Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

Vanuit VluchtelingenWerk Zuid-Nederland bieden we ruim 10 jaar Spel aan Huis aan vluchtelingengezinnen met kinderen in de leeftijd van 1 tot 8 jaar.

Kinderen en ouders genieten van het wekelijkse spelbezoek; lekker ongedwongen spelen zonder de kinderen te overvragen. Wij merken dat een dag(deel) basisschool of kinderopvang veel energie vraagt van deze kinderen. Door thuis met hen te spelen kunnen ze zich ontspannen en genieten van het spel.

Spelen en praten met kinderen en hun ouders vraagt veel geduld en begrip van spelbegeleiders. Begrip voor de onbekendheid met spelmateriaal, gang van zaken op een basisschool en/of kinderopvang. Geduld om hen de tijd te gunnen om hetgeen verteld is te kunnen begrijpen. Soms wordt het in hun hoofd vertaald, wordt er nagedacht over een antwoord dat ook weer in het Nederlands gegeven moet worden.

Onze ervaring is dat het niet altijd onwil is van deze gezinnen wanneer ze niet aansluiten bij onze regels en manieren van omgaang met elkaar. Vaak is het onbekendheid. Werken met deze doelgroep bekent dat jezelf vaak de vraag zou moeten stellen; Waarom laat dit kind/deze ouder dit gedrag zien? Wat is er gebeurd dat het kind/deze ouder op die manier reageert? 

Wanneer ouders en kinderen zich veilig voelen in de schoolse omgeving of bij de kinderopvang, weet ik zeker dat ze openstaan voor een samenwerking. Ook deze ouders willen het beste voor hun kinderen en doen veel wat daaraan kan bijdragen. Alleen moet wel duidelijk worden hoe ze dat kunnen doen.

U bent de eerste om te reageren.
Organisatie: VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
Functie: Coördinator
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord