Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

 • Symposium 'Het psychisch kwetsbare kind'
  19 mei 2017

  Ter gelegenheid van de benoeming van Ramón Lindauer tot hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie AMC, organiseert de Bascule op 19 mei 2017 het symposium “Het psychisch kwetsbare kind”. Het symposiumprogramma duurt tot 14.45 uur, daarna zal Ramón Lindauer zijn oratie uitspreken in de aula van de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. Wij nodigen u uit om bij het symposium en/of de oratie aanwezig te zijn.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Verbeteren van ondersteuning aan leerlingen op vo

  Tips en voorbeelden voor scholen voor voortgezet onderwijs (vo bij het zo effectief én doelmatig mogelijk evalueren en verbeteren van de ondersteuning aan leerlingen. Een belangrijk kenmerk van de in de handreiking geschetste methode is dat deze niet zozeer ‘klassiek’ kwantitatief is georiënteerd, maar vooral ontwikkelingsgericht: de bewustmakende kwalitatieve metingen leiden tot direct tot inzichten en ideeën over verbeteren.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Paul, is je kopij nu al geplaatst?

  Er is 1 reactie.
  • Dag Rob,

   je kunt Paul ook een email sturen of direct reageren op zijn eerder geplaatste post. Dan ontvangt hij een melding.

   Groet Karin

 • Gisteren kopij ingeleverd voor een blog over de wijk- en jeugdteams. Moet door redactie worden beoordeeld. Nog geen plaatsing gezien. Gaat in tegen visie dat wijk- en jeugdteams in huidige vorm doorontwikkeld moeten worden. Zie uit naar de discussie hierover !

  U bent de eerste om te reageren.
 • In mijn onderzoek naar de persoonlijke en professionele netwerken van gezinshuisouders, merkten veel gezinshuisouders op dat het probleemgedrag van de kinderen, die bij hen kwamen wonen, na verloop van tijd minder werden. Niet dat zij bijzondere therapieën toepasten - ze lazen het ‘dossier’ met veel verplaatsingen en diagnoses vluchtig – en gaven het kind vooral veel aandacht in het hier en nu. Dat problemen na verloop van tijd 'verdunnen', lijkt zo vanzelfsprekend Het is verleidelijk om daar verder niet bij stil te staan. Maar op welke manier geven gezinshuisouders en pleegouders aandacht aan deze kinderen?

  U bent de eerste om te reageren.
 • Opvoedingsproblemen: diagnosticeren of normaliseren?

  Te veel kinderen worden ziek verklaard. Te weinig worden daar beter van. 'Orthopedagogiek is een bittere noodzaak omdat andere disciplines gegeven hun aard onvoldoende oog hebben voor hulpverlening bij stagnerende opvoeding'

  Artikel gepubliceerd in Pedagogiek in Praktijk magazine, nu te lezen op mijn blog Pedagoogle:

  U bent de eerste om te reageren.
 • Eindelijk succeservaringen in het leren van de Nederlandse taal. Laag opgeleide migranten die nog maar een paar jaar of juist al heel lang in Nederland zijn hebben weinig zelfvertrouwen meer over, maar door een jaar een Themiscursus te volgen zien zij weer perspectieven en zijn zij actiever geworden. Participeren begint met zelfvertrouwen.
  Lees in dit artikel hoe Xtra, welzijnsinstelling in Den Haag, hieraan werkt.

  U bent de eerste om te reageren.
 • TOPGGz keurmerk verlengd voor expertisecentrum Dwang, Angst en Tics

  Op 15 december heeft het bestuur van TOPGGz bekend gemaakt dat het expertisecentrum Dwang, Angst en Tics (DAT) van de Bascule het TOPGGz keurmerk mag prolongeren. Het expertisecentrum voor jongeren met dwang, angst en tics was in 2012 een van de eerste kinder- en jeugdpsychiatrische centra die het TOPGGz keurmerk mocht voeren. Vier jaar later heeft het bestuur van TOPGGz na een grondige hervisitatie besloten dat het expertisecentrum DAT wederom voor vier jaar het certificaat TOPGGz verdient.

  Lees meer in ons persbericht.

  Er is 1 reactie.
  • Gefeliciteerd. Mooi resultaat in moeilijke tijden!

 • TOPGGz keurmerk verlengd voor expertisecentrum Dwang, Angst en Tics

  Op 15 december heeft het bestuur van TOPGGz bekend gemaakt dat het expertisecentrum Dwang, Angst en Tics (DAT) van de Bascule het TOPGGz keurmerk mag prolongeren. Het expertisecentrum voor jongeren met dwang, angst en tics was in 2012 een van de eerste kinder- en jeugdpsychiatrische centra die het TOPGGz keurmerk mocht voeren. Vier jaar later heeft het bestuur van TOPGGz na een grondige hervisitatie besloten dat het expertisecentrum DAT wederom voor vier jaar het certificaat TOPGGz verdient.

  Lees meer in ons persbericht.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Vluchtelingenkinderen
  Het Nederlands Jeugdinstituut wil iedereen die betrokken is bij het welzijn van vluchtelingenkinderen toepasbare kennis en inspiratie bieden. We zijn benieuwd of we met de informatie op www.nji.nl/Vluchtelingenkinderen hierin slagen.
  Geef je tips of feedback via de vragenlijst.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Factsheets over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp

  Het NJi heeft een tweetal factsheets opgesteld over de aansluiting van voortgezet (speciaal) onderwijs en jeugdhulp. Zij geven een beeld van de mate waarin er op gemeentelijk niveau een effectieve aansluiting is tussen v(s)o-scholen en jeugdhulp.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Vechtscheiding of … géén vechtscheiding, maar huiselijk geweld

  Het label vechtscheiding wordt veel gebezigd in gevallen waarin het niet van toepassing is, maar waarin sprake is van huiselijk geweld, van mishandeling van de kinderen en van de ex-partner. Wat eerst noodzakelijk is, is het stellen van een differentiële diagnose, gebaseerd op een grondig feitenonderzoek en een betere deskundigheid dan nu voorhanden is in de jeugdbeschermingsketen.

  Lees de visie van Jan Storms, auteur van het boek Destructieve relaties op de schop - psychopathie herkennen en hanteren.Hij begeleidt ook mensen die het slachtoffer zijn geworden van een persoon met een psychische stoornis.

  Hebt u interesse om mee te werken aan het opzetten van een voorbeeldorganisatie waarmee de moeilijkste en langst slepende casussen een oplossing krijgen? Zend dan een bericht met motivatie aan communicatie@storms.org.

  U bent de eerste om te reageren.
 • De IAG-nieuwsbrief is verschenen, met een verslag van de bijeenkomst van het IAG-platform op 14 november.
  Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) is een interventie voor gezinnen met meerdere, complexe problemen die moeilijk toegankelijk zijn voor hulpverleners. In het platform 'IAG: elk jaar bewezen beter' werken hulpverleningsinstellingen en hogescholen aan de doorontwikkeling van de methodiek.

  U bent de eerste om te reageren.
 • . Ouders (en jongeren) willen meedenken, meepraten én meebeslissen

  U bent de eerste om te reageren.
 • Helpt u ons met ons onderzoek?

  Vraag aan professionals en/of wijkteammedewerkers die met jeugd werken en te maken krijgen met besluitvorming rondom opschaling naar specialistische jeugdhulp! Zouden jullie kort de volgende enquête willen invullen. Het kost u een paar minuten van uw tijd!

  Voor het onderzoek maken we een inventarisatie van tools en instrumenten die gebruikt worden voor besluitvorming rondom opschalen naar specialistische zorg.

  Alvast bedankt voor het invullen!

  Beau Brouwers, Johanna Drenth en Kim Hagenaars
  Vierdejaars studenten aan Avans Hogeschool te Breda

  U bent de eerste om te reageren.
 • Deelnemers expertpanel gezocht voor wetenschappelijk onderzoek ‘beslissen over uithuisplaatsing’

  Voor een wetenschappelijk onderzoek naar beslissen over uithuisplaatsen is het Nederlands Jeugdinstituut op zoek naar experts op het gebied van beslissen over uithuisplaatsing van kinderen.

  Als expert doet u dossier onderzoek. U bekijkt dossiers (anoniem) en u beoordeelt deze. U bekijkt of u uithuisplaatsing wel of niet nodig zou vinden. Dit oordeel gebruiken we alleen in het onderzoek, en wordt dus niet gebruikt in de casus uit de praktijk. De professionals in de praktijk nemen beslissingen over uithuisplaatsingen zoals zij gewend zijn. Hier heeft het onderzoek geen inmenging in.
  Voor het wetenschappelijke onderzoek vergelijken we de beslissingen die professionals maken in de praktijk over uithuisplaatsing met de beslissingen van het expertpanel.

  Bent u een gedragswetenschapper (orthopedagoog, kinder- en jeugdpsycholoog of gz-psycholoog) met minimaal 10 jaar ervaring in de jeugdhulp en/of jeugdbescherming met beslissen over uithuisplaatsing? En heeft u ruime ervaring met de begeleiding van uitvoerend professionals bij de besluitvorming over uithuisplaatsing? Dan zijn we op zoek naar u!

  U krijgt een vergoeding voor uw deelname aan het expertpanel, met een maximum van € 100,- per uur.
  De experts bekijken in 2017 en 2018 in duo’s totaal ongeveer 25 casussen (dit kost per casus ongeveer 1 uur). Over uw tijdinzet maken wij graag afspraken. Het totaal aantal casussen verdelen we over alle deelnemers van het expertpanel.

  Heeft u interesse om als expert in het panel deel te nemen of ontvangt u graag meer informatie? Neem contact op met Cora Bartelink, via c.bartelink@nji.nl of (030) 230 67 47

  Er zijn 3 reacties.
  • Dag,
   Ik werk als gedragswetenschapper voor 2 wijkteams (per team 70 medewerkers) in Groningen. Hiervoor werkte ik vele jaren als gedragswetenschapper bij een zorgaanbieder.
   Mijn dagelijkse praktijk bestaat uit het nemen van kernbeslissingen op alle gebied. Zo ook de beslissing over uithuisplaatsing.
   Ik ontvang graag meer informatie over dit onderzoek.
   Met groet, Barbara Dekker

  • Hallo, als manager vind ik het een gemis dat deze niet in het exper panel. Immers, als de juiste ondersteuning er niet is om een uithuisplaatsing te voorkomen, kan die mogelijk wel gecreëerd worden. Zo heb ik recent een uithuisplaatsing, die feitelijk al was besloten, weten te voorkomen. Deze expertise is mi nu onvoldoende aanwezig
   Hierbij bied ik me aan.

  • Hoi maar een uhp wordt toch besloten door een kinder rechter?

 • School en wijk Oost-Achterhoek
  De regio Oost-Achterhoek organiseert op een integrale manier de hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen, thuis én op school. Twee brochures beschrijven de samenwerking tussen school en wijk.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Als jeugdonderzoeker, epidemioloog of beleidsmedewerker geïnteresseerd in een bijeenkomst over kosteneffectiviteit?
  Kom dan naar deze bijeenkomst!

  Klik hieronder voor meer info:
  http://www.nji.nl/nl/Agenda/Kosteneffectiviteit

  Je kan ook lid worden van ons kennisnetwerk, daar vind je nog meer info over de bijeenkomst: https://kennisnetjeugd.nl/werkgroep/50-kennisnetwerk-jeugdmonitoring

  Groeten, José

  U bent de eerste om te reageren.
 • Transformeren vraagt om leren en ontwikkelen. En veel geduld. Op alle niveaus. Dat proces van leren en ontwikkelen is op bestuurlijk niveau soms nog het meest ingewikkeld. Hans Vermaak, adviseur en onderzoeker, en Nicolette Engbers, bestuurder van een jeugdhulpinstelling, schreven een artikel over actieonderzoek als spiegel voor bestuurders. Op basis van hun actieonderzoek in de Amsterdamse praktijk van de transformatie in het jeugddomein. Zeer de moeite waard voor iedereen die geïnteresseerd is in de dilemma's rond beleidsvorming en uitvoeringspraktijk en in de combinatie van veranderen, leren en onderzoeken. Een volgend artikel over de Amsterdamse praktijk is in de maak en zal ik wederom publiceren op Kennisnet jeugd.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Binnenkort start er een academische werkplaats die gaat onderzoeken of er sprake is van overdiagnostiek van ADHD en het overmatig voorschrijven van medicijnen. Een artikel daarover is te vinden op Blik op Hulp:
  http://blikophulp.nl/overdiagnostiek-van-adhd-onderzoek/

  Je kunt ook je mening laten horen in de lezerspeiling:
  http://blikophulp.nl/lezersonderzoek-drukke-kinderen-en-adhd/

  U bent de eerste om te reageren.
Functie(s): Informatiemanager
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie(s): Eindredacteur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Communicatie
Functie(s): Kwartiermaker en projectontwikkelaar
Organisatie: Gezinsvormen.nl
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Functie(s): Directeur Transformatie
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: De Bascule
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Manager
Organisatie: Het Oudernetwerk jeugdzorg Zuidholland
Sector / werkveld: Jeugdwelzijnswerk
Functie(s): Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: Storms (ico)
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: APParent R&D / Vantrood Educational Services
Sector / werkveld: Onderwijs, Onderzoek en advies
Functie(s): Orthopedagoog
Organisatie: Pedagoogle
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Onderwijs
Functie(s): Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Organisatie: MJD Groningen
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Redacteur / blogger
Organisatie: Blik op hulp
Sector / werkveld: Journalistiek
Functie(s): Inhoudelijk medewerker
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie(s): Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Functie(s): Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: NJi
Sector / werkveld: Jeugdzorg
Functie(s): Inhoudelijk medewerker
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker
Organisatie: Floorplay Coaching
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Student
Organisatie: Avans Hogeschool
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Manager
Organisatie: Jeugdformaat
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: Parantavist
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Algemeen directeur
Organisatie: Impegno jeugd & gezin
Sector / werkveld: Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg
HomeUpdatesWerkgroepenDeelnemersOver dit platformPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord