Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

 • VACATURE ervaren gezinswerker, Utrecht 
  (reageren t/m 3 september 2017)

  De Utrechtse buurtteams jeugd & gezin van Lokalis zijn bijna op volle sterkte. We hebben nog plek voor een aantal ervaren gezinswerkers. 

  Meer informatie is te vinden via onze website 

  U bent de eerste om te reageren.
 • Hallo allemaal! Voor Stichting Pleegwijzer zijn we op zoek naar een organisatietalent met secretariële vaardigheden (+/- 10 uur per week). Ben of ken jij iemand die hier interesse in zou kunnen hebben?

  U bent de eerste om te reageren.
 • Online special Symposium Pleegzorg en Gezinshuizen
  Op 1 juni vond het Symposium Pleegzorg en Gezinshuizen plaats in Ede. Pleegzorgtijdschrift Mobiel was erbij, samen met jongeren van de WAT?!, om verslag te doen van een bijzondere dag. Van onze bevindingen maakten we een extra editie van ons online magazine, met steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland. 
  Je kunt het tijdschrift lezen (en delen!) via:
  http://magazine.mobiel-pleegzorg.nl/special-symposium-pleegzorg-en-gezinshuizen

  U bent de eerste om te reageren.
 • Afwisselend, praktijkgericht en inhoudelijk. Dat vonden deelnemers na de IAG-platformbijeenkomst op 26 juni. Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

  U bent de eerste om te reageren.
 • In 2016 is het aantal nieuwe pleeggezinnen met 450 afgenomen. Dat is een daling van 15% in vergelijking met 2015.  Pleegzorg Nederland is een onderzoek gestart naar de oorzaak hiervan en om meer inzicht te krijgen in de beweegredenen van mensen die geen verdere stappen te zetten in de procedure om pleegouder te worden nadat zij een informatieavond hebben bezocht.

  Mijn reflectie. Ik ben benieuwd naar de oorzaken van de afname van nieuwe pleeggezinnen. Waarom zetten mensen geen verdere stappen na een informatieavond? Is wellicht het ‘plafond’ bereikt van het potentieel van pleeggezinnen in onze samenleving? Schrikt de huidige procedure mensen af of wordt er teveel gevraagd? Hebben mensen het gevoel een heel ‘systeem’ ingezogen te worden? De laatste vragen zijn heel subjectief. Als relatieve buitenstaander verbaas ik mij wel eens over alle richtlijnen, protocollen, eisen en systemen, die aanwezig zijn in de jeugdzorg. Natuurlijk, het kan niet zonder, maar is het allemaal niet te zwaar en te ‘institutioneel’?

  Mijn ideaal is dat jeugdhulp meer verweven is met de (lokale) samenleving. Hoe dat er precies uitziet kan ik niet precies zeggen, ik heb geen blauwdruk. Jeugdhulp in Gezinsvormen is een van de routes naar zo’n samenleving, waar mensen (gezinnen) elkaar ondersteunen in moeilijke omstandigheden. Daarvoor moet je lokale netwerken bouwen, waar mensen elkaar (leren) kennen en vertrouwen. De gemeente en ‘de’ jeugdzorg kunnen hen daarin ondersteunen en specialistische hulp bieden, waar dat nodig is.

  En als dergelijke netwerken van gezinsvormen groeien en verweven zijn in het gewone leven van de hele gemeenschap, dan verwacht ik een meer natuurlijke aanwas van mensen en gezinnen, die zich ook willen inzetten als steungezin, buurtgezin, pleeggezin. Want zij worden als buur, vriend, mede vrijwilliger op de club, winkelier of bestuurder,  aangesproken op de zorg voor hun kinderen. Dat proces kan en moet worden gefacilieerd door de gemeente en jeugdhulp organisaties. Werving krijgt zo een andere inhoud dan uitsluitend een reclamecampagne. Zie ook mijn weblog.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Sport- en beweegaanpakken voor jeugd met overgewicht

  Kinderen op een gezond gewicht krijgen? Er zijn veel aanpakken ontwikkeld om overgewicht bij kinderen te bestrijden en te voorkomen. Meer beweging is daarvan een belangrijk onderdeel. Net als voeding en de rol van de ouders. In het artikel 'Sport- en beweegaanpakken voor jeugd met overgewicht' vind je effectieve aanpakken voor jeugd met (risico op) overgewicht.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Zesdaagse training 'Gezin Centraal'

  Vanaf september starten we de training 'Gezin Centraal'. Deze is bedoeld voor jeugd- en gezinshulpverleners die zich verder willen bekwamen in systeem- en oplossingsgericht werken bij gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen.

  Het is een training die aansluit bij de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemers. We behandelen de relevante thema's en werkzame bestanddelen van gezinsgerichte jeugdhulp. We bieden tevens gelegenheid om tijdens de trainingen én tussendoor met je eigen leervragen en casuïstiek aan de slag te gaan. De training is SKJ-geaccrediteerd.

  Voor nadere informatie is te vinden op www.gezincentraal.nl en in onderstaande brochure.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Wisten jullie dat het kenniscentrum Zorg & Welzijn- IAG van de @NHLhogeschool een facebook en linkedin pagina hebben! Speciaal voor weetjes en nieuwtjes van de IAG_opleiding. https://www.facebook.com/kenniscentrumzorgenwelzijn/

  https://www.linkedin.com/company-beta/10824299/admin

  Aangezien we volgend jaar 25 jaar bestaan als IAG opleiding, we een feestjaar tegemoet gaan, is het zaak om het nieuws rondom de opleiding in de gaten te houden.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Op dinsdag 20 juni organiseert Yard Internet een kennissessie over nieuwe samenwerkingsvormen in het sociaal domein. Met sprekers Ed Magnee (Alares) en Wander van Es (Sardes). Er zijn nog een paar plekken vrij. Aanmelden kan via onderstaande link. Vragen? Bel of mail mij gerust.  

  U bent de eerste om te reageren.
 • Kost het regelen van de zorg en ondersteuning aan kinderen met een psychische of lichamelijke aandoening in jouw regio veel tijd en moeite? Heb je behoefte aan handvatten om de zorg voor deze groep beter te organiseren? Samen met Vilans zijn we op zoek naar professionals die willen meedenken in het project ‘Op weg naar integrale zorg en ondersteuning voor kinderen met een chronische aandoening en het gezin in de wijk en op school’. Aanmelden kan tot 9 juni. Kijk voor meer informatie op de site van Vilans:
  http://www.vilans.nl/nieuwsoverzicht-gezocht-professionals-die-willen-meedenken.html

  U bent de eerste om te reageren.
 • Scriptie laten nakijken?

  Veel studenten hebben moeite met de taal in hun scriptie. Denk bijvoorbeeld aan allochtone studenten, dyslecten, studenten die hun scriptie in het Engels schrijven, etc.

  Voor die studenten is een scriptienakijkservice een uitkomst. Een taalkundige maakt de scriptie leesbaar en taalfoutvrij. Daarnaast krijgt de student feedback waardoor hij/zij kan leren van zijn fouten.

  Scriptie laten nakijken kan via onze website: https://www.scribbr.nl/

  U bent de eerste om te reageren.
 • Interessant voor een ieder die bezig is met het organiseren volgens de bedoeling terugdringen van verantwoordingsdruk: het verhaal van de JP van den Bent stichting

  U bent de eerste om te reageren.
 • Hoe verander je naar een effectiever en duurzaam gemeentelijk jeugdbeleid?

  Laatste kans om u aan te melden voor Jeugdbeleid, Jeugdhulp en Jongerenwerk onder leiding van Rene Clarijs op 30 mei in Amsterdam.

  Info en aanmelden via: http://300517.logacom.nl/

  U bent de eerste om te reageren.
 • Spirit en de Bascule: samen eropaf voor betere jeugdhulp!

  Spirit en de Bascule zijn ondernemende organisaties waar de medewerkers alles doen wat nodig is om kinderen, jongeren en gezinnen de beste hulp te geven. De organisaties zoeken continu naar mogelijkheden om de hulp te verbeteren door ruimte te bieden aan vernieuwing en samenwerking. Spirit en de Bascule bieden elk vanuit een eigen expertise specialistische jeugdhulp in de regio Amsterdam. Omdat kinderen, jongeren en gezinnen die bij de organisaties terechtkomen, vaak ernstige problemen hebben en er verschillende vormen van hulp nodig zijn, werken de organisaties al veel samen. Maar voor echte vernieuwing is meer nodig. Daarom gaan Spirit en de Bascule hun krachten bundelen zodat zij samen echt stappen kunnen zetten. De komende tijd onderzoeken zij de mogelijkheden van een bestuurlijke fusie.


  “Door onze krachten te bundelen kunnen we samengestelde teams vormen die buiten de gebaande paden naar oplossingen zoeken om de zorg te verbeteren.”  Mariënne Verhoef, bestuurder Spirit
   

  De hulpverleners van Spirit zijn gespecialiseerd in jeugdhulp en die van de Bascule in kinder- en jeugdpsychiatrie. Bij veel jongeren en gezinnen die zij behandelen spelen er psychische problemen en opvoedproblemen. De organisaties bundelen hun krachten en gaan er samen voor zorgen dat de kinderen, jongeren en ouders die hulp nodig hebben, die hulp krijgen: door een medewerker van Spirit of van de Bascule, of allebei tegelijk, net wat er nodig is. Eén plan van aanpak en een behandeling zonder breuklijnen tussen jeugdhulp en jeugd-ggz, uitgevoerd door een gemengd team dat buiten de gebaande paden gaat om tot nieuwe oplossingen te komen.  


   “We vullen elkaar perfect aan. Met een bestuurlijke fusie halen we de schotten weg en kunnen we kinderen en jongeren beter helpen.” Nellieke de Koning, bestuurder de Bascule
   

  De intentieverklaring voor de bestuurlijke fusie werd op 18 mei 2017 ondertekend door de raden van bestuur. Spirit en de Bascule streven naar een bestuurlijke fusie met ingang van 1 januari 2018.        
   

  Kijk voor meer informatie over de organisaties op: www.debascule.com en www.spirit.nl

  U bent de eerste om te reageren.
 • Op vrijdag 9 juni 2017 organiseert Yorneo een Pleegzorgfestival voor pleegouders, verwijzers, collega-instellingen, gemeenten, professionals en andere betrokkenen bij en geïnteresseerden in pleegzorg.

  Ben je op een of andere manier betrokken bij pleegzorg, dan ben je van harte welkom tussen 15.00 en 21.30 uur op het terrein van Yorneo in Papenvoort. Er staat je een spetterende middag en avond te wachten met interessante workshops, theater, diverse inspirerende sprekers en er is volop ruimte om anderen te ontmoeten, ervaringen en kennis uit te wisselen, geïnspireerd te raken en te genieten van muziek, dans, hapjes en drankjes.
  In de workshops komen onderwerpen aan de orde zoals hechting, leven in twee gezinnen, 18+, grootouders die pleegouder zijn, trauma en mindfulness. Het festival (voor volwassenen) vindt plaats midden in het bos, op het terrein van Yorneo in Papenvoort.

  Bekijk hier het volledige programma

  Ken je mensen die pleegouder willen worden?

  Geef deze uitnodiging dan door, zodat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met pleegzorg. Zij kunnen op het pleegzorgfestival ontdekken wat pleegzorg inhoudt. Er zijn talloze pleegouders met wie ze van gedachten kunnen wisselen. Ook kunnen ze pleegzorgmedewerkers van Yorneo alles vragen wat ze willen weten over pleegzorg.

  We zien je graag op vrijdag 9 juni!

   

  Aanmelden

  U bent de eerste om te reageren.
 • 23 mei 2017: Feestelijke aftrap Wijkacademies Utrecht

  Binnen het project ‘Gewoon opvoeden versterken’ – onderdeel van de AWTJ Utrecht – gaan drie Wijkacademies Opvoeden starten. In Hoograven, Kanaleneiland en Leidsche Rijn gaat een kerngroep van ouders met elkaar in gesprek over opvoeden. Samen kiezen ze belangrijke thema’s om in de wijk aan de orde te stellen en zoeken zij naar creatieve manieren om andere bewoners van de wijk daarbij te betrekken.

  Op 23 mei a.s. organiseren de kerngroepen en professionals van de drie Wijkacademies een feestelijke aftrapbijeenkomst. De ouders uit de kerngroepen delen hun eerste ervaringen en wethouder Victor Everhardt zal hen officieel installeren. Een sneltekenaar van ‘De Werkelijkheid’ maakt een beeldverslag van de bijeenkomst.

  Meer infomatie

  marije.kesselring@hu.nl; www.wijkacademieopvoeden.nl

  U bent de eerste om te reageren.
 • U bent de eerste om te reageren.
 • Meld jouw activiteit aan voor de Voor De Jeugd Dag!

  Het duurt nog even, maar op 6 november vindt de vijfde editie van de Voor de Jeugd Dag plaats. Het NJi is druk bezig met de voorbereidingen, maar om het programma rond te kunnen maken hebben wij jouw hulp nodig. Heb je een voorstel voor een workshop of activiteit? Meld jouw bijdrage dan nu aan via deze site: https://www.voordejeugddag.nl/bijdrage-insturen/ Dit kan tot vrijdag 19 mei.

  Het Nederlands Jeugdinstituut organiseert de Voor de Jeugd Dag in samenwerking met VNG Congressen, in opdracht van de VNG en de ministeries van VWS, VenJ en OCW.

  Er is 1 reactie.
  • Beste Lucinda,
   En in 2015 En in 2016 heeft de Stichting DUTCH CHILD CENTER geflyerd bij de ingangen van de VoordeJeugdDag en werden demobordjes geshowd.Wij vragen uw organisatie tenminste om een marktkraam op uw terrein- liefst overdekt.Een meer inhoudelijke bijdrage bijv. een power point presentatie over enkele onderwerpen zijn we - na overleg- graag bereid te leveren. Moet er een copie dezes naar de VNG Congressen,Min.VWS,V/J,OCW? Namens St.DUTCH CHILD CENTER Jan van der Kooi 0620673029

 • Heb je er wel eens over nagedacht om zelf zorggezin te worden?

  Bijzonder Jeugdwerk zoekt zorggezinnen in de omgeving: Deurne, Helmond, Venlo.

   

  Er zijn bijeenkomsten voor geïnteresseerden gepland op:

  di 16 mei in Venlo

  di 20 juni in Helmond

  Meer informatie is te vinden op www.bj.nl/groothart

  U bent de eerste om te reageren.
 • Meld u nu aan voor de eerste masterclass van ‘Lerend Transformeren’ op 23 mei!
  Wat weten we over het implementeren van vernieuwingen, zoals ondersteuningsaanbod in het jeugddomein? En wat is actieonderzoek eigenlijk? Daarover gaat de eerste (gratis) masterclass van Lerend Transformeren.
  In het project ‘Lerend Transformeren’ gaan professionals en hun organisaties aan de slag met het ontwikkelen van een nieuwe werkstijl gericht op de transformatie.

  Deel 1- Masterclass Lerend Transformeren
  Het eerste deel van de masterclass is voor iedereen gratis toegankelijk.
  Het programma:

  • Dr. Chris Kuiper, lector Transformaties in de Zorg voor Jeugd, neemt u mee in de wereld van het actieonderzoek. Hij gaat in op het belang van actieonderzoek binnen de transformatie in de zorg voor jeugd en geeft handreikingen voor de uitvoer van actieonderzoek.
  • Daarnaast vertelt dr. Karlijn Stals, programmaleider Vakmanschap bij het Nederlands Jeugdinstituut, u over de implementatie van vernieuwingen in de praktijk. Aan de hand van voorbeelden en enkele theoretische modellen laat ze zien hoe u implementatie kunt voorbereiden én hoe u creatief in kunt spelen op lastige situaties.

   

  Deel 2- Masterclass Leren Transformeren
  Het tweede deel van de ochtend is voor de deelnemende actieonderzoeksgroepen. Deze deelnemers krijgen de kans om in groepjes van gedachten te wisselen over hun actieonderzoek met aanwezige experts. Ook horen zij de eerste ervaringen met actieonderzoek die zijn opgedaan in drie pilotgemeenten in de provincie Groningen.

  Aanmelden
  Meld je aan via https://www.tno.nl/nl/over-tno/agenda/2017/eerste-masterclass-lerend-transformeren/

  Lees voor meer informatie de uitnodiging.

  U bent de eerste om te reageren.
Functie(s): Eindredacteur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Communicatie
Functie(s): Communicatieadviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Kennisinstituut voor professionals in de jeugdsector
Functie(s): Kwartiermaker en projectontwikkelaar
Organisatie: Gezinsvormen.nl
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Functie(s): Directeur Transformatie
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: De Bascule
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Organisatie: Yorneo
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Ass. uitgever
Organisatie: Uitgeverij SWP bv
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Hoofdredacteur
Organisatie: Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Kenniscentrum Sport
Sector / werkveld: sport en bewegen
Functie(s): Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: Lokalis
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Manager
Organisatie: NHL Hogeschool
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Jeugdreclassering
Functie(s): Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Rijksuniversiteit Groningen
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie(s): Medewerker
Organisatie: DUTCH CHILD CENTER
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Universiteit Utrecht/Hogeschool Utrecht
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Projectmanager - Adviseur communitymanagement
Organisatie: Yard Internet
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie(s): Inhoudelijk medewerker
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Co-founder
Organisatie: SCRiBBR
Sector / werkveld: Onderwijs
Functie(s): Algemeen directeur
Organisatie: Impegno jeugd & gezin
Sector / werkveld: Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg
Functie(s): Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Organisatie: Gezin Centraal (www.gezincentraal.nl)
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugd-ggz, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Functie(s): Beleidsmedewerker
Organisatie: Bijzonder Jeugdwerk
Sector / werkveld: (onbekend)
HomeUpdatesWerkgroepenDeelnemersOver dit platformPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord