Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

 • Help mee de toolbox voor wijkteams te verbeteren

   

  Wil jij als wijkteamprofessional meehelpen de online toolbox www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl te verbeteren? Meld je dan aan voor de gebruikersbijeenkomst op 10 april tussen 11.00 en 13.00 uur in Utrecht.
   

  De toolbox bevat meer dan 70 tools voor jeugdprofessionals in wijkteams. Door jouw wensen te bespreken willen we de toolbox verder verbeteren. Op de bijeenkomst ga je in gesprek met wijkteamprofessionals en samenwerkingspartners van de website. Meld je aan via s.abrahamse@nji.nl
  Meer informatie

  U bent de eerste om te reageren.
 • Gezocht, wijkteams die willen leren en verbeteren door benchmarking

  Jaarlijks organiseren Erasmus Universiteit, Universiteit Leiden en Michel de Visser Advies een benchmarkonderzoek voor wijkteams. Het helpt de wijkteams om inzicht te krijgen in hun functioneren, zodat ze kunnen leren en verbeteren.

  Het onderzoek is in mei/juni. De belasting voor de teams is zeer beperkt. Zie bijgaand filmpje voor meer info of neem contact op met Michel de Visser (m.devisser@mdva.nl)

   

  U bent de eerste om te reageren.
 • JONGEREN-WEERBAARHEIDSTRAINING VOOR PROFESSIONALS

  Kom jij in je werk veel in contact met jongeren met een migratieachtergrond? Wil jij kunnen bijdragen aan het tegenaan van polarisatie in de samenleving? En zou jij jongeren graag willen helpen bij het vergroten van hun weerbaarheid en verbinding met de Nederlandse maatschappij, maar weet je niet goed hoe dat het beste kan? Meld je dan nu aan voor een gratis This is Me! weerbaarheidstraining in mei (train-de-trainer).

  Meer informatie vind je op:
  https://www.kis.nl/me-weerbaarheidstraining-voor-professionals

  U bent de eerste om te reageren.
 • Sluit je aan bij het leerproces van "kwetsbare burgers"? Tijdens het congres Jeugd in Onderzoek spraken we over "kwetsbare burgers". Wie zijn dat eigenijk? We bleken een hele lijst met kenmerken te kunnen opnoemen. Enkele of meerdere van deze kenmerken zorgen al voor kwetsbaarheid in onze veeleisende samenleving. Vervolgens plaatsten we programma's en interventies op "pedagogische" afstand van deze groepen. Een interventie beoogt immers altijd verandering, maar een te grote leersprong (denk aan niveau, reisafstand, professionele distantie) zorgt ervoor dat de interventie niet zo succesvol is als we zouden willen. Leren begint bij de startpositie en verloopt in (soms kleine) stappen.
  Sluit jouw programma/interventie/aanbod echt aan bij de meest kwetsbare burgers?
  Check het en lees hier meer:

  U bent de eerste om te reageren.
 • ToM-e: e-health superheldentraining voor kinderen met autisme


  Samen met de VU en het e-health platform Jouw Omgeving ontwikkelde de Bascule een e-health toepassing van de Theory of Mind training, een training voor kinderen met een autisme spectrum stoornis. De ToM-e training combineert de ToM-groepstraining met online oefeningen. Kinderen en ouders die hebben meegedaan aan de ToM-e training zijn erg positief over het resultaat.

  Kinderen met autisme hebben vaak grote moeite om zich in te leven in een ander. Met behulp van de groepstraining Theory of Mind (ToM) leren ze sociale situaties beter in te schatten en hun sociale gedrag te verbeteren. Samen met Pim Steerneman, de ontwikkelaar van de oorspronkelijke versie van de training, deden de Bascule en de VU onderzoek naar de effectiviteit van de ToM training. Dit onderzoek stond onder leiding van dr. Sander Begeer en werd ondersteund door ZonMW. De training bleek effectief, alleen het toepassen van de opgedane kennis in de dagelijkse praktijk bleek voor veel kinderen een struikelblok. Om dat te verbeteren ontwikkelde de Bascule met de VU en Jouw Omgeving een nieuwe blended versie van de ToM training: de ToM-e training. De combinatie van de groepstraining met online oefeningen stimuleert kinderen op een leuke en interactieve manier om te oefenen met de opgedane kennis uit de training.

  Samen met avatar ToM volgen de kinderen een 'superheldentraining'. De training bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten, aangevuld met online oefeningen: de missies. Tijdens elke groepsbijeenkomst oefenen de kinderen vaardigheden, bijvoorbeeld: 'Kijken vanuit iemand anders: wat zou de ander leuk vinden?'. Na iedere bijeenkomst oefenen ouders met hun kind de vaardigheden door online een missie uit te voeren. Bij het afronden van een missie worden kinderen beloond met een gadget voor avatar ToM. De ouders zijn nauw bij de training betrokken: zij volgen twee groepsbijeenkomsten en hebben wekelijks contact met de behandelaar. De eerste reacties van de kinderen en ouders die de training hebben gevolgd, zijn erg positief. “Voor mijn kind een aantrekkelijke manier om te oefenen met sociaal gedrag!”.

  De Bascule en de VU gaan verder onderzoek doen naar de effectiviteit van de ToM-e training. In samenwerking met PI-research wordt er een opleiding ontwikkeld voor hulpverleners die zelf de ToM-e training willen geven of de ToM-test-R (instrument om Theory of Mind bij kinderen in kaart te brengen) willen toepassen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@piresearch.nl.

  De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. De behandelaren bieden specialistische kinder- en jeugdpsychiatrische zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen met complexe psychiatrische problemen. Door samen te werken met ouders en andere deskundigen die betrokken zijn bij het kind zet de Bascule zich in om het kind en zijn omgeving de hulp te bieden die nodig is. Zo wordt samengewerkt aan het herstel van het kind. Samen, beter. Kijk voor meer informatie op: www.debascule.com.

  U bent de eerste om te reageren.
 • De conferentie "Aan Tafel!" op 23 maart 2017 in het BIM-huis in Amsterdam is voor iedereen die gelooft in de combinatie van (jeugd)hulpverlening en vrijwilligerswerk om kinderen, jongeren en gezinnen weer de eigen regie te geven. Humanitas laat zien hoe dat kan in de (pedagogical) civil society na 3 jaar pilots met steun van de Postcode Loterij. Onderzoek van VanMontfoort naar Jeugdsupport en Wel Thuis onthult wat mogelijk is met vrijwilligerswerk voor complexe en uitdagende gezinnen en jongeren.

  Inschrijven kan nu nog via: https://www.humanitas.nl/uitnodigingconferentie

  Hopelijk tot dan!
  Edwin Herzberg

  U bent de eerste om te reageren.
 • Meer aandacht voor het Jonge Kind: vroegontwikkeling- en stimulering....uiteraard spelenderwijs :)

  Ik vraag om jullie hulp :).
  VPRO Tegenlicht zoekt mensen die buiten de gebaande paden verandering organiseren. Het moet iemand zijn:
  + die wij bij VPRO Tegenlicht zouden moeten kennen omdat ze op lokaal niveau met nieuwe ideeën verandering teweeg brengen;
  + die op de een of andere manier een gemeenschap representeren en voor een groter doel staan;
  + uit alle hoeken en windstreken van Nederland komen;
  + van alle leeftijden zijn.

  Ik ben voorgedragen als "Uitdager en Aanpakker" voor de categorieën onderwijs, samenleving en cultuur, daar ben ik uiteraard heel erg trots op :).
  Wat zou het gaaf zijn om op 15 maart een podium te krijgen om nog meer aandacht voor vroegontwikkeling en vroegstimulering te vragen. We kunnen het met elkaar niet vaak genoeg zeggen: De blauwdruk van je leven ligt echt in die eerste paar jaar. Laten we ons samen sterk maken voor meer investering in het Jonge Kind.
  Voor dit hogere doel durf ik het jullie wel te vragen: willen jullie alsjeblieft op mij stemmen voor 01 maart aanstaande en samen met mij duimen voor een plekje op het podium?

  U bent de eerste om te reageren.
 • Bernard van Leer Foundation, Nederlands Jeugdinstituut, TNO, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en Hogeschool Leiden deden vandaag een oproep aan de landelijke politiek om meer aandacht te besteden aan de eerste kritieke 1001 van het kind

  De afgelopen periode hebben organisaties die betrokken zijn bij interventies rondom positief ouderschap en investeren in de eerste 1001 kritieke dagen van een kind met elkaar de kansen en uitdagingen verkend, om echt bij te dragen aan een gezonde, kansrijke, veilige start van het leven. Gezien de impact die deze eerste fase heeft voor de rest van het leven, stellen we dat er meer aandacht moet worden besteed aan een gezond en stressbestendig lichaam ten tijde van de conceptie, gezonde, veilige zwangerschap, krachtig ouderschap en de eerste levensfase van een kind.

  In aanloop op het Algemeen Overleg Jeugd deze week, vragen wij aandacht voor het belang van integrale aanpakken en de verbinding tussen het sociale en het medische domein. In de position paper die tot stand kwam met input van brede veldpartijen staan de opgaven die wij als betrokkenen in het veld zien, maar vooral ook de kansen en de impact als we met alle betrokkenen de handen in een slaan.

  Als partners dragen we graag bij aan gezonde, kansrijke en veilige nieuwe generaties en daar hebben we de landelijke en lokale politiek ook nodig echt verschil te maken in de eerste levensfase van de nieuwe generaties.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Overzichtsartikel over de kenmerken van een licht verstandelijke beperking en hoe die toch vaak gemist worden:
  http://blikophulp.nl/kenmerken-van-een-licht-verstandelijke-beperking-lvb/

  U bent de eerste om te reageren.
 • Dossier over arbeidstoeleiding is vernieuwd

  Het dossier over arbeidstoeleiding van het Nederlands Jeugdinstituut is ingrijpend vernieuwd. De informatie in het dossier is meer toegespitst op de regionale samenwerking die nodig is om kwetsbare jongeren te ondersteunen bij het vinden en houden van werk.

  Het dossier beschrijft de kenmerken van de groepen jongeren die extra hulp nodig hebben op de arbeidsmarkt en de elementen die belangrijk zijn voor een goede begeleiding. Het vertelt gedetailleerd welke partijen bij arbeidstoeleiding betrokken zijn en wat precies hun rol is. De regionale samenwerking die daarbij nodig is, komt uitgebreid aan bod.

  U bent de eerste om te reageren.
 • In de Hambaken Gym vinden jongeren weer toekomstperspectief

  Jongeren in de wijk begeleiden naar een succesvolle toekomst, door de inzet van kickboksen: dat doet Youssef Noudri, verbinder in de wijk De Hambaken in Den Bosch. Lees het vierde artikel in een serie van zes Nederlandse voorbeelden waarbij risico- en kwetsbare jongeren meer perspectief krijgen door middel van vecht-, kracht- en verdedigingssport op:

  U bent de eerste om te reageren.
 • Heb je een suggestie voor mij??
  Ik wil graag een nuttige online training maken. Ik denk aan een Engels talige 'course' waarin ik mensen leer hoe ze op een eenvoudige manier 'troubled youth' kunnen helpen (via mijn ontwikkelde methode "HELP!").
  De methode is gebaseerd op het oplossingsgericht werken en is oa SKJ geaccrediteerd.
  Ik schrijf veel in het Engels en ga naar congressen oa in Canada, vandaar dat ik als eerste aan een Engelstalige versie dacht. (De doelgroep is wereldwijd iets groter dan wanneer ik een Nederlandse versie ga maken :-) )
  Mijn vraag:
  heb je een suggestie voor deze training en/of voor andere onderwerpen? Zou je hem (in het Engels) gaan volgen?
  De methode is SJK + ABvC + BPSW + Registerleraar geaccrediteerd.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Wil je ervaringsdeskundigen inzetten bij jong ouderschap of onbedoelde zwangerschap?

  Lees dan de 4 tips vanuit Programma JOOZ.

  Heb jij zelf ook tips of ervaringen? Dan horen we die graag!

  U bent de eerste om te reageren.
 • Én een leuke vacature voor projectleider bij de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. Zie bijlage!

  U bent de eerste om te reageren.
 • Leuke vacature voor office manager bij de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. Zie bijlage!

  U bent de eerste om te reageren.
 • Je bent jong en depressief - of gewoon neerslachtig? Veel jongeren zouden last hebben van ‘depressieve’ gevoelens en ‘depressieve’ periodes. Waarom de taal van depressie – een psychiatrische benadering – gebruiken voor het gevoelsleven van jongeren, en waar komen die alarmerende cijfers vandaan? Kanttekeningen van een orthopedagoog.

  Er is 1 reactie.
  • Natuurlijk zijn een aantal jongeren bij tijd en wijle in hun tienertijd hoog empfindlich und zum Todesangst betrübt. Als dat van dag tot dag gebeurt is er niet veel aan de hand. Er is wat aan de hand als je de kinderen op de bank ziet zitten en niks durven te zeggen en dan zitten te rillen als ze naar hun ouders opkijken. Er is geen vertrouwen meer en een negatieve spiraal gaat van kwaad tot erger. Geen vertrouwen is de voedingsbodem voor negatieve en depressieve gevoelslevens. Gelukkig zo heeft een groot onderzoek laten zien dat er met de jeugd in zijn algemeenheid geen grote problemen zijn. Eeen vijfde deel is een risico en daar moet IJN mee aan de slag

 • Meedenken over jongerenversies richtlijnen? We zoeken nog professionals voor een focusgroep op 2 februari in Utrecht (18.30-20.30)

  Om als volwaardige partner mee te kunnen praten dienen ouders en jongeren goed geïnformeerd te zijn. Van elke Richtlijn in de jeugdhulp en jeugdbescherming is er daarom informatie voor ouders ontwikkeld. Voor jongeren zijn er inmiddels twee animatiefilmpjes gemaakt, met en door jongeren. Deze filmpjes zijn bedoeld om jongeren te informeren over de richtlijn en de hulp. Bekijk de twee animatiefilmpjes:
  • Richtlijn Pleegzorg https://www.youtube.com/watch?v=MFD7LpWld2E
  • Richtlijn Residentiele jeugdhulp (Wonen op een groep) https://www.youtube.com/watch?v=OosDgjRlf7w

  Voordat er over de andere richtlijnen ook ‘jongerenversies’ worden gemaakt willen we onderzoeken wat jongeren en professionals van de huidige versies vinden. Doen ze waar ze voor bedoeld zijn? En hoe kunnen jongeren en hulpverleners de versies gebruiken in hun gesprekken. Wij hebben Kuseema gevraagd dit voor ons te onderzoeken. Zij organiseren focusgroepen met jongeren van binnen en buiten de jeugdhulp en met professionals. Via creatieve werkvormen gaan zij met elkaar in gesprek over de jongerenversies van de richtlijnen. De bijeenkomst wordt begeleid door twee middelbare scholieren (getrainde Adviesvangers).

  Doe jij mee?
  Voor de bijeenkomst in Utrecht op donderdag 2 februari van 18.30-20.30 zoeken we vier hulpverleners. Aanmelden kan bij Else van Tiel (evantiel@kuseema.nl - 024 360 5534)

  U bent de eerste om te reageren.
 • Online pleegouderacademie

  Augeo en Kinderpostzegels hebben het initiatief genomen om een online pleegouderacademie op te zetten met e-learning voor pleegouders. De pleegouderacademie wil beantwoorden aan de groeiende vraag naar gerichte en kwalitatief goede online scholing voor pleegouders, die vaak maar weinig tijd hebben om in hun eigen deskundigheidsbevordering te investeren.

  De eerste e-learning cursus is beschikbaar. Het onderwerp is ‘Hechting en het gedrag van mijn pleegkind’. Zeven pleegzorgorganisaties hebben hier inhoudelijk aan bijgedragen en de Nederlandse Vereniging van Pleeggezinnen. In 2017 wordt een tweede online cursus ontwikkeld over contacten met ouders.

  De pleegouders die de cursus over hechting tot nu toe hebben gevolgd, beoordelen deze overwegend zeer positief. Zo geeft 75% de cursus een 8 of hoger en vindt 80% de cursus goed aansluiten bij de praktijk. 95% zou de online scholing aanbevelen aan andere pleegouders.

  In de flyer hieronder lees je meer of ga naar de website: www.pleegouderacademie.nl

  U bent de eerste om te reageren.
 • Kinderen en armoede: investeer in sport en bewegen!

  Kinderen die opgroeien in armoede en niet lid zijn van een sportclub: gemeenten hebben een sleutelrol om hen te bereiken, zeker nu het kabinet er vanaf 2017 structureel extra middelen voor uittrekt. Met erkende interventies kun je lokaal krachtige programma’s neerzetten.

  In deze nieuwsbrief wijzen we je graag op een aantal nieuwe en inspirerende artikelen op de website Alles over Sport over dit thema. Hoe bereik je kinderen en jongeren in achterstandswijken en zorg je voor structurele resultaten in de praktijk? Je hoeft niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Oriënteer je op bestaande interventies die zich al in de praktijk bewezen hebben en waar je met creativiteit en lokale inbreng mee aan de slag kunt. 

  Benieuwd? Lees de nieuwsbrief via deze link.

  U bent de eerste om te reageren.
 • In het kader van het project 'Gewoon opvoeden versterken' (deelproject 1 binnen de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht) is in Kanaleneiland een Wijkacademie Opvoeden gestart! Ouders van deze Wijkacademie gaan in gesprek over opvoeden en gaan samen met andere bewoners, vrijwilligers en professionals aan de slag voor de wijk. Neem alvast een kijkje op de Facebookpagina!

  U bent de eerste om te reageren.
Functie(s): Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: De Bascule
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Michel de Visser Advies
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie(s): Jeugdwelzijnswerker / sociaal cultureel werker
Organisatie: Youthinprogress.i.o.
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: APParent R&D / Vantrood Educational Services
Sector / werkveld: Onderwijs, Onderzoek en advies
Functie(s): Orthopedagoog
Organisatie: Pedagoogle
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Onderwijs
Functie(s): Eigenaar Jonge Kind Centrum , voor ouders EN professionals (Trainer kinderopvang;TINK & Oog voor Interactie, VVE (Uk &Puk), A.I.T.gecert.VIB-er en Initiatiefnemer activiteiten rondom Week van het Jonge Kind Almere. Voor ouders: Peutersteps, Dreumesfun, Baby Sensory Almere en IJburg & The Happiest Baby Educator
Organisatie: Jonge Kind Centrum
Sector / werkveld: Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies, ouderbetrokkenheid
Functie(s): Redacteur / blogger
Organisatie: Blik op hulp
Sector / werkveld: Journalistiek
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Kenniscentrum Sport
Sector / werkveld: sport en bewegen
Functie(s): Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: NJi
Sector / werkveld: Jeugdzorg
Functie(s): Inhoudsdeskundige
Organisatie: Augeo
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Universiteit Utrecht/Hogeschool Utrecht
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Trainer-schrijver-Master Ecologische Pedagogiek- leerkracht-counsellor
Organisatie: Ella de Jong - Bureau Uil
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Jeugd-ggz, Jeugdzorg, Onderwijs
Functie(s): Directeur Gezond en Veilig Opgroeien
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Beleidsmedewerker
Organisatie: Vereniging Humanitas
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Projectmedewerker NVP
Organisatie: Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: JSO
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Student
Organisatie: Movisie
Sector / werkveld: (onbekend)
HomeUpdatesWerkgroepenDeelnemersOver dit platformPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord