Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

Publicatie

Vanderfaeillie, J., Goemans, A., Damen, H., Van Holen, F., &  Pijnenburg, H. (2017). Foster care placement breakdown
in the Netherlands and Flanders: Prevalence, precursors,
and associated factors. Child & Family Social Work, 22 (11), 1-9.
https://doi.org/10.1111/cfs.12420

Abstract 

Family foster care is the option of choice for children in need of out-of-home care in Flanders and the Netherlands. Foster care is however a vulnerable intervention, and questions can be raised as to its efficacy. Although the literature on placement breakdown has made significant progress during the last years, empirical knowledge regarding breakdown in Flanders and the Netherlands remains scant. Consequently, this study aimed at investigating prevalence and precursors of breakdowns in long-term foster care, the duration of placement before breakdown, and the association of child and placement characteristics with breakdown. Case files of 271 Dutch and 309 Flemish foster children were analysed with a coding scheme designed for this study. After 6 years, 398 placements had terminated: 169 placements broke down and 229 placements ended positively. Placements broke down mainly because of behavioural problems of the foster child, foster parents' parenting problems, and conflicts between birth and foster parents. Foster children with behavioural problems, older foster children, foster children denied treatment, and foster children in care because of sexual abuse were more at risk of breakdown. Assessing these factors is important when evaluating the appropriateness of a family foster care placement.

Artikel opvraagbaar bij auteurs via www.researchgate.net

Er zijn 2 reacties.
  • Vooral de opmerking in de abstract ...... foster children denied treatment .... doet de wenkbrauwen fronsen! Dat lijkt toch vermijdbaar.

  • @Wim Gorissen; de bewoording in abstract laat wat ruimte voor interpretatie. In het artikel staat het wat duidelijker uitgelegd; namelijk "foster children that had not received additional treatment". Het gaat er dus om of dat het pleegkind extra ondersteuning (naast de reguliere ondersteuning) heeft ontvangen. Uit dit onderzoek blijkt dat wanneer pleegkinderen geen extra ondersteuning hebben ontvangen, zij een groter risico lopen op breakdown. Deze bevinding benadrukt het belang van (goede) ondersteuning!

Organisatie: Universiteit Leiden
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Organisatie: Praktikon-RCSW, HAN, iuvenis consult
Functie: Onderzoeker/docent/adviseur
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord