Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

 • Werkbijeenkomst Veiligheid van het kind in het wijkteam

  Ben jij bewust van welke drempels je ervaart bij het signaleren en omgaan met onveilige opvoed- en opgroeisituaties? Reflecteren is een eerste stap om bewust te worden van jouw drempels en uitdagingen. In de praktijk is hier vaak weinig tijd en ruimte voor.

  Daarom organiseert het NJi een (gratis) bijeenkomst waarin reflecteren en uitwisselen van gedachten rond dit thema centraal staan. Ook biedt de bijeenkomst handvatten en tips hoe je dit samen met (wijkteam)collega’s kunt aanpakken in jouw team.

  Datum: 2 juni
  Tijd: 13.30-17.00 uur
  Locatie: Utrecht (precieze locatie volgt)

  Aanmelden kan via http://www.nji.nl/nl/Agenda/Wijkteams-en-het-borgen-van-veiligheid-van-kinderen.

  U bent de eerste om te reageren.
Functie(s): Inhoudelijk medewerker
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
HomeUpdatesWerkgroepenDeelnemersOver dit platformPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord