

  Voordat er over de andere richtlijnen ook ‘jongerenversies’ worden gemaakt willen we onderzoeken wat jongeren en professionals van de huidige versies vinden. Doen ze waar ze voor bedoeld zijn? En hoe kunnen jongeren en hulpverleners de versies gebruiken in hun gesprekken. Wij hebben Kuseema gevraagd dit voor ons te onderzoeken. Zij organiseren focusgroepen met jongeren van binnen en buiten de jeugdhulp en met professionals. Via creatieve werkvormen gaan zij met elkaar in gesprek over de jongerenversies van de richtlijnen. De bijeenkomst wordt begeleid door twee middelbare scholieren (getrainde Adviesvangers).

  Doe jij mee?
  Voor de bijeenkomst in Utrecht op donderdag 2 februari van 18.30-20.30 zoeken we vier hulpverleners. Aanmelden kan bij Else van Tiel (evantiel@kuseema.nl - 024 360 5534)

  U bent de eerste om te reageren.
 • Online pleegouderacademie

  Augeo en Kinderpostzegels hebben het initiatief genomen om een online pleegouderacademie op te zetten met e-learning voor pleegouders. De pleegouderacademie wil beantwoorden aan de groeiende vraag naar gerichte en kwalitatief goede online scholing voor pleegouders, die vaak maar weinig tijd hebben om in hun eigen deskundigheidsbevordering te investeren.

  De eerste e-learning cursus is beschikbaar. Het onderwerp is ‘Hechting en het gedrag van mijn pleegkind’. Zeven pleegzorgorganisaties hebben hier inhoudelijk aan bijgedragen en de Nederlandse Vereniging van Pleeggezinnen. In 2017 wordt een tweede online cursus ontwikkeld over contacten met ouders.

  De pleegouders die de cursus over hechting tot nu toe hebben gevolgd, beoordelen deze overwegend zeer positief. Zo geeft 75% de cursus een 8 of hoger en vindt 80% de cursus goed aansluiten bij de praktijk. 95% zou de online scholing aanbevelen aan andere pleegouders.

  In de flyer hieronder lees je meer of ga naar de website: www.pleegouderacademie.nl

  U bent de eerste om te reageren.
 • Kinderen en armoede: investeer in sport en bewegen!

  Kinderen die opgroeien in armoede en niet lid zijn van een sportclub: gemeenten hebben een sleutelrol om hen te bereiken, zeker nu het kabinet er vanaf 2017 structureel extra middelen voor uittrekt. Met erkende interventies kun je lokaal krachtige programma’s neerzetten.

  In deze nieuwsbrief wijzen we je graag op een aantal nieuwe en inspirerende artikelen op de website Alles over Sport over dit thema. Hoe bereik je kinderen en jongeren in achterstandswijken en zorg je voor structurele resultaten in de praktijk? Je hoeft niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Oriënteer je op bestaande interventies die zich al in de praktijk bewezen hebben en waar je met creativiteit en lokale inbreng mee aan de slag kunt. 

  Benieuwd? Lees de nieuwsbrief via deze link.

  U bent de eerste om te reageren.
 • In het kader van het project 'Gewoon opvoeden versterken' (deelproject 1 binnen de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht) is in Kanaleneiland een Wijkacademie Opvoeden gestart! Ouders van deze Wijkacademie gaan in gesprek over opvoeden en gaan samen met andere bewoners, vrijwilligers en professionals aan de slag voor de wijk. Neem alvast een kijkje op de Facebookpagina!

  U bent de eerste om te reageren.
 • En dan om half zes op de vrijdag aan het einde van de 'week van de implementatie', als mosterd na de toetjes, een blog over implementatie en blije hulpverleners. Het belang van implementeren stopt echter bepaald niet op 20 januari 2017, wat er ook in de wereld aan de hand is.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Opnieuw een zeer interessant artikel over de transformatie in de praktijk van Ouder- en Kindteams. De tweede helft van 2016 voerde men een nieuw onderzoek uit naar de leefwereld van de jeugdhulp in Amsterdam in samenwerking en opdracht van het collectief van Amsterdamse jeugdzorgbestuurders. Dit keer was de vraag hoe teams effectief omgaan met kinderen en ouders met licht verstandelijke beperking.
  Het onderzoek biedt inzicht in hoe generalisme en specialisme zich tot elkaar verhouden in een multidisciplinair team, in hoe samen werken en samen leren een team effectief maakt, en in de hobbels en hefbomen om daar samen effectief op te sturen. De lessen lijken geldingskracht te hebben voorbij het genoemde specialisme of zelfs de zorgsector.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Symposium 'Het psychisch kwetsbare kind'
  19 mei 2017

  Ter gelegenheid van de benoeming van Ramón Lindauer tot hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie AMC, organiseert de Bascule op 19 mei 2017 het symposium “Het psychisch kwetsbare kind”. Het symposiumprogramma duurt tot 14.45 uur, daarna zal Ramón Lindauer zijn oratie uitspreken in de aula van de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. Wij nodigen u uit om bij het symposium en/of de oratie aanwezig te zijn.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Verbeteren van ondersteuning aan leerlingen op vo

  Tips en voorbeelden voor scholen voor voortgezet onderwijs (vo bij het zo effectief én doelmatig mogelijk evalueren en verbeteren van de ondersteuning aan leerlingen. Een belangrijk kenmerk van de in de handreiking geschetste methode is dat deze niet zozeer ‘klassiek’ kwantitatief is georiënteerd, maar vooral ontwikkelingsgericht: de bewustmakende kwalitatieve metingen leiden tot direct tot inzichten en ideeën over verbeteren.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Paul, is je kopij nu al geplaatst?

  Er is 1 reactie.
  • Dag Rob,

   je kunt Paul ook een email sturen of direct reageren op zijn eerder geplaatste post. Dan ontvangt hij een melding.

   Groet Karin

 • Gisteren kopij ingeleverd voor een blog over de wijk- en jeugdteams. Moet door redactie worden beoordeeld. Nog geen plaatsing gezien. Gaat in tegen visie dat wijk- en jeugdteams in huidige vorm doorontwikkeld moeten worden. Zie uit naar de discussie hierover !

  U bent de eerste om te reageren.
Functie(s): Directeur Transformatie
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: De Bascule
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Jeugdwelzijnswerker / sociaal cultureel werker
Organisatie: Youthinprogress.i.o.
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Orthopedagoog
Organisatie: Pedagoogle
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Onderwijs
Functie(s): Redacteur / blogger
Organisatie: Blik op hulp
Sector / werkveld: Journalistiek
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Kenniscentrum Sport
Sector / werkveld: sport en bewegen
Functie(s): Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: NJi
Sector / werkveld: Jeugdzorg
Functie(s): Inhoudsdeskundige
Organisatie: Augeo
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Universiteit Utrecht/Hogeschool Utrecht
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Trainer-schrijver-Master Ecologische Pedagogiek- leerkracht-counsellor
Organisatie: Ella de Jong - Bureau Uil
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Jeugd-ggz, Jeugdzorg, Onderwijs
Functie(s): Inhoudelijk medewerker
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Directeur Gezond en Veilig Opgroeien
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Projectmedewerker NVP
Organisatie: Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Organisatie: Kenniscentrum Gezin Centraal & Buro Bolt
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugd-ggz, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Functie(s): Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: JSO
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker
Organisatie: Floorplay Coaching
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Algemeen directeur
Organisatie: Impegno jeugd & gezin
Sector / werkveld: Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg
HomeUpdatesWerkgroepenDeelnemersOver dit platformPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord