Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

Inspectie positief over de Bascule

In november 2017 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de klinische afdelingen van de Bascule bezocht. De inspecteurs waren erg enthousiast over wat zij hoorden en zagen. In het rapport oordelen zij dat de Bascule goed scoort en dat de instelling verantwoorde jeugdhulp biedt. Wij zijn erg trots op dit resultaat en nog meer op onze medewerkers die zich altijd inzetten om hun cliënten zo goed mogelijk te helpen.

Het betrof een bezoek in het kader van regulier toezicht. De inspecteurs keken bij hun bezoek onder andere naar hoe onze behandelaren de behandeling uitvoerden, naar veiligheid, leefklimaat, cliëntenpositie en de bestuurlijke organisatie. Om een goed beeld te krijgen van de hulpverlening en de afdelingen, spraken de inspecteurs met ouders, cliënten en medewerkers. Daarnaast hebben de inspecteurs dossiers van cliënten en medewerkers gecontroleerd om te zien of deze goed op orde waren en voldoen aan de wettelijke eisen.
 
De inspectie heeft één punt van verbetering gevonden, namelijk in ‘de fysieke leefomgeving van de cliënt’. Dit betreft een aantal bouwtechnische aanpassingen die nodig zijn op een van de klinische groepen voor jongeren. De Bascule vindt het belangrijk dat de jongeren een prettige leefomgeving hebben als ze worden opgenomen. Daarom worden deze punten zo snel mogelijk opgepakt zodat ook de leefruimtes helemaal voldoen aan de eisen van de inspectie. Wilt u meer weten over het bezoek van de inspectie aan de Bascule? Hieronder vindt u het volledige inspectierapport.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is per 1 oktober 2017 ontstaan uit een fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg.

De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. De behandelaren bieden specialistische kinder- en jeugdpsychiatrische zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen met complexe psychiatrische problemen. Door samen te werken met ouders en andere deskundigen die betrokken zijn bij het kind zet de Bascule zich in om het kind en zijn omgeving de hulp te bieden die nodig is. Zo wordt samengewerkt aan het herstel van het kind. Samen, beter. Kijk voor meer informatie op: www.debascule.com.

U bent de eerste om te reageren.
Organisatie: De Bascule
Functie: Communicatie- / internetmedewerker
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord