Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018

Het Nederlands Jeugdinstituut onderzocht samen met het Public Procurement Research Centre (PPRC) de inkoop voor 2018 van Wmo-voorzieningen en jeugdhulp. Hiervoor zijn de inkoopdocumenten van alle 380 gemeenten uitvoerig geanalyseerd. Gekeken is welk 'inkoopinstrument' gemeenten hanteren, bijvoorbeeld subsidie of overheidsopdracht. Verder zijn ook andere inkoopaspecten onderzocht, zoals de inkoopprocedures, de bekostigingsvormen en de intergemeentelijke samenwerking. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten vaak ten onrechte denken dat ze zich moeten houden aan Europese aanbestedingsregels.

De resultaten van het onderzoek staan in de Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018. Een bijbehorende factsheet, Inkoop jeugdhulp door gemeenten, biedt gemeenten een overzicht van het inkoopproces voor jeugdhulp en schetst de voor- en nadelen.

https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Publicaties/NJi-Publicaties/Monitor-Gemeentelijke-zorginkoop-2018

U bent de eerste om te reageren.
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Eindredacteur
Sector / werkveld: Communicatie
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord