Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

In mijn onderzoek naar de persoonlijke en professionele netwerken van gezinshuisouders, merkten veel gezinshuisouders op dat het probleemgedrag van de kinderen, die bij hen kwamen wonen, na verloop van tijd minder werden. Niet dat zij bijzondere therapieën toepasten - ze lazen het ‘dossier’ met veel verplaatsingen en diagnoses vluchtig – en gaven het kind vooral veel aandacht in het hier en nu. Dat problemen na verloop van tijd 'verdunnen', lijkt zo vanzelfsprekend Het is verleidelijk om daar verder niet bij stil te staan. Maar op welke manier geven gezinshuisouders en pleegouders aandacht aan deze kinderen?

U bent de eerste om te reageren.
Organisatie: Gezinsvormen.nl
Functie: Kwartiermaker en projectontwikkelaar
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord