Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

 • Gezocht: jeugdartsen, orthopedagogen/psychologen, leerkrachten en ouders Geachte meneer/mevrouw,

  Hierbij willen wij uw medewerking vragen voor een onderzoek naar de bekendheid van de stoornis Developmental Coordination Disorder (DCD). Het onderzoek wordt uitgevoerd door de basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen en het Centrum voor Bewegingswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen/Rijksuniversiteit Groningen. Wanneer u niet of nauwelijks bekend bent met DCD, is uw deelname ook van groot belang.

  Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe richtlijn omtrent diagnostisering en behandeling van DCD. Om de richtlijn zo goed mogelijk te kunnen implementeren in de praktijk is het belangrijk om te weten welke kennis er op dit moment is omtrent DCD, zodat daarop kan worden ingespeeld, indien nodig.

  Bent u een orthopedagoog/psycholoog, klik dan op deze link: http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4Z4rSLIDGjuRoGh

  Bent u een ouder, klik dan op deze link: http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_42XRzKbqnEYk9ed

  Bent u een leerkracht, klik dan op deze link: http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1zRTb8NsI1TGJYV

  Bent u een jeugdarts, klik dan op deze link: http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1WSyvOfqDcgGw05

  Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via DCDonderzoek@rug.nl. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

  Met vriendelijke groet,

  Het onderzoeksteam:

  Dr. Suzanne Houwen (Basiseenheid Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen)

  Dr. Marina Schoemaker (Centrum voor Bewegingswetenschappen, UMCG/Rijksuniversiteit Groningen) Kristel Klomp (BA student Orthopedagogiek)

  Michelle Veldkamp (BA student Orthopedagogiek)

  Alisha Kollmer (BA student Orthopedagogiek)

  U bent de eerste om te reageren.
 • Gezocht: jeugdartsen, orthopedagogen/psychologen, leerkrachten en ouders  

  Geachte meneer/mevrouw,  

  Hierbij willen wij uw medewerking vragen voor een onderzoek naar de bekendheid van de stoornis Developmental Coordination Disorder (DCD). Het onderzoek wordt uitgevoerd door de basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen en het Centrum voor Bewegingswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen/Rijksuniversiteit Groningen. Wanneer u niet of nauwelijks bekend bent met DCD, is uw deelname ook van groot belang.  

  Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe richtlijn omtrent diagnostisering en behandeling van DCD. Om de richtlijn zo goed mogelijk te kunnen implementeren in de praktijk is het belangrijk om te weten welke kennis er op dit moment is omtrent DCD, zodat daarop kan worden ingespeeld, indien nodig.  

  Bent u een orthopedagoog/psycholoog, klik dan op deze link: http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4Z4rSLIDGjuRoGh  

  Bent u een ouder, klik dan op deze link: http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_42XRzKbqnEYk9ed

  Bent u een leerkracht, klik dan op deze link: http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1zRTb8NsI1TGJYV

  Bent u een jeugdarts, klik dan op deze link: http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1WSyvOfqDcgGw05  

  Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via DCDonderzoek@rug.nl.

  Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

  Met vriendelijke groet,

  Het onderzoeksteam:
  Dr. Suzanne Houwen (Basiseenheid Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen)
  Dr. Marina Schoemaker (Centrum voor Bewegingswetenschappen, UMCG/Rijksuniversiteit Groningen) 

  Kristel Klomp (BA student Orthopedagogiek)
  Michelle Veldkamp (BA student Orthopedagogiek)
  Alisha Kollmer (BA student Orthopedagogiek)

           

  U bent de eerste om te reageren.
 • Gezocht: organisaties en/of gemeenten die actief bezig zijn met het vormgeven van preventieve steun bij ouderschap en opvoeden.

  Doormiddel van praktijkstudies gaan wij in beeld brengen wat goede manieren zijn om steun bij ouderschap en opvoeden 'transformatieproof' te organiseren.

  We zoeken antwoord op vragen als: hoe worden ouders betrokken? Met wie werk je samen? Hoe is de vindbaarheid en bereikbaarheid?

  Wil je met jullie goede voorbeeld meewerken aan dit project? Laat het weten via e.vanbeekhoven@nji.nl

  U bent de eerste om te reageren.
 • De Bascule organiseert een referatencyclus voor professionals die vanuit hun werk te maken hebben met kinderen en jongeren met psychiatrische problemen. Vanuit ons motto: Samen, beter, hebben we deze referatencyclus opgebouwd rondom het thema samenwerken. 

  In de referaten laten diverse deskundigen van binnen en buiten de Bascule zien hoe we in de jeugdhulp met diverse partners samenwerken om de kinderpsychiatrische zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders te verbeteren en hoe wetenschappelijk onderzoek hier een bijdrage aan kan leveren. 

  De Bascule referaten vinden plaats in het AMC op zes dinsdagen in 2017, en een dinsdag in 2018, steeds van 17.00 tot 19.00 uur.

  Kijk voor meer informatie over de referaten en wijze van inschrijving op: https://www.aanmelder.nl/referatenreeksbascule2017

  U bent de eerste om te reageren.
 • Werkbijeenkomst Veiligheid van het kind in het wijkteam

  Ben jij bewust van welke drempels je ervaart bij het signaleren en omgaan met onveilige opvoed- en opgroeisituaties? Reflecteren is een eerste stap om bewust te worden van jouw drempels en uitdagingen. In de praktijk is hier vaak weinig tijd en ruimte voor.

  Daarom organiseert het NJi een (gratis) bijeenkomst waarin reflecteren en uitwisselen van gedachten rond dit thema centraal staan. Ook biedt de bijeenkomst handvatten en tips hoe je dit samen met (wijkteam)collega’s kunt aanpakken in jouw team.

  Datum: 2 juni
  Tijd: 13.30-17.00 uur
  Locatie: Utrecht (precieze locatie volgt)

  Aanmelden kan via http://www.nji.nl/nl/Agenda/Wijkteams-en-het-borgen-van-veiligheid-van-kinderen.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Hoe begeleid je ouders op een zinnige manier wanneer hun kind uit huis geplaatst is of wordt?

  In dit artikel legt José Volkers uit welke principes zij hanteert:

  http://blikophulp.nl/ouderbegeleiding-bij-uithuisplaatsing/

  U bent de eerste om te reageren.
 • Help mee de toolbox voor wijkteams te verbeteren

   

  Wil jij als wijkteamprofessional meehelpen de online toolbox www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl te verbeteren? Meld je dan aan voor de gebruikersbijeenkomst op 10 april tussen 11.00 en 13.00 uur in Utrecht.
   

  De toolbox bevat meer dan 70 tools voor jeugdprofessionals in wijkteams. Door jouw wensen te bespreken willen we de toolbox verder verbeteren. Op de bijeenkomst ga je in gesprek met wijkteamprofessionals en samenwerkingspartners van de website. Meld je aan via s.abrahamse@nji.nl
  Meer informatie

  U bent de eerste om te reageren.
 • Gezocht, wijkteams die willen leren en verbeteren door benchmarking

  Jaarlijks organiseren Erasmus Universiteit, Universiteit Leiden en Michel de Visser Advies een benchmarkonderzoek voor wijkteams. Het helpt de wijkteams om inzicht te krijgen in hun functioneren, zodat ze kunnen leren en verbeteren.

  Het onderzoek is in mei/juni. De belasting voor de teams is zeer beperkt. Zie bijgaand filmpje voor meer info of neem contact op met Michel de Visser (m.devisser@mdva.nl)

   

  U bent de eerste om te reageren.
 • JONGEREN-WEERBAARHEIDSTRAINING VOOR PROFESSIONALS

  Kom jij in je werk veel in contact met jongeren met een migratieachtergrond? Wil jij kunnen bijdragen aan het tegenaan van polarisatie in de samenleving? En zou jij jongeren graag willen helpen bij het vergroten van hun weerbaarheid en verbinding met de Nederlandse maatschappij, maar weet je niet goed hoe dat het beste kan? Meld je dan nu aan voor een gratis This is Me! weerbaarheidstraining in mei (train-de-trainer).

  Meer informatie vind je op:
  https://www.kis.nl/me-weerbaarheidstraining-voor-professionals

  U bent de eerste om te reageren.
 • Sluit je aan bij het leerproces van "kwetsbare burgers"? Tijdens het congres Jeugd in Onderzoek spraken we over "kwetsbare burgers". Wie zijn dat eigenijk? We bleken een hele lijst met kenmerken te kunnen opnoemen. Enkele of meerdere van deze kenmerken zorgen al voor kwetsbaarheid in onze veeleisende samenleving. Vervolgens plaatsten we programma's en interventies op "pedagogische" afstand van deze groepen. Een interventie beoogt immers altijd verandering, maar een te grote leersprong (denk aan niveau, reisafstand, professionele distantie) zorgt ervoor dat de interventie niet zo succesvol is als we zouden willen. Leren begint bij de startpositie en verloopt in (soms kleine) stappen.
  Sluit jouw programma/interventie/aanbod echt aan bij de meest kwetsbare burgers?
  Check het en lees hier meer:

  U bent de eerste om te reageren.
 • ToM-e: e-health superheldentraining voor kinderen met autisme


  Samen met de VU en het e-health platform Jouw Omgeving ontwikkelde de Bascule een e-health toepassing van de Theory of Mind training, een training voor kinderen met een autisme spectrum stoornis. De ToM-e training combineert de ToM-groepstraining met online oefeningen. Kinderen en ouders die hebben meegedaan aan de ToM-e training zijn erg positief over het resultaat.

  Kinderen met autisme hebben vaak grote moeite om zich in te leven in een ander. Met behulp van de groepstraining Theory of Mind (ToM) leren ze sociale situaties beter in te schatten en hun sociale gedrag te verbeteren. Samen met Pim Steerneman, de ontwikkelaar van de oorspronkelijke versie van de training, deden de Bascule en de VU onderzoek naar de effectiviteit van de ToM training. Dit onderzoek stond onder leiding van dr. Sander Begeer en werd ondersteund door ZonMW. De training bleek effectief, alleen het toepassen van de opgedane kennis in de dagelijkse praktijk bleek voor veel kinderen een struikelblok. Om dat te verbeteren ontwikkelde de Bascule met de VU en Jouw Omgeving een nieuwe blended versie van de ToM training: de ToM-e training. De combinatie van de groepstraining met online oefeningen stimuleert kinderen op een leuke en interactieve manier om te oefenen met de opgedane kennis uit de training.

  Samen met avatar ToM volgen de kinderen een 'superheldentraining'. De training bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten, aangevuld met online oefeningen: de missies. Tijdens elke groepsbijeenkomst oefenen de kinderen vaardigheden, bijvoorbeeld: 'Kijken vanuit iemand anders: wat zou de ander leuk vinden?'. Na iedere bijeenkomst oefenen ouders met hun kind de vaardigheden door online een missie uit te voeren. Bij het afronden van een missie worden kinderen beloond met een gadget voor avatar ToM. De ouders zijn nauw bij de training betrokken: zij volgen twee groepsbijeenkomsten en hebben wekelijks contact met de behandelaar. De eerste reacties van de kinderen en ouders die de training hebben gevolgd, zijn erg positief. “Voor mijn kind een aantrekkelijke manier om te oefenen met sociaal gedrag!”.

  De Bascule en de VU gaan verder onderzoek doen naar de effectiviteit van de ToM-e training. In samenwerking met PI-research wordt er een opleiding ontwikkeld voor hulpverleners die zelf de ToM-e training willen geven of de ToM-test-R (instrument om Theory of Mind bij kinderen in kaart te brengen) willen toepassen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@piresearch.nl.

  De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. De behandelaren bieden specialistische kinder- en jeugdpsychiatrische zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen met complexe psychiatrische problemen. Door samen te werken met ouders en andere deskundigen die betrokken zijn bij het kind zet de Bascule zich in om het kind en zijn omgeving de hulp te bieden die nodig is. Zo wordt samengewerkt aan het herstel van het kind. Samen, beter. Kijk voor meer informatie op: www.debascule.com.

  U bent de eerste om te reageren.
 • De conferentie "Aan Tafel!" op 23 maart 2017 in het BIM-huis in Amsterdam is voor iedereen die gelooft in de combinatie van (jeugd)hulpverlening en vrijwilligerswerk om kinderen, jongeren en gezinnen weer de eigen regie te geven. Humanitas laat zien hoe dat kan in de (pedagogical) civil society na 3 jaar pilots met steun van de Postcode Loterij. Onderzoek van VanMontfoort naar Jeugdsupport en Wel Thuis onthult wat mogelijk is met vrijwilligerswerk voor complexe en uitdagende gezinnen en jongeren.

  Inschrijven kan nu nog via: https://www.humanitas.nl/uitnodigingconferentie

  Hopelijk tot dan!
  Edwin Herzberg

  U bent de eerste om te reageren.
 • Meer aandacht voor het Jonge Kind: vroegontwikkeling- en stimulering....uiteraard spelenderwijs :)

  Ik vraag om jullie hulp :).
  VPRO Tegenlicht zoekt mensen die buiten de gebaande paden verandering organiseren. Het moet iemand zijn:
  + die wij bij VPRO Tegenlicht zouden moeten kennen omdat ze op lokaal niveau met nieuwe ideeën verandering teweeg brengen;
  + die op de een of andere manier een gemeenschap representeren en voor een groter doel staan;
  + uit alle hoeken en windstreken van Nederland komen;
  + van alle leeftijden zijn.

  Ik ben voorgedragen als "Uitdager en Aanpakker" voor de categorieën onderwijs, samenleving en cultuur, daar ben ik uiteraard heel erg trots op :).
  Wat zou het gaaf zijn om op 15 maart een podium te krijgen om nog meer aandacht voor vroegontwikkeling en vroegstimulering te vragen. We kunnen het met elkaar niet vaak genoeg zeggen: De blauwdruk van je leven ligt echt in die eerste paar jaar. Laten we ons samen sterk maken voor meer investering in het Jonge Kind.
  Voor dit hogere doel durf ik het jullie wel te vragen: willen jullie alsjeblieft op mij stemmen voor 01 maart aanstaande en samen met mij duimen voor een plekje op het podium?

  U bent de eerste om te reageren.
 • Bernard van Leer Foundation, Nederlands Jeugdinstituut, TNO, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en Hogeschool Leiden deden vandaag een oproep aan de landelijke politiek om meer aandacht te besteden aan de eerste kritieke 1001 van het kind

  De afgelopen periode hebben organisaties die betrokken zijn bij interventies rondom positief ouderschap en investeren in de eerste 1001 kritieke dagen van een kind met elkaar de kansen en uitdagingen verkend, om echt bij te dragen aan een gezonde, kansrijke, veilige start van het leven. Gezien de impact die deze eerste fase heeft voor de rest van het leven, stellen we dat er meer aandacht moet worden besteed aan een gezond en stressbestendig lichaam ten tijde van de conceptie, gezonde, veilige zwangerschap, krachtig ouderschap en de eerste levensfase van een kind.

  In aanloop op het Algemeen Overleg Jeugd deze week, vragen wij aandacht voor het belang van integrale aanpakken en de verbinding tussen het sociale en het medische domein. In de position paper die tot stand kwam met input van brede veldpartijen staan de opgaven die wij als betrokkenen in het veld zien, maar vooral ook de kansen en de impact als we met alle betrokkenen de handen in een slaan.

  Als partners dragen we graag bij aan gezonde, kansrijke en veilige nieuwe generaties en daar hebben we de landelijke en lokale politiek ook nodig echt verschil te maken in de eerste levensfase van de nieuwe generaties.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Overzichtsartikel over de kenmerken van een licht verstandelijke beperking en hoe die toch vaak gemist worden:
  http://blikophulp.nl/kenmerken-van-een-licht-verstandelijke-beperking-lvb/

  U bent de eerste om te reageren.
 • Dossier over arbeidstoeleiding is vernieuwd

  Het dossier over arbeidstoeleiding van het Nederlands Jeugdinstituut is ingrijpend vernieuwd. De informatie in het dossier is meer toegespitst op de regionale samenwerking die nodig is om kwetsbare jongeren te ondersteunen bij het vinden en houden van werk.

  Het dossier beschrijft de kenmerken van de groepen jongeren die extra hulp nodig hebben op de arbeidsmarkt en de elementen die belangrijk zijn voor een goede begeleiding. Het vertelt gedetailleerd welke partijen bij arbeidstoeleiding betrokken zijn en wat precies hun rol is. De regionale samenwerking die daarbij nodig is, komt uitgebreid aan bod.

  U bent de eerste om te reageren.
 • In de Hambaken Gym vinden jongeren weer toekomstperspectief

  Jongeren in de wijk begeleiden naar een succesvolle toekomst, door de inzet van kickboksen: dat doet Youssef Noudri, verbinder in de wijk De Hambaken in Den Bosch. Lees het vierde artikel in een serie van zes Nederlandse voorbeelden waarbij risico- en kwetsbare jongeren meer perspectief krijgen door middel van vecht-, kracht- en verdedigingssport op:

  U bent de eerste om te reageren.
 • Heb je een suggestie voor mij??
  Ik wil graag een nuttige online training maken. Ik denk aan een Engels talige 'course' waarin ik mensen leer hoe ze op een eenvoudige manier 'troubled youth' kunnen helpen (via mijn ontwikkelde methode "HELP!").
  De methode is gebaseerd op het oplossingsgericht werken en is oa SKJ geaccrediteerd.
  Ik schrijf veel in het Engels en ga naar congressen oa in Canada, vandaar dat ik als eerste aan een Engelstalige versie dacht. (De doelgroep is wereldwijd iets groter dan wanneer ik een Nederlandse versie ga maken :-) )
  Mijn vraag:
  heb je een suggestie voor deze training en/of voor andere onderwerpen? Zou je hem (in het Engels) gaan volgen?
  De methode is SJK + ABvC + BPSW + Registerleraar geaccrediteerd.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Wil je ervaringsdeskundigen inzetten bij jong ouderschap of onbedoelde zwangerschap?

  Lees dan de 4 tips vanuit Programma JOOZ.

  Heb jij zelf ook tips of ervaringen? Dan horen we die graag!

  U bent de eerste om te reageren.
 • Én een leuke vacature voor projectleider bij de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. Zie bijlage!

  U bent de eerste om te reageren.
Functie(s): Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: De Bascule
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Michel de Visser Advies
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie(s): Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: APParent R&D / Vantrood Educational Services
Sector / werkveld: Onderwijs, Onderzoek en advies
Functie(s): Eigenaar Jonge Kind Centrum , voor ouders EN professionals (Trainer kinderopvang;TINK & Oog voor Interactie, VVE (Uk &Puk), A.I.T.gecert.VIB-er en Initiatiefnemer activiteiten rondom Week van het Jonge Kind Almere. Voor ouders: Peutersteps, Dreumesfun, Baby Sensory Almere en IJburg & The Happiest Baby Educator
Organisatie: Jonge Kind Centrum
Sector / werkveld: Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies, ouderbetrokkenheid
Functie(s): Redacteur / blogger
Organisatie: Blik op hulp
Sector / werkveld: Journalistiek
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Kenniscentrum Sport
Sector / werkveld: sport en bewegen
Functie(s): Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: NJi
Sector / werkveld: Jeugdzorg
Functie(s): Trainer-schrijver-Master Ecologische Pedagogiek- leerkracht-counsellor
Organisatie: Ella de Jong - Bureau Uil
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Jeugd-ggz, Jeugdzorg, Onderwijs
Functie(s): Inhoudelijk medewerker
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Directeur Gezond en Veilig Opgroeien
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Beleidsmedewerker
Organisatie: Vereniging Humanitas
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Projectmedewerker NVP
Organisatie: Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: JSO
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Inhoudelijk medewerker
Organisatie: NJi
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Student
Organisatie: Movisie
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Student
Organisatie: Rijksuniversiteit Groningen
Sector / werkveld: (onbekend)
HomeUpdatesWerkgroepenDeelnemersOver dit platformPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord