Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

In 2016 is het aantal nieuwe pleeggezinnen met 450 afgenomen. Dat is een daling van 15% in vergelijking met 2015.  Pleegzorg Nederland is een onderzoek gestart naar de oorzaak hiervan en om meer inzicht te krijgen in de beweegredenen van mensen die geen verdere stappen te zetten in de procedure om pleegouder te worden nadat zij een informatieavond hebben bezocht.

Mijn reflectie. Ik ben benieuwd naar de oorzaken van de afname van nieuwe pleeggezinnen. Waarom zetten mensen geen verdere stappen na een informatieavond? Is wellicht het ‘plafond’ bereikt van het potentieel van pleeggezinnen in onze samenleving? Schrikt de huidige procedure mensen af of wordt er teveel gevraagd? Hebben mensen het gevoel een heel ‘systeem’ ingezogen te worden? De laatste vragen zijn heel subjectief. Als relatieve buitenstaander verbaas ik mij wel eens over alle richtlijnen, protocollen, eisen en systemen, die aanwezig zijn in de jeugdzorg. Natuurlijk, het kan niet zonder, maar is het allemaal niet te zwaar en te ‘institutioneel’?

Mijn ideaal is dat jeugdhulp meer verweven is met de (lokale) samenleving. Hoe dat er precies uitziet kan ik niet precies zeggen, ik heb geen blauwdruk. Jeugdhulp in Gezinsvormen is een van de routes naar zo’n samenleving, waar mensen (gezinnen) elkaar ondersteunen in moeilijke omstandigheden. Daarvoor moet je lokale netwerken bouwen, waar mensen elkaar (leren) kennen en vertrouwen. De gemeente en ‘de’ jeugdzorg kunnen hen daarin ondersteunen en specialistische hulp bieden, waar dat nodig is.

En als dergelijke netwerken van gezinsvormen groeien en verweven zijn in het gewone leven van de hele gemeenschap, dan verwacht ik een meer natuurlijke aanwas van mensen en gezinnen, die zich ook willen inzetten als steungezin, buurtgezin, pleeggezin. Want zij worden als buur, vriend, mede vrijwilliger op de club, winkelier of bestuurder,  aangesproken op de zorg voor hun kinderen. Dat proces kan en moet worden gefacilieerd door de gemeente en jeugdhulp organisaties. Werving krijgt zo een andere inhoud dan uitsluitend een reclamecampagne. Zie ook mijn weblog.

U bent de eerste om te reageren.
Organisatie: Gezinsvormen.nl
Functie: Kwartiermaker en projectontwikkelaar
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord