Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

Verbeteren van ondersteuning aan leerlingen op vo

Tips en voorbeelden voor scholen voor voortgezet onderwijs (vo bij het zo effectief én doelmatig mogelijk evalueren en verbeteren van de ondersteuning aan leerlingen. Een belangrijk kenmerk van de in de handreiking geschetste methode is dat deze niet zozeer ‘klassiek’ kwantitatief is georiënteerd, maar vooral ontwikkelingsgericht: de bewustmakende kwalitatieve metingen leiden tot direct tot inzichten en ideeën over verbeteren.

U bent de eerste om te reageren.
Functie: Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: NJi
Sector / werkveld: Jeugdzorg
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord