Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

De laatste drie referaten komen eraan

Schrijf je nu in!
Dit jaar heeft de Bascule 4 referaten georganiseerd over samenwerking in de jeugdhulp. Voor de komende maanden staan er nog 3 boeiende referaten op het programma. Per referaat betaal je € 25. Als je je nu voor 3 referaten inschrijft, betaal je slechts € 50. Schrijf je in en verzeker je van een plekje. Klik hier voor meer informatie en wijze van inschrijving. 

Samen beter... ouders, kind en therapeut
Op 21 november staat de samenwerking tussen ouders, kind en therapeut centraal. Inez Berends (PI Research/de Bascule) zal de methode van 'Samen Beter Beslissen' toelichten. Deze methode is gebaseerd op de principes van Shared Decision Making, waarbij de cliënt actief betrokken wordt bij het maken van keuzes in het behandelplan. De tweede spreker van deze middag is Susanne Kruys, ouder en lid van de Centrale Cliëntenraad. Zij laat zien dat de relatie, het werkelijke contact, de basis is voor effectieve samenwerking tussen ouders, kind en therapeut. Daarna sluiten Mirte Mos (de Bascule) en Marielle Abrahamse (AMC/de Bascule) de middag af met een referaat over de kracht van samenwerken in Parent-Child Interaction Therapy, een behandelmethode voor jonge kinderen met gedragsproblemen. Daarbij oa aandacht voor het onderzoek naar de in vivo coaching.

Samenwerking met scholen
Op 19 december is het thema: Samenwerking met scholen. In de referaten komt oa de combinatie van onderwijs en therapie aan de orde. Een combinatie die profijtelijk blijkt te zijn voor kinderen en jongeren die risico lopen in hun ontwikkeling. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord, maar hoe ziet deze praktijk eruit wanneer er sprake is van complexe psychiatrische problematiek bij scholieren? Schooluitval, agressie, cognitieve uitval en ingrijpende ‘life-events’ zijn hierbij belangrijke thema’s. Onderwijs en GGZ zetten hierbij in op een integrale aanpak, variërend in behandelelementen en intensiteit. Maar wat werkt wel en wat werkt niet in deze aanpak? We zullen dit in een interactief referaat aan de orde stellen samen met deskundigen uit zowel het onderwijs als de GGZ.

Samenwerken rondom veiligheid van het kind
Op 23 januari staat de veiligheid van het kind centraal. Dat de veiligheid van het kind voorwaarde is voor het bieden van goede zorg aan kinderen en jongeren lijkt een open deur, maar hoe deze veiligheid te borgen blijkt in de praktijk een onderwerp dat continue aandacht verdient. Sigrid van de Poel (bestuurder Jeugdbescherming Regio Amsterdam), belicht de samenwerking in de Amsterdamse vijfhoek: OKT's, Samen Doen, JBRA, Willem Schrikker Stichting en Veilig Thuis. Deze vijfhoek heeft samen met de jeugdhulpaanbieders een routekaart ontwikkeld om de veiligheid van kinderen te borgen. Claudia van der Put (onderzoeker bij de UvA) laat zien wat het belang is van de ARIJ (Actuarieel Risicotaxatie Instrument Jeugdbescherming) en hoe deze te gebruiken. Harriët Hofstede (coördinator kindermishandeling in de Bascule) sluit de middag af met een lezing over kindermishandeling in de praktijk van een gespecialiseerde jeugdhulpinstelling. 

Ben jij erbij?
Dit zijn de laatste referaten uit de referatencyclus over samenwerking in de jeugdhulp. Klik hier voor meer informatie en schrijf je in. 

U bent de eerste om te reageren.
Organisatie: De Bascule
Functie: Communicatie- / internetmedewerker
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord